Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » i Qu?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
i Qu?c Mi?n Trung 845
Vi?c ??i bi?n ??i ai hay
Th nay thnh b?n, b?n nay ra th
C?ng th m?t cu?c ti?n ??a
Gng cm bn n?, l?ng c? bn ni.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 9008
V?ng vng thp c? ai xy ?
Bn kia Th Thi?n, bn ny D??ng Long (1)
N??c sng trong,
D lng du b?.
Ti?ng anh hng,
T?c ?? nghn thu
Xa xa con n li?ng m,
Ti?m long h?i ch?n vn du ??i ngy.
i Qu?c Mi?n Trung, Bnh D?nh 4610
Trung qun i qu?c i Qu?c ??i Chng 4655
Tru ta ?n c? ??ng ta,
??ng ham c? t?t ?n qua ??ng ng??i.
Hng ta, ta b?n c?ng t??i,
Ham chi hng ngo?i, k? c??i ng??i ch.
i Qu?c Mi?n Trung 2644
V?n dng i qu?c x?a nay
M lng gi? n??c khi ??y khi v?i
i Qu?c ??i Chng 4600
Trn th??ng th? bn gi?y
D??i Th? Ng? treo c?.
Ka Ba cn ??ng tr? v?!
No khi np b?i, np b?,
M?i Di ?nh d?o by gi? b? em
i Qu?c Mi?n Nam, Si Gn 3521
Tr?i m?a chi kh? r?a tr?i ,
??t ng??i lnh chi?n khng t?i, khng nh.
i Qu?c Mi?n Trung 8097
Tr?i m?a ??t ng?n ma m?ng,
??t em em ch?u, ??t dn qun em bu?n.
i Qu?c Mi?n Trung 2101
Tr?i m?a ??t l tr?u t??i,
??t c? o ng??i du kch gc ?m.
i Qu?c Mi?n Trung 7482
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh (2)
C ch?ng nh?p ng? duyn lnh ??p sao.
i Qu?c Mi?n Trung 4827
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh
C chng b? ??i duyn lnh ??p trao
i Qu?c Mi?n Trung 5474
Tr?ng r?m my ph? cn lu,
T?m g??ng ch? L (2) nghn thu sng ng?i.
i Qu?c Mi?n Trung 593
Tr??ng Ngh?a Th?c ??ng ??u d?y d?
Kh?p ba m??i su ph? H Thnh
Gi trai n n?c h?c hnh
Gio s? m?y l?p, h?c sinh m?y ngn
Bu?i di?n thuy?t ng??i xem nh? h?i
K? bnh v?n khch t?i nh? m?a
Nm qu?c ng?, ch? hn th?
Bi ca yu n??c, cu th? hi?p ?on
Trong chn thng, sng trn gi ??p
Ti?ng ?ng Kinh l?ng kh?p ?ng D??ng
Kh?p ?u ?u c?ng h?c tr??ng
Cng nhau ?ua b??c ln ???ng v?n minh
... Tr?i ?ang bu?i n?ng m?a t?m t
D?n thn mnh ??ng gi?a c?n dng
C? gan cho bi?t anh hng
H?i xem m?y m?t trong vng tr?n ai.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 2507
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
i Qu?c Mi?n Trung, Qu?ng Nam 425
Ti?ng ??n anh hay ch? (2)
L?i ?y em h?i th?
?i cu l?ch s? Khnh Ha :
T? ngy Ty c??p n??c ta,
Nh?ng ng no d?ng c? kh?i ngh?a
Anh hy ni ra cho em t??ng.
- Nghe l?i em h?i m th??ng,
Th??ng ng??i ngh?a li?t t? v??ng v?n lng.
V th non sng,
H? th? khng ??i tr?i chung v?i gi?c c
T? Nam ch B?c,
Thi?u chi gan s?t ? ??ng.
? Khnh Ha th c ba ng :
ng Tr?n ???ng gi? ?o D?c Th?,
ng Tr?nh Phong tr?n n?i Bi?n C (l)
ng Nguy?n Khanh lo vi?c qu?n nhu,
Ba ng m?t d?, nghn thu danh truy?n,
i Qu?c Mi?n Trung 3116
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 8221
Thp tr?i n?ng s??ng, cau n??ng s?t ?,
D?u ng??i thin h? ti?ng ng? l?i nghing.
Cao thm ? ch?ng lng nguy?n,
Cn c?u, cn thp, cn duyn ?i ??a mnh.
Non sng n?ng gnh chung tnh.
i Qu?c Mi?n Trung 5859
Ti?ng anh ng??i c h?c,
Sao anh ch?ng ngh? suy.
Ty bang, anh ?i lnh lm chi,
Xa cha la m?, cn g ch? n !
