Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Sinh Tử

Vợ chồng là nghĩa phu thê (*)
Tay ấp má kề sinh tử có nhau
Xem: 3690
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chết là cùng Sinh Tử Đại Chúng 797
Chết đói rã ruột Sinh Tử Đại Chúng 7865
Chim khôn kiếm nơi lành mà đậu
Con gái khôn khiếm thằng chồng nhậu mà nhờ
Mai sau nó chết bụi chết bờ… khỏi chôn!
Sinh Tử Miền Nam, Bến Tre 6834
Má ơi con vịt chết chìm (5)
Thò tay vớt nó, cá lìm kìm cắn tôi
Sinh Tử Miền Nam, Vĩnh Long 7619
Chết đói nhăn răng Sinh Tử Đại Chúng 815
Chết đuối đọi đèn Sinh Tử Đại Chúng 6711
Chết trẻ còn hơn lấy lẽ Sinh Tử Đại Chúng 5374
Chết đi sống lại Sinh Tử Đại Chúng 5335
Chết trẻ khoẻ ma Sinh Tử Đại Chúng 1316
Dậm chưn xuống đất kêu trời,
Chẳng qua căn nợ, hồn dời ra ma…
Sinh Tử Miền Trung, Phú Yên, 5840
Đời người như cánh phù du (*)
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng
Chữ nhẫn là chữ tương vàng (*)
ai mà giữ được thì càng sống lâu
Sinh Tử Đại Chúng 5086
Chết ba năm sống lại một giờ
Để xem người cũ phụng thờ ra sao
Sinh Tử Đại Chúng 2262
Hai tay nâng đỡ đèn rồng
Đầu đội chữ hiếu tay bồng con thơ
Trách ai phân tóc rẽ tơ
Kẻ đi âm phủ người chờ dương gian.
Sinh Tử Miền Nam, Bạc Liêu 10124
Chim khôn chọn cây mà đậu
Gái khôn chọn chồng nhậu mà nhờ
Mai sau chết bụi chết bờ khỏi chôn.
Sinh Tử Miền Nam, Bạc Liêu 1534
Chết trước được mồ được mả
Chết sau nằm ngả nằm nghiêng
Sinh Tử Đại Chúng 3238
Ba nơi đến nói em chẳng màng
Rủi anh chết vợ em sẵn sàng chờ anh
Sinh Tử Miền Nam, Vĩnh Long 1620
Kéo dài chi kiếp sống thừa
Cho gay mắt thấy, cho chua lòng sầu
Sinh Tử Đại Chúng 9266
Ai làm cho đó xa đây,
Cho chim chèo bẻo xa cây măng vòi!
Anh ơi nghĩ lại mà coi
Tấm lòng em ở gương soi nào bằng
- Em đừng than ngắn thở dài
Nghĩa anh giữ nào phai tấc lòng
Đôi ta đã tạc chữ đồng
Tử sinh, sinh tử một lòng có nhau
Sinh Tử Miền Trung 3826
Em ơi ba năm tang chế mãn rồi,
Đầu dơ em gội, vòng vàng em đeo.
Sinh Tử Miền Nam, 581
Em bước vô mùng mắt nọ dòm quanh
Nghiêng mình nằm xuống tử sanh nhờ trời.
Sinh Tử Miền Nam, Tiền Giang 1401