Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » An Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yn ph?n th thi
C?a th nh? n??c khi v?i khi ??y.
An Ph?n Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 9753
Yu nhau ch?ng chi?u, ch?ng gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
An Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 6655
Xu?ng ln th?m b?n k?o bu?n
G? ?u tri ng??c v? ngu?n m lo
An Ph?n Mi?n Trung 1009
X?u th bc m? sinh ra
X?u an ph?n x?u, x?u ha ??i ai
An Ph?n ??i Chng 2643
Trai tay khng ch?ng ai nh? v?
Tr?m m?u ru?ng ?? c?ng ti?ng nh ch?ng
An Ph?n ??i Chng 7162
Tr?i xanh mu?i tr?ng ct vng
Th? g c?ng ??p ring nng l?m than
An Ph?n ??i Chng 1024
Ti r?t mong ng gi?i d?ch xu?ng ci tr?n,
H?i xem duyn c? n? n?n lm sao?
Tm gan ph?n ??p m ?o,
Con vo th?i d?, con ra hi?m ngho.
Thn em sao r? nh? bo,
??n con n??c l?n bo tro ln sen.
??y vng, ?y c?ng ??ng ?en,
??y hoa si tr?ng, ?y sen Ty H?.
Vo cha xem t??ng m?i t
An Ph?n Mi?n B?c 9196
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
An Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 1399
Thi?p than cha m? thi?p ngho
Thi?p than ph?n thi?p nh? bo tri sng
An Ph?n ??i Chng 9199
Thi Bnh D??ng ?ang c?n gi th?i
Chi?c thuy?n em tri n?i, khc th? cnh bo
lm sao anh khng ra ch?ng ?? cho
Anh hng sao l?i n?m queo trong thuy?n
An Ph?n ??i Chng 1338
Thng ging thng hai
Thng ba, thng b?n,
Thng kh?n, thng n?n
?i vay ?i t?m ???c m?t quan ti?n
Ra ch? K? Din mua con g mi
V? nui, h?n ?? ra m??i tr?ng
M?t tr?ng: ung,
Hai tr?ng: ung,
Ba tr?ng: ung
B?n tr?ng: ung,
N?m tr?ng: ung,
Su tr?ng: ung,
Cn ba tr?ng n? ra ba con:
Con di?u tha,
Con qu? b?t,
Cn m?t c?t x?i,
Ch? than ph?n kh ai ?i
Cn da lng m?c, cn ch?i n?y cy
An Ph?n ??i Chng 5714
Th em l?y ch?ng kh?, ch?ng d?i
Lo kinh t?, th??ng m?i, cng ngh?, nng trang
Em khng ham n?i nhi?u b?c l?m vng
Mai sau sinh chuy?n ?i?m ?ng c?c em!
An Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 5664
Th ?n b?p h?t ch vi
Cn h?n giu c b? (m?) ci m?t mnh
An Ph?n ??i Chng 3992
Th??ng m? con c?ng lm vui
?i th?a v? d? cho vui v? ch?ng.
- Th??ng con m? c?ng d?n lng
Mi?n con an ph?n bn ch?ng m thi.
An Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu 1276
Tay b?ng ??a mu?i tay b? sng rau
Th?y chung nh? nh?t, sang giu m?c ai
An Ph?n ??i Chng 756
Ta v? ta t?m ao ta
D trong d ??c ao nh v?n h?n
An Ph?n ??i Chng 741
Ta v? ta r? b?n ta
Ru?ng ta ta c?y, v??n ta ta tr?ng
C lm th h?n c cng
Can chi ch?u ch?c m mong c?a ng??i
An Ph?n ??i Chng 7290
T?i tr?ng cn h?n sng sao
Ph?n ph?t lng ?o h?n ph?t m?u vang
T?i tr?ng cn h?n sng sao,
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i
An Ph?n ??i Chng 8489
S?m mai em xch ci thng ra ??ng,
Em b?t con cua, em b? v trong ci thng.
N ku ci r?ng,
N ku ci r?nh,
N ku : Chng ?i
Chng gi? an ph?n t?t ?i
Em ?y l? l?a m? ci m?t mnh ?
An Ph?n Mi?n Trung 8300
S? em l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho
Ph?i duyn, ph?i ki?p th theo
No ?u c qu?n kh ngho lm chi
Ch? nhn duyn thin t?i nh?t th
Giu ?n kh ch?u lo g m lo!
An Ph?n ??i Chng 4184
Ra ???ng th?y cnh hoa r?i
Hai tay nng l?y, c? ng??i m?i ta
An Ph?n ??i Chng 858
Ph?n gi c?m h?m rau d?a
Gi quen vi?c n?ng, gi ?a nu (*) sng
An Ph?n ??i Chng 6503
Nhi ku chi?u r? d??i m??ng,
Thi?p ? an ph?n, ch? th??ng m?i chng.
