Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Thế Thái

Vợ sư sắm sửa cho sư
Áo nâu tràng hạt mũ lư tày giành
Để sư sướng kiếp tu hành !
Xem: 1401
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vô duyên dầu bận áo sa
Áo ra đằng áo người ra đằng người
Có duyên dầu bận áo tơi
Đầu đội nón cời, duyên vẫn hoàn duyên.
Thế Thái Đại Chúng 3631
Ai làm lở bể rung ngàn
Cho tổ cá vỡ, cho đàn chim bay
Thế Thái Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên, 9282
Lục tàu xá đánh cái vá bể cái đầu
Ai ăn lục tàu xá
Thế Thái Đại Chúng 8415
Cơm ăn ba bát không nài
Gạo mượn sét chén đòi hoài không tha
Thế Thái Đại Chúng 9230
Khi xa đằm thắm muôn phần
Bây giờ đã nhạt như canh cần nấu suông.
Thế Thái Đại Chúng 1685
Rủ nhau lên núi đốt than
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình (thân hình)
Ghi (Những) lời vàng đá xin mình chớ quên.
Thế Thái Đại Chúng 5127
Vợ đẹp càng tổ đau lưng
Chè ngon ngọt giọng thuốc ngon quyện đờm
Thế Thái Đại Chúng 5255
Ra ngõ gặp trai vừa may vừa mắn
Ra ngõ gặp gái mọi cái không may
Đồ mặc thì đến phó may
Bao nhiêu đồ nát tới tay thợ rèn (hàn)
Thế Thái Đại Chúng 2209
Khó khăn làm mấy tháng trời
Dầm mưa giãi nắng, một thời ngóng trông
Gặt rồi nộp thuế cho xong
Từ nay mới được yên lòng ấm no
Thế Thái Đại Chúng 6188
Thế gian nhiều kẻ mơ màng,
Trông thấy gạch thắm, tưởng vàng mừng reo.
Thế Thái Miền Trung, Quảng Ngãi 4959
Bắc thang lên đến cung mây
Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời
Cuội nghe thấy nói, Cuội cười
Bởi hay nói Cuội nên ngồi gốc cây
Thế Thái Đại Chúng 3999
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
Đồng tiền đi sau là đông tiền dại
Thế Thái Đại Chúng 5896
Có răng thì để răng nhai
Không răng lợi (nướu) gặm chẳng sai miếng nào
Thế Thái Đại Chúng 2821
Thứ nhất là hổ mang hoa
Thứ nhì hổ lửa thứ ba mai gầm
Thế Thái Đại Chúng 3871
Lúa đồng chiêm lấy liềm mà cắt
Hàng tôi bán đắt ai ngặt thì mua
Vóc rồng thì đế cho vua
Vả sô lụa xấu thì lừa cho dân
Thế Thái Đại Chúng 229
Ai đem em đến Sài thành
Phồn hoa ai khéo dỗ dành hở em?
Thế Thái Đại Chúng 1103
Mụ o chèo chẹt không chi,
Ông chú lẩn thẩn có khi mất chồng.
Thế Thái Đại Chúng 1506
Giàu sang lắm bạn, lắm bè
Đến khi lâm nạn chẳng hề có ai
Thế Thái Miền Nam, Vĩnh Long 10112
Cái vòng danh lợi cong cong
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào
Sự đời nghĩ cũng nực cười
Một con cá lội mấy ngwời buông câu!
Thế Thái Miền Bắc 6617
Anh đi dù lụa cánh dơi
Trong nhà hết gạo, dù ơi là dù !
Thế Thái Đại Chúng 7857