Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?c Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vng m??i v l?a no phai,
Anh n?m ngh? l?i coi ai b?c tnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 10064
V?ng tr?ng th ? c sao
V?ng hoa thin l c ?o nh? tin
B?c Tnh ??i Chng 2828
V?t phi ngh?a b?t th?
Nh?n phi ngh?a b?t giao
Anh nguy?n th??ng b?u m?t dao
R?n ph??ng lng d? m?n ?o l? l?ng.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1235
V?t d? g b ma tri sng,
Th tay vo v?t, b? bng hoa li.
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 950
Trn ko nh con s? r??ng ngang,
Lm ?n kh?m kh, anh xoay ra t n?n
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 7684
Trch anh sao b?c ngh?a v ngh,
By gi? c ?i c b?n, khng ni g v?i em.
B?c Tnh Mi?n Trung 5724
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng (2)
Anh ?n mt d? mt lng qun em
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 6804
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng
Em ?n v d?, ?em lng b? anh.
B?c Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 9320
Trch ai thi ? v ngh,
Sa ?u ?m ? ngh? g tr??c sau.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6403
Trch ai tham ph ph? b?n,
Tham xa m b? ngh?a g?n thu? x?a.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 811
Trch ai sao kho ??t by,
Khng nh?ng chi c chuy?n ny tr kia.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 9075
Trch ai r?c gi?y b? ba, (5)
Khi th??ng th??ng v?i, khi la la xa.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4851
Trch ai r?c gi?y b? ba,
Lm cho b?n ng?c cch la ?i phang.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4738
Trch ai r?p ng ro ???ng,
Cho thi?p xa chng t?i nghi?p h?i ai.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 2764
Trch ai lm d? em bu?n
Cho con b??m l?y chu?n chu?n bay theo
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long, ??ng Thp 6246
Trch ai d?m mi?ng ni gim,
Cho heo kia b? mng, ch hm khng ?n.
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 6149
Trch ai d? th lng lang,
Lm cho nn n?i thi?p chng r? phn.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 4532
Trch ai c?a vn b? ba
Khi th??ng, th??ng v?i, khi la, la xa
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 2062
Trch ai ??ng c qun n?m,
??ng chim b? n m qun ?n ny.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 8532
Trch ai ???c mi?u ph? ngh
???c ching ph? tr?ng ???c b ph? nan
B?c Tnh ??i Chng 6814
Trch ai ?n th? b? tai
Lm cho thi?p ph?i tr?n ai m?t mnh
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 4833
Trch ai ?n sim b? tai,
Lm cho thi?p ch?u tr?n ai m?t mnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 9008
Trch ai ?n gi?y b? ba,
H?i th??ng th??ng ng?, h?i la la xa.
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn 3233
Trch ai ?n ? hai lng
?ang ch?i v?i ph?ng, th?y r?ng bay theo
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 9019
Trch ng??i qun t? v danh (b?c tnh)
Ch?i hoa xong l?i b? cnh bn rao
B?c Tnh ??i Chng 3827
Trch ng??i qun t? b?c tnh (2)
C g??ng m ?? bn mnh ch?ng soi.
B?c Tnh ??i Chng 6499
Trch ng??i qun t? b?c tnh
Ch?i hoa r?i l?i li?ng nhnh bn rao
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 9407
Trch ng??i nghe ti?ng th? phi,
Ph? phng nh?n ngi ch?ng v i n.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 10066
Trch ng??i mau r?t mau phai,
Ch?ng th??ng v? y?u, ch?ng hoi con th?.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6804
Trch lng tham ? b? ??ng
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 4506
Trch lng qun t? bia danh,
Ch?i hoa r?i l?i b? nhnh bn rao.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 8413
Tr?i chi?u ra chng ng?i m?t gc thi?p ng?i m?t gc
Chng than thi?p khc, tnh h?i l tnh
N?m ?m ngh? l?i anh b?c tnh hay em ?
