Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tình Nàng

Xin em giữ trọn tấm lòng
Dầu ai mua bưởi, bán bòng mặc ai
Xem: 5502
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Em than phần em cơ khổ nhiều bề,
Ngày thời gặt mót, tối về trạo rang…
Tình Nàng Miền Trung, Phú Yên, 6754
Gió đâu thổi mát sau lưng,
Thương sao dạ nhớ người dưng vô cùng.
Tình Nàng Miền Nam, Tiền Giang 7123
Nước trong xanh em để dành tưới hẹ,
Trai lỡ thời tại mẹ kén dâu.
Tình Nàng Miền Nam, Đồng Tháp 7848
Nhà anh cất đây nhà em cất đó
Cách đây với đó chẳng có bao xa,
Anh đi đâu phải ghé lại nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm em.
Tình Nàng Miền Nam, An Giang 763
Thuyền em có lủng một nan
Không tin anh đội về làng anh coi
Tình Nàng Miền Trung, Khánh Hòa 9239
Hồi nào gánh nặng em chờ
Truông xa em đợi, bây giờ bỏ em!
Tình Nàng Miền Trung, Phú Yên, 377
Gặp anh em hỏi vài lời
Tháng năm khô hạn chim trời ăn chi
- Chim trời thì hưởng lộc trời
Cớ sao em bậu hỏi lời đón ngăn
Tình Nàng Miền Trung, Bình Định 3537
Khi đầu em nói em thương
Bây giờ gánh nặng giữa đường đứt dây
Tưởng rằng rồng ấp lấy mây
Ai ngờ rồng ấp lấy cây bạch đàn.
Tình Nàng Đại Chúng 7830
Em ngồi một mình, em nghĩ một mình
Nghĩ thân em chẳng bạc tình với ai
Nên chăng bởi khách Chương Đài
Thành sầu bể thảm có ai với mình
Tình Nàng Miền Nam, An Giang 4608
Vì anh một thỉ, vì em một thỉ cho nên chi lỡ dĩ ra rồi
Thầy mẹ đánh mắng, chú bác đòi lăn sáo thả trôi
Có mưu chi thì cứu vớt kẻ khổ em rồi anh ơi!
Tình Nàng Miền Trung, Thừa Thiên 3080
Bờ tràm ngay thẳng
Sao anh dậm cẳng kêu trời
Chiếc Cầu Đôi còn có nhịp
Sao anh chẳng có lời mối mai
Tình Nàng Miền Nam, Vĩnh Long 4306
Miếng đất của em là miếng đất mỡ gà
Chôn cha anh cũng được huống là chôn anh.
Tình Nàng Miền Nam, An Giang 2588
Anh muốn mua cho em khăn trắng có gắn chữ tình
Mai sau anh trở lại đặng nhìn người xưa.
Tình Nàng Miền Nam, Tiền Giang 435
Một mình chong ngóc em chờ
Canh ba rồi lại đến giờ canh năm.
Tiếng gà gáy gắt lại khao,
Bóng anh ở tận nơi nào biệt tăm.
Tình Nàng Miền Trung, Phú Yên, 6278
Phận em như cá trong lờ
Kẹt trong hom chật, biết bao giờ thoát ra?
Tình Nàng Miền Trung 7019
Anh về ngoài nớ, em ở trong ni
Dặn anh hai chứ gắn ghi vào lòng :
Tình Nàng Miền Trung 9429
Cô em đẹp vậy chưa chồng,
Như thuyền không lái gặp dông lạc lèo.
Tình Nàng Miền Nam, 5008
Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
Thuở nay áo mặc khó qua khỏi đầu
Tình Nàng Miền Trung, Bình Định 899
Hồi hôm qua em có gia đình,
Trượt hai ba cái mà không thấy nhân tình đỡ tui,
Thôi thôi đừng nói ngược nói xuôi,
Hồi hôm có trượt thì có tui đỡ liền.
Tình Nàng Miền Nam, 3955
Anh thương em nói thiệt em chờ
Chớ đừng nói gạt, em chờ uổng công
Tình Nàng Miền Nam, Vĩnh Long 1851