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre 3663
Nhi ku chi?u r? d??i m??ng
hi?p ? an ph?n, ch? th??ng m?i chng.
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, Ti?n Giang 3883
Nh em rau mu?ng t??ng c
Tuy khng l?ch s? nh?ng m s?ch trong.
An Ph?n ??i Chng 1662
Ngu si c?ng th? ch?ng ta
D?u r?ng khn kho c?ng ra ch?ng ng??i
An Ph?n ??i Chng 4763
N? n?n c?ng ch?ng l bao
Ra cng (tay) tho vt lc no c?ng xong
An Ph?n ??i Chng 7173
N?u giu n?u ng? ban ?m,
Cn ti ngho kh? ng? thm ban ngy.
An Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3632
N?u giu n?u ???c s??ng sang,
Ph?n ti ngho kh?, l?i nhn t?m thn.
An Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3456
N??c trong th?y ?,
C l?i th?y hnh
C ?i c?ng l?ch, m?t mnh c?ng xong.
An Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 996
N??c trong c l?i th?y hnh
C ?i c?ng ???c, m?t mnh c?ng xong
An Ph?n ??i Chng 3840
N??c d??i sng h?t trong r?i ??c
V?n con ng??i h?t th?nh r?i suy
An Ph?n ??i Chng 2540
Mnh ?i anh quy?t v?i mnh
Cng anh dan du ch?ng thnh th ti
Sng kia bn l? bn b?i
Bn l? th ??c bn b?i th?i trong
Sng kia n??c ch?y ?i ging
Bi?t r?ng bn ??c bn trong bn no
An Ph?n ??i Chng 6102
Mnh ??p cho m? mnh lo
?m n?m l?m k? rnh m ??c ao
Th rng x?u x nh? tao
?m n?m ng c?a, mt sao mt ny
An Ph?n ??i Chng 5876
My ??p cho m? my lo
?m ?m l?m k? rnh m ??c ao,
X?u x nh? ch? em tao,
?m n?m ng? c?a, gi vo mt thay
An Ph?n ??i Chng 4247
M loan g?i ph??ng ai m,
Em than ph?n kh, ?m hm m?t mnh.
An Ph?n Mi?n Nam, Tr Vinh 8265
M?t n?m l m?t tu?i gi
Ba n?m m?t tu?i chi m ??i anh
An Ph?n ??i Chng 8853
M?t mnh v?a ch?ng v?a cho
Khng ai tt n??c ?? ngho m?t khi
Bao gi? cho h?t c?nh bu?n
C ?i c l?a ln ???ng sang sng.
An Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 1917
M?t mnh v?a ch? v?a ?an
L?i l?m th ch?u phn nn cng ai
An Ph?n ??i Chng 6752
M?t mnh lo b?y lo ba (5)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Cn duyn k? ?n ng??i ??a
H?t duyn ?i s?m v? tr?a m?t mnh.
M?t mnh an ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu? m?t bnh g?o chu
An Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 7181
M?t mai thi?p c xa chng (5)
?i bng thi?p tr?, con chng (?i vng) thi?p xin
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, B?c Liu, Ti?n Giang 2861
M? mong g? thi?p v? Gi?ng
Thi?p than ph?n thi?p gnh g?ng ch?ng kham
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, C?n Th? 8956
Lng th??ng ch? bn th?t heo
Hai vai gnh n?ng l?i ?o mc cn
An Ph?n ??i Chng 3788
Lng ta mu?n l?y th? s?n
M?t mnh m?t c? cn h?n th? kn
An Ph?n ??i Chng 6455
Lng ta mu?n l?y th? kn
?m sang th bnh ?m hn th xi
An Ph?n ??i Chng 6082
Lnh ?nh duyn ph?n b?t bo
?nh cho con n??c th?y tri?u ??y vui
An Ph?n ??i Chng 7741
Lm nh ? d?a (? c?nh) b? sng
?m nghe c qu?y, ngy trng chim g.
Em c ch?ng r?i "xu?t gi tng phu"
N?i m ln vng xu?ng d m?c ai.
An Ph?n Mi?n Trung 4062
Lm ng??i ai mu?n ci ?ui
Ph?i sao ch?u v?y, khng vui ch?ng bu?n
An Ph?n ??i Chng 791
L?y song sa ??a chng xu?ng huy?t
Mai tng chng r?i ly bi?t ngn n?m
An Ph?n ??i Chng 9727
L?y ch?ng tr??c ch?ng kn ?i
T? ngy m?c ph?i, ch?ng ngui trong lng
An Ph?n ??i Chng 2498