B?c Tnh ??i Chng 2402
Tr?i chi?c chi?u ra,
Em ng?i m?t gc, anh ng?i m?t gc,
Anh than, em khc,
Mnh th?y khng mnh?
Hai v?ng nh?t nguy?t rnh rnh,
Sao by gi? anh ??t ?o?n chung tnh b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4439
Tnh thn b?t lu?n kh giu
V?i th kho nhu?m, cao mu cng xinh
Tr?ng thanh nguy?t v?ng mi ?nh
Chn son ch?a c?n m tnh ? qun (*)
B?c Tnh ??i Chng 6433
Tnh ngay m l l?i gian
Mo khng ?n v?ng tro gin lm chi
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 9096
Ti?c cng b? m?n cho cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh, Mi?n Trung, 2947
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 5007
Thng thng, c?c c?c,
Chim ??u khng b?t, l?i b?t chim bay,
Em th??ng anh v b?i anh ti,
Ti cy ti cu?c, ti tr?ng thu?c, ti ko v?ng khoai,
Ph?i ?u em ham ln xe xu?ng ng?a,
?i gu?c ?i giy m anh n? b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, Sc Tr?ng 539
Th tay ti ng?t ng?n ng
Th??ng c ??t ru?t gi? ? ng l?
Th??ng r?i sao l?i lm ng?
Mai sau ??ng trch ng t? b?c tnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 5755
Thi?p toan b?ng b? con sang
Th?y chng b?c b?o thi?p mang con v?.
B?c Tnh ??i Chng 2582
Thnh Nam c?nh tr an bi
Ph? ph??ng trn b?, v?n chi d??i sng.
Nh?t thnh l ph? C?a ?ng
Nh?t l?ch Hng Gh?, Hng ??ng, Hng Thao
Hng Gi?y ??p khch yu ?o
Mu?n tm qu?c s? th vo V?n Nhn
Ba n?m m?t h?i phong v?n
L?i l?u l?i chng v? th?m C?a Tr??ng.
Ng?t ngo ln ??n Hng ???ng
Say s?a Hng R??u, ph tr??ng Hng C?m
Hng Ti?n, Hng S?, Hng Mm
G?p nhau B?n G?, vui sn m?t nh.
Hng Ct, Hng S?t bao xa
Ai v? B?n Ng? r? ra Khoi ??ng.
V?i Mn nh? ch?, nn bng
Hng C?p d?t l?nh, Hng Song bun th?ng.
Hng D?u, Hng L?c, Hng V?ng,
Hng Nu t??i v? ?? lng v?n quen
Hng Vng l?m b?c nhi?u ti?n
Hng S?n g?n b g?n bn Hng Qu?.
Tr?m n?m ngh?a b?c tnh nghi
Hng ?n, Hng Gh? chung ngh? th? cng. (Cn ti?p)
B?c Tnh Mi?n B?c, H N?i 5681
Thn em nh? ci c?c ro
M?t th?i anh ??i, ch? sao anh phi?n.
B?c Tnh ??i Chng 8378
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 1856
Th??ng l? ???ng v ph??ng ?o m,
Anh c d?t tnh em n?a, th khoan ? h?i anh !
Duyn kia trch ?? trong thnh,
L?i c?a em v?i anh l?n tr??c, sao d? anh ?nh b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 6826
Th??ng t?m ng?a o b?c du
T??ng t?m c ngh?a, hay ?u b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Trung 7361
Th??ng r?i gi? b? ng l?
Mai sau ??ng trch ng T? b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 3133
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
B?c Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 2627
Ta khng trch k? b?c tnh
M ta ch? trch sao mnh qu yu!?
B?c Tnh ??i Chng 6531
T?i ?y ???ng ng?n ng di
?n ng?n nhau l?i, h?i ai b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Trung 6609
Ru?t ?au chi n?a m ?au,
Anh ? ph? kh tham giu th thi.
B?c Tnh Mi?n Trung, Hu? 1955