Anh ?i ! Nghe l?y l?i phn,
??ng ?i lnh m? b? thn x? ng??i.
i Qu?c Mi?n Trung 10181
Tham chi ??ng b?c c?a Ty
M ?i lnh m? b? b?y con th?.
i Qu?c Mi?n Trung 4934
Th r?ng u?ng n??c h? bom,
Cn h?n theo gi?c, l?ng khom, chn qu? (2).
i Qu?c Mi?n Trung 8074
Th ?n rau m, rau lang
H?n theo B C? (l) thc oan u?ng ??i.
i Qu?c Mi?n Trung 1479
Th?y em cu?c cu?c, co co,
D?ng chn anh h?i: ???c bao nhiu h?m ?
M? hi vai o ??t ??m,
Th??ng em s?c y?u ?o h?m, c?m chng.
i Qu?c Mi?n Trung 6310
Th??ng ng??i bn t?u x? xa
Qu h??ng c?ng b?, m? cha c?ng la
i Qu?c ??i Chng 3180
Ty bang, ?i lnh m? kh v?,
Ngy x?a em c ni, anh ch?ng h? ch?u nghe.
i Qu?c Mi?n Trung 9774
Tay b?t tay, chung lng chung s?c
Quy?t di?t th c?u qu?c b?n ?i
Lng em khn t? h?t l?i
Ka g??ng ph?n d?ng r?ng ng?i n??c non.
i Qu?c Mi?n Trung 5028
Th?m V?n Gi (1) ng?t ? qu ng?t,
Ma Ph n ci ??t c?ng ngon
H?i ng??i ch?a v? ch?a con
Vo ?y chung gnh n??c non v?i mnh.
Qu?n bao ln thc xu?ng gh?nh,
Ma ngon, th?m ng?t ???m tnh qu h??ng.
i Qu?c Mi?n Trung, Khnh Ha 1688
Tai nghe sng n? c?a Hn,
Gi?n Ty khng gi?n, gi?n chng L?u C?.
i Qu?c Mi?n Trung 7653
Tai nghe sng n? ? ?ng
Tu Ty ? l?i V?ng Thng (1) hm qua.
i Qu?c Mi?n Trung 8633
T? ngy T? ??c ln ngi,
C?m ch?ng ??y n?i, tr? khc nh? ri.
Bao gi? T? ??c ch?t ?i,
Thin h? bnh th (2) m?i d? lm ?n.
i Qu?c Mi?n Trung 8462
T? ngy "B?o h?" ??o lai,
Thu? thn ??ng m?t (1) s?u sai b?n ngy.
i Qu?c Mi?n Trung 982
Sng Tr Khc, ai m tt c?n,
R?ng Tr B?ng, ai ??n cho h?t cy ?
i Qu?c Mi?n Trung 8746
T?m g??ng sng t? ngn thu,
??m ???ng n? n??c ??n b cho xong.
i Qu?c Mi?n Nam, 4104
Ru h?i, ru h?i l ru
Cha con cn ? chi?n khu ch?a v?.
Con ?i ! Nh? tr?n l?i th?
T? do, ??c l?p, khng n? hy sinh.
i Qu?c Mi?n Trung 3817
Rau L?nh Nam n?u sung m ng?t
B?ng bt c?m ??m m?t mu?n hai
Tr?a nay v?a b?c v?a oi
Hi nhanh cho k?p g?i n?i tr?n ti?n
C mu?i x?i, rau d?n, c?i tr?ng
Tuy ??n s? nh?ng th?m tnh dn
S?m chi?u em t??i em ch?m
Cho rau m??t l, anh ?n mt lng
Anh gi? sng phng khng v?ng ch?c
Em tr?ng rau xanh ng?t trn ??ng
Rau ti?p lu?ng, ??n ln nng
Gi?c no thot kh?i trong vng tay ta.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 7972
R? ??ng Chim c li?m th c?t
R? ??ng ma c m?t th coi
???c ma ch? ph? ng khoai
??n n?m Thn D?u l?y ai b?n cng
i Qu?c ??i Chng 8475
Qui Nh?n eo bi?n c c?u,
C ph? ch Ch?, c l?u ng Ty.
Thng ngn, k l?c l?m th?y,
Chn th giy ?ng, tay th ba toong,
V? th ?nh ph?n thoa son,
N??c non cn m?t, m?t cn khng hay.
i Qu?c Mi?n Trung 1319
Quan trn ?i h?i quan trn,
Hi?p dn, ?n ch?n, ch? bi?t ti?n m thi
i Qu?c Mi?n Trung 2547
Ph?i g?p ??m ph? ph?i lo qu?c phng.
Giu gp c?a, kh gp cng, . . .
