Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tính Nết

Xông xáo như cáo vào chuồng gà
Xem: 8001
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lắm điều nhiều chuyện Tính Nết Đại Chúng 342
Lợn nhà, gà chợ Tính Nết Đại Chúng 9863
Ăn mòn bát mòn đũa (vẹt đũa) Tính Nết Miền Bắc 5973
Sông sâu, sào ngắn khôn dò,
Người khôn ít nói, khôn đo tấc lòng.
Tính Nết Miền Trung, Quảng Ngãi 8480
No cơm ấm cật dậm dật suốt ngày Tính Nết Đại Chúng 2236
Ăn từ dần chí dậu Tính Nết Đại Chúng 10105
Thế gian còn mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao thành người
Tính Nết Đại Chúng 1155
Ăn cầm chừng Tính Nết Đại Chúng 2574
Ăn cháo lú Tính Nết Đại Chúng 3374
Ăn trông xuống, uống trông lên Tính Nết Đại Chúng 6763
Ăn hại đái nát Tính Nết Đại Chúng 3842
Làm hàng sáng chết bó chiếu Tính Nết Đại Chúng 3326
Trẻ thì bé dại thơ ngây (2)
Già thì lẫn lộn biết ngày nào khôn
Tính Nết Đại Chúng 4549
Ăn nói có duyên Tính Nết Đại Chúng 10039
Ăn như hà bá đánh vực Tính Nết Đại Chúng 5906
Ăn măng nói mọc,
Ăn cò nói bay
Tính Nết Đại Chúng 4800
Ăn cám trả vàng Tính Nết Đại Chúng 9007
Ngồi lê đôi mách Tính Nết Đại Chúng 1724
Ăn cả cứt lẫn đái Tính Nết Đại Chúng 9011
Thay quần thay áo thay hơi
Thay dáng thay dấp nhưng người khôn thay
Tính Nết Đại Chúng 6318