Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Trách Móc

Vợ hư bởi tại thằng chồng cả nghe
Xem: 5324
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Không thương em hổng có cần
Trầm hương khó kiếm chớ đước bần thiếu chi
Trách Móc Miền Nam, 1896
Ai làm cho đó bỏ đăng (2)
Cho lê quên lựu, cho trăng quên đèn
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 9795
Bắc thang lên hỏi trời già (2)
Phận em như hạt mưa sa giữa trời
May ra gặp được giếng khơi,
Chẳng may gặp phải những nơi ruộng cà.
Đã yêu nhau đắp điếm nhau mà…
Trách Móc Đại Chúng 9446
Trách ai cưa ván bỏ bìa
Khi thương, thương vội, khi lìa, lìa xa
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 3874
Em trách anh dạ bạc lắm nà
Anh đi qua ngõ sao không ghé nhà thăm duyên?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 6292
Bạc với vàng còn đen còn đỏ
Hai đứa mình còn nhỏ còn thương
Trách ai đem khóa khóa rương
Khóa rồi lại mở điệu tào khương xa lìa.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 9467
Anh nghe lời ai quăng tên, bẻ ná
Giận ai quăng khóa, bẻ chìa
Tiền nhựt gá dươn (duyên) chồng vợ như tờ giấy trải
Hậu nhựt loan cách phụng lìa tại ai!
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 3551
Chim áo dà bay qua sạp chợ,
Miếu thờ thần phù trợ đâu ta?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 4851
Trách người quân tử vụng suy
Vườn hoa thiên lý chẳng che mành mành.
Trách Móc Đại Chúng 7286
Tưởng anh sâu sắc giếng làng,
Ai dè cạn sợt như làn nước mương.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 8555
Thuyền ai mà đậu bến ta (2)
Phên mui rách nát sương sa lạnh lùng.
Lạnh lùng anh đắp áo cho
Em nghe lời ai dỗ, giày vò áo anh.
Trách Móc Đại Chúng 8397
Ai làm cho trái giập bầm
Cho hoa rơi cánh đổ lầm cho tôi
Trách Móc Đại Chúng 3127
Ma kéo hay ma lôi
Mà chàng nỡ bỏ lời tôi chàng về ?
Trách Móc Đại Chúng 7677
Cha đời cái áo rách này
Mất chúng, mất bạn, vì mày áo ơi!
Trách Móc Đại Chúng 2763
Đũa tre một chiếc khó cầm
Thương anh đã vậy âm thầm sao nên.
Trách Móc Đại Chúng 1789
Bắp non xao xác trổ cờ,
Người thương đứng đó, răng giả lơ không chào?
- Đó đã được chốn giàu sang,
Đây lơ đi cũng phải nỏ chào mần chi.
Trách Móc Miền Trung, Huế 3857
Anh với tôi làm đôi sao xứng,
Bạc với vàng sao đứng đồng cân
Trách ai tham phú phụ bần
Tham xa mà bỏ ngãi gần sao nên?
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 7362
Đưa thư không thấy thư sang
Hay là đã có phượng hoàng thì thôi
Bây giờ ba chốn bốn nơi
Chàng ở trên ấy bỏ tôi dưới này
Trách Móc Đại Chúng 1470
Phụng loan gá ngỡi trên cành
Loan chưa bỏ phụng sao phụng đành bỏ loan
Trách Móc Miền Nam, 5454
Đèn nào cao bằng đèn ông Chánh (5)
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông
Anh thương em từ thuở má bồng
Bây giờ khôn lớn lấy chồng bỏ anh.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4172