Nhập từ khoá cần tìm

We show video direct from YOUTUBE.COM, don't store video or any database in our system.
Website này chỉ lấy dữ liệu và trình chiếu video từ kho dữ liệu của YOUTUBE.COM. Chúng tôi không lưu trữ video hay bất cứ dữ liệu nào liên quan đến các video này. Nên người sử dụng phải tuân thủ đúng theo luật pháp quy định.

Xem trên điện thoại Android - Watch from Android phone

YouTube Video » PBN Collection | Khánh Ly & Tình Khúc Trịnh Công Sơn (Vol 1)

Share to your friend:
PBN Collection | Khánh Ly & Tình Khúc Trịnh Công Sơn (Vol 1)

1. LK Trịnh Công Sơn PBN60 0:00
2. Hoa Vàng Mấy Độ PBN89 11:14
3. Mưa Hồng PBN46 16:06
4. Ru Ta Ngậm Ngùi PBN50 19:43
5. Xin Trả Nợ Người PBN103 24:29

#thuynga #khanhly #trinhcongson
©2019 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

Youtube Video » Video liên quan