Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » n Ngh?a

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xong chay qu?ng th?y xu?ng ao n Ngh?a ??i Chng 1894
Vay nn n? (?n) tr? nn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 8856
Vay nn n? ?? (??) nn ?n n Ngh?a ??i Chng 7341
Vay m?t mi?ng tr? m?t n?m n Ngh?a ??i Chng 5798
Vay m?t tr? g?ng n Ngh?a ??i Chng 7151
Vay chn tr? m??i n Ngh?a ??i Chng 6404
Vay chn th tr? c? m??i
Phng khi tng l? c ng??i cho vay
n Ngh?a ??i Chng 8162
Vay chy vay c?i n Ngh?a ??i Chng 8064
Vay ??u tr? b? n Ngh?a ??i Chng 3896
U?ng n??c nh? k? ?o gi?ng n Ngh?a ??i Chng 10297
Tng kh, ng?a c?, nhn ngh?a c? xa r?i
Ph?i tay ??ng d?y ch? cn ng?i chi ?y?
n Ngh?a Mi?n Trung 8936
Vi nhn b?t ph vi ph b?t nhn n Ngh?a ??i Chng 7982
Trn cao ? c thnh tri,
Ng??i nhn ngh?a ch?ng hn vi bao gi?.
n Ngh?a ??i Chng 6922
Ti t? xt cng v? ch?ng xt nhn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 8740
Tm vng, tm b?c d? tm
Tm cu nhn ngh?a kh tm b?n ?i
n Ngh?a Mi?n Trung 8744
Ti?n ti ph nhn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 1554
Ti?n ti nhn ngh?a tuy?t n Ngh?a ??i Chng 2849
Thuy?n chi, thuy?n li, thuy?n cu
Bi?t thuy?n nhn ngh?a ? ?u m tm
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 675
Tay anh b?ng go n??c s?t hai
B?ng nay t??i L?u, b?ng mai t??i ?o
Th?y l?i nhn ngh?a mu?n trao
Ngh?a nhn cn t?i th?, l?u ?o ba ?ng
n Ngh?a Mi?n Trung, Khnh Ha 3345
Tu sp l m?t
Em ?i anh cn trng cn ??i
Tu sp l hai
Anh cn ??i cn ch?
Tu sp l ba
Tu ra bi?n B?c
Tay anh v?n song s?t n??c m?t nh? t?ng h?i
Tr?i ?i nhn ngh?a c?a ti xa r?i
B??m xa t?i nh?y, anh v?i em xa r?i c?ng b?i t?i ai?
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 2002
Th??ng ai ch? ngh?a h?n vng
Ch? nhn coi tr?ng, ch? sang bnh th??ng
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 2086
Sao hm ? l?n, sao mai ? m?c anh t?,
Thi thi b?t h nhn ngh?a, cho em v? k?o khuya.
- Tr?ng ln ??n ?, b?n t?,
Ta ch?a ni chi ???c, b?n v? b? ta.
- Ra v? nh? ngh?a em khng
Hay thu?n bu?m, xui gi, bi?t mng xa ch?ng .
n Ngh?a Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2620
Ru?ng su c?y la ??ng chm,
Bi?t ai nhn ngh?a ch? dm lm ?n.
n Ngh?a Mi?n Nam, 10134
Ru?ng su c?y la ??ng chm
Bi?t ai nhn ngh?a ch? gim lm ?n
n Ngh?a ??i Chng 2625
Ra v? em n?m o ko xy
Bao nhiu nhn ngh?a tr? ?y r?i v?
n Ngh?a Mi?n Trung 7599
S?n cch, th?y cch, lng khng cch
???ng d xa, nhn ngh?a khng xa
?i ?u anh hy gh qua nh
Tr??c th?m ph? m?u, sau l th?m em
n Ngh?a Mi?n Trung 1612
ng T? ch?t ti?t
B Nguy?t ch?t trng tang
ng th?y bi ch?t gi?a ?ng
Anh v?i em cch x l? lng
Mu?n trao nhn ngh?a ng? ngng kh trao
n Ngh?a Mi?n Trung 3384
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
n Ngh?a ??i Chng 8210
Ng ln d?c M?t, Cha L?u (*)
C?m th??ng ng??i b?n bu?i ??u thm n.
K? t? qua l?i m?y l?n
No ai kh?a l?p sng Ngn, su?i Vng.
G?m trong kim c? k? quan
B??m v v??n li?u, bng hoa tn v ai ?
Nhn xem nguy?t x? non ?oi
Bng tr?ng m? l?t khng ai n??ng cng.
X?a ry nhn ngh?a b?p bng
Xu?ng ln khng ??ng t? cng anh hay.
M?u kia, k? n? ai by
Lm cho chng thi?p m?i ngy m?i xa.
n Ngh?a Mi?n Trung 2562
Ng??i cn th c?a c?ng cn
Mi?n l nhn ngh?a vung trn th thi
n Ngh?a ??i Chng 4574
Ng??i ? xt cng v? ch?ng xt nhn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 3378
N? ?i tr? tr? vay vay
N? tnh bi?t tr? ??n ngy no xong?
n Ngh?a ??i Chng 4095
M?t nhnh tr?y, n?m b?y cnh mai
M?t nhnh mai, tr?m hai nhnh th?
Ch? v?n, ch? s?, anh ??i tr?n tr?m cu.
??i r?i, anh h?i ch? em ?u ?
N?u ch? em khng c, anh b?t em h?u m??i n?m.