Mu x??ng khng ti?c, n?m ??ng (3) ti?c chi !
i Qu?c Mi?n Trung 3538
Nui qun ta n?p la vng,
Qun no ?nh th?ng, gi?t ngn gi?c Ty.
i Qu?c Mi?n Trung 4918
Nhi?u ?i?u ph? l?y gi g??ng,
Gip vng b? chi?m l th??ng gi?ng ni.
i Qu?c Mi?n Trung 6902
Nhm Ng? th c sao ?ui
??n n?m Qu Mi gi?c li?n ph ra
Nh vua thn v?i Lang - Sa
?? Ty ?n h?i tr?ng g c?a dn.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 9523
Loan n??c l?ng nh? t?,
Th??ng ng??i chi?n s? d?ng c? C?n v??ng (1)
Tr?i bao g?i ??t n?m s??ng,
M?t lng v n??c nu g??ng anh hng.
i Qu?c Mi?n Trung, Ph Yn 10119
Nh?ng l?i ch qu?c l?i gia
Ti?ng t?m l?ng l?y, g?n xa n?c l?i.
i Qu?c ??i Chng 10114
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 4)
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
G?i to m?t ti?ng ??ng bo!
H?n thing theo tr?n gi o ln my
i th??ng thay! i th??ng thay!
K? sao cho xi?t ch?t ly nh?ng ng??i
V?n minh th?t ? l? ??i
?n b gi?t c? ??n ng??i hng c?m
Thi thi tru bo c? r?m
Tr?m nghn ph m?t m?i g??m l r?i
Khen cho li?t s? b?n ng??i
M?t lng v n??c mun ??i ti?ng th?m
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 9999
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 3)
Php qun d h?i m?y l?i th?y chung
R?ng: - Anh l k? c cng
V ?n Nh n??c c?ng khng b?c g
C? sao m?u ph?n lm chi?
Nh?ng ai ??ng ??ng ni th tha ngay!
Nghe l?i nghi?n l?i cau my
M?ng r?ng: - Php t?c ni hay lm g
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k?
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k? (Cn Ti?p Cu 4)
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 6379
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 2)
Ngy hai m??i chn bnh minh
Nghe n trng ??c th mnh ??ng ngay
L? thay khng cnh m bay
C? m?u n bi?t, ngy ngy n trng
Hai m??i chn, b?y ?i?m chung
N ?n ph?i ??c ch?a xong n?a ph?n
V tnh ph?i ??a b?t nhn
?em tin bo v?i Php qun t?c th
Thi thi cn c kp g
Hm kia ??n lc xa ki c?ng hn
Php doanh nghe ??ng ti?ng kn
Trong thnh b?n m?t b? li?n qun vy
Ch?ng qua m?t r?i, m?t may
Ch?m cho m??i pht s? ny h?n xong
Th??ng thay th?t b?i anh hng
T?m lng ??i v?i non sng th?n g
Gan vng, d? ? tri tri
ng Bnh ??n ch?t coi th nh? khng
V?a c??i v?a ni ung dung
Bn ???ng trng th?y ai khng s?t si
ng Nga v?a b?t ??n n?i (Cn Ti?p Cu 3)
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 10461
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 1)
? trong ban lnh ?ng n?i La Thnh
?i phen tr?n m?c t?p tnh
Th?y ng??i xe ng?a, t?i mnh non sng
- Nay ti c ch??c l?p cng
? trong ti ? m thng v?i b?i
Ch? khi n trng ??c r?i
Th?ng ln kho sng gi?t ng??i lnh canh
L?y ???c sng, ko vo thnh
Ba ta chi?m th?, chi binh ba ???ng
??t b?ng n?i ti?ng s?m vang
ng ?? xu?ng l?y B?c Giang t?nh thnh
Tuyn Quang, Thi, L?ng, Ngh?, Thanh
B?n ph??ng h??ng ?ng d?p bnh nh? ch?i.
ng Bnh ni ch?a h?t l?i
Hai bn ??ng d?y, ng??i ng??i v? tay
T?c th ba ??o chia ngay
H?u kia Nguy?n C?c, t? ny ??ng Nhn
ng Bnh l ch? trong qun
ng Nga lm ph ba qun c? l?i
Cng nhau b? th? v?a r?i
M? ra sp huy?t lm l?i ??c minh (Cn Ti?p Cu 2)
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 8457
Ng ln trn s? ng Hong (2)
Ng xu?ng Ba H? (3) tang hoang c?a nh.
i Qu?c Mi?n Trung 3771
Ng ln ng xu?ng th vui (2)
Ng vng b? chi?m ngi ngi nh? th??ng (1)
i Qu?c Mi?n Trung 3328