Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Hay Làm

Xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ
Xem: 9090
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Một người hay ho bằng kho người hay làm Hay Làm Đại Chúng 10052
Đã sinh ra kiếp hay chơi
Thì Trời lại đọa vào nơi hay làm (không tiền)
Hay Làm Đại Chúng 5536
Chẳng hay làm đầu rếch mặt dơ. Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5474
Hay ăn thì chẳng hay làm Hay Làm Đại Chúng 6027
Hay làm thì giầu, có chí thì nên Hay Làm Đại Chúng 3090
Đứng bể nồi, ngồi bể ấm Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7083
Người biết chẳng nói
Người nói chẳng biết
Hay Làm Đại Chúng 3583
Khen nết hay làm ai khen nết hay ăn Hay Làm Đại Chúng 1241
Mau tay hay làm Hay Làm Đại Chúng 4962
Xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ Hay Làm Đại Chúng 9090
Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm (Siêng năng) thì giàu, có chí thì nên
Hay Làm Đại Chúng 7527
Quen tay hay làm Hay Làm Đại Chúng 709
Khéo tay hơn hay làm Hay Làm Đại Chúng 1970
Nhiều tay hơn hay làm Hay Làm Đại Chúng 8915
Hay làm mà chẳng hay lo,
Làm chi cho lắm làm cho nhọc mình
Hay Làm Đại Chúng 6179
Cò cưa kéo xẻ.
Ông thợ nào khỏe.
Thì về ăn cơm vua.
Ông thợ nào thua
Thì về bú mẹ
Hay Làm Đại Chúng 6895
Xấu người hay làm dáng Hay Làm Đại Chúng 2633
Hay làm thì đói hay nói thì no Hay Làm Đại Chúng 2397
Hay mần trôốc quang mặt sạch,
Nhác mần trôốc rếch mặt trơ
Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8215
Chuột chù ăn trù đỏ mui
Ai muốn mần mọn thầy tui thì về
Mẹ tui ghê gớm, gớm ghê,
Mài dao cho sắc mổ mề dì hai.
Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6755