- M?t b?i tre sinh n?m, ba b?i tr?y
M?t nhnh tr?y sinh n?m, b?y cy vi?t son,
Em c g? ch? cho anh th nhn ngh?a v?n cn,
Em m khng g?, anh b?t gi? con tr?n ??i.
n Ngh?a Mi?n Trung 8841
M?t b?i tre sinh n?m, ba b?i tr?y
M?t nhnh tr?y sinh n?m, b?y cy vi?t son
Em c g? ch? cho anh th nhn ngh?a v?n cn,
Em m khng g?, anh b?t gi? con tr?n ??i.
n Ngh?a Mi?n Trung, Bnh ??nh 6639
M?t vung t?a ch? ?i?n
Da em th tr?ng, o em m?c ngoi
Lng em c ??t c tr?i
C cu nhn ngh?a, c l?i hi?u trung
??n khi Qun t? mu?n dng
Th em l?i ng? t?m lng em ra
n Ngh?a ??i Chng 7839
M?t em vung t?a ch? ?i?n,
D? em th tr?ng, o em m?c ngoi.
Lng em c ??t, c tr?i,
C cu nhn ngh?a, c l?i hi?u trung.
??n khi qun t? mu?n dng,
Th em l?i ng? t?m lng em ra.
n Ngh?a ??i Chng 798
M?t d?u cch ch? lng ??ng cch,
???ng d?u xa, ch? nhn ngh?a khng xa.
Anh c ?i ?u nh? gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em
n Ngh?a Mi?n Nam, ??ng Thp 8504
Lu ngy nh? l?i k?o qun
Tnh thn ngh?a c? c b?n hay khng
n Ngh?a Mi?n B?c, H N?i 7223
Kh?n lau n??c m?t ??t mm,
Xu?ng ln khng ??ng v em c ch?ng,
Hai bn nhn ngh?a ??o ??ng,
Ngh?a em khng ph?, ??o ??ng em khng qun.
n Ngh?a Mi?n Nam, Kin Giang 9011
Hai bn hng c, chnh gi?a hng tm
V? no ch?ng n?y, m nhau m h
Ai nhi?u nhn ngh?a th lo
Ti ?y t nhn, t ngh?a, ti h l?i l?i
Ai di c?n, di nh? th th? ngoi kh?i
Ti ?y ng?n c?n, ng?n nh?, ti th? ch?i trong gnh
H?a may gi mt tr?ng thanh
C kia ?n v?c b? gnh ?n cu
n Ngh?a Mi?n Trung 9116
Hai ??a mnh nh? th? cy cau
Anh b?, em b? n??ng nhau ? ??i
Anh ??ng th?y kh ??i d?i
Ti?n ti ph?n th?, nhn ngh?a th?i thin kim
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long, Long An 5389
Em mu?n ?i th?m ch?u ki?ng gi?ng ?o
S? cha m? h?i ng??i no ?i ?u
L? duyn c n??c bu?n r?u
Ng??i th??ng ??ng ? bi?t trang u l? no
D?n lng s? ch?ng k?t giao
Cha m? anh khng t??ng bi?t lm sao cho g?n
- V d?u em th?m ki?ng gi?ng ?o
Cha m? c h?i ng??i no ? m
Anh ?p r?ng ng??i ? n??c H?
B?i v ch?ng n ngh?a m?i v n??c ny
Cha m? h?i n?a anh l?i ch?p tay
Th?a cng cha m? ngy nay b?n vng
n Ngh?a Mi?n Trung, Khnh Ha 2535
C ch? anh tnh ph? xi
C cam ph? qut, c ng??i ph? ta
C qun ?nh, ph? cy ?a
Ba n?m qun ?? cy ?a v?n cn
C m?c th anh ph? son
C k? ??p gin tnh ph? nhn duyn
C b?c anh tnh ph? ti?n
C nhn ngh?a m?i qun tnh ng??i x?a
n Ngh?a ??i Chng 2194
C lng th tr? ?n lng
Xa xi l?m l?m, ?o bng ???c nao
n Ngh?a ??i Chng 2715
Cho em h?i anh:
Ch? chi l ch? chn xu?ng ??t?
Ch? chi l ch? c?t ln cao?
Ch? chi n?ng khng ai na n?i?
Ch? chi m gi th?i khng bay?
Trai nam nhi, anh ? ??i ??ng, mi?ng tr?u cay cho chng
- Ny h?i em ?i,
Ch? t? l ch? chn xu?ng ??t,
Hai ch? nhn ngh?a anh c?t ln cao,
Hai ch? nh? th??ng ph??ng tha khng n?i,
Ch? tnh ch? hi?u gi th?i khng bay.
Trai nam nhi, anh ? ??i ??ng, mi?ng tr?u cay ?u no?
n Ngh?a Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6973
Ch?a hoang rng b?ng n Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7240
C?u Th??c tr?m n?m gi? v?n,
Sng Ngn h mi mi khng phai.
S? em ham ch?n ti?n ti,
D?t ???ng nhn ngh?a lu di b? anh.
Tr?ng chanh ??p n?m cho chanh
n Ngh?a Mi?n Trung 9536
C?u ?i m thp c?ng ?i (3)
D? chi nhn ngh?a m r?i ???c sao?
n Ngh?a Mi?n Trung, Bnh ??nh 6670
Bnh S?n ??t m?n ??ng chua,
Nh?ng m nhn ngh?a khng thua n?i no.
n Ngh?a Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 4506
B?n v?, ta n?m o k?o day
Bao nhiu nhn ngh?a tr? ?y r?i v?.
Thi?p ?i bung o chng v?
Tr?m n?m ?i n?a l?i th? v?n nguyn.
n Ngh?a Mi?n Trung 5143