Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tình Nghĩa

Yêu nhau rào giậu cho kín
Xem: 4932
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lúc thương nhau cho đường thêm bánh
Buổi ghét nhau tay đánh miệng la
Tình Nghĩa Đại Chúng 961
Lân la bốn chục theo rày
Thẳng đường xuống xóm chật đầy đường quan
Tình Nghĩa Miền Trung, Bình Định 6326
Dốc lòng trồng Cửu lấy hương,
Ba năm hái lá, người thương dã đầu.
Tình Nghĩa Miền Trung, Phú Yên, 793
Ðôi ta mưa ướt hết rồi
Kiếm nơi đốt lửa mình ngồi hơ nhau.
Tình Nghĩa Đại Chúng 4448
Bây giờ anh bắt tay nàng
Hỏi sao lá ngọc cành vàng xa nhau
Xa nhau ta mới xa nhau
Khi xưa ta vẫn ăn trầu một cơi
Tình Nghĩa Đại Chúng 8623
Con rô nó rạch lên phên
Uốn tay cho mềm dệt cửi cho ngoan
Vải nầy ta bán ba quan
Lấy tiền ta đóng việc quan cho chồng
Tình Nghĩa Đại Chúng 5127
Chiều chiều tui buồn tui ra sông cái
Tự ải cho rồi
Sống làm chi mà chia ly thục nữ
Thác cho rồi đặng chữ thủy chung
Tình Nghĩa Đại Chúng 1799
Ra về nỏ có chi đưa
Có đôi câu tình nghĩa nhắn về thưa mẹ thầy
Tình Nghĩa Miền Bắc 7601
Cơm ăn một bát sao no
Kẻ về người ở, sao cho đành lòng
Tình Nghĩa Đại Chúng 7776
Giơ roi đánh thiếp sao đành
Chàng ơi, nhớ thuở rách lành có nhau.
Tình Nghĩa Miền Trung, Miền Nam, Bến Tre 5362
Ai làm Nam Bắc phân kỳ
Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương
Tình Nghĩa Đại Chúng 751
Tay tiêm thuốc cống , miệng mời lang quân Tình Nghĩa Miền Nam, 6238
Nguồn ân bể ái hẹn hò (3)
Nước xanh in bóng trăng mờ chung soi
Nhắn cô nhân ngãi đôi lời
Sông to nước cả khôn dời lòng nhau
Tình Nghĩa Đại Chúng 995
Bát nước trong còn gợn sóng rung rinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ai dèm xiểm chúng mình mặc ai
Tình Nghĩa Đại Chúng 6617
Anh nghe ai nhón gót đưa chân
Sao không nhớ nghĩa Châu Trần ngày xưa
Tình Nghĩa Đại Chúng 8322
Môi hở răng lạnh Tình Nghĩa Đại Chúng 7172
Voi trên rừng không bành không tróc
Gái không chồng như nòng nọc đứt đuôi
Vợ chồng là nghĩa ở đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 3734
Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1730
Vợ chồng như đôi cu cu
Chồng thì đi trước vợ gật gù theo sau
Tình Nghĩa Đại Chúng 3571
Một nong tằm bằng năm nong kén (2)
Một nong kén bằng chín nén tơ
Dâu không kịp đốn tháng ba
Vượt cơn gió rét ấy là dâu xuân
Tình Nghĩa Đại Chúng 8991