Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?ng Lng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa xi ?n m?t mi?ng tr?u
Khng ?n c?ng l?y cho nhau b?ng lng
Tr?u n?y anh ch? c? cng
T? vua ??n cha c?ng dng tr?u ta
Ngoi xanh trong tr?ng nh? ng
Vua quan c?ng chu?ng, ph?t b c?ng yu.
B?ng Lng Mi?n Nam, ??ng Thp 3380
Trch ng t? sao xe hoi xe h?y
Trch b t? sao se ch? l?n vng
Ch? em khng ?ng th b mu?n
Ch? em b?ng lng th b l?i xe r?i.
B?ng Lng Mi?n Nam, B?c Liu 3012
Ti?n ?y ??a m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng
B?ng Lng ??i Chng 529
Thang bao nhiu b?c cho v?a
Anh bao nhiu v? m ch?a b?ng lng.
B?ng Lng ??i Chng 9692
Sng bao nhiu n??c cho v?a
Trai bao nhiu v? v?n ch?a b?ng lng
B?ng Lng Mi?n Trung 5877
Sng bao nhiu n??c c?ng v?a.
Trai bao nhiu v? c?ng ch?a b?ng lng.
B?ng Lng Mi?n Nam, 6484
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo (6)
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong,
??a tay trao b?c th? phong,
H?i th?m bn b?n ? b?ng lng ai ch?a?
- Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo,
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong,
Em ?y v?n thi?t ch?a ch?ng,
Ni cao sng r?ng, bi?t g?i lng cng ai.
B?ng Lng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 5375
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
B?ng Lng Mi?n Nam, V?nh Long 3271
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
B?ng Lng Mi?n Nam, V?nh Long 6939
Nay em cn cha cn m? cn c cn bc
Nn em khng dm t? tung t? tc m?t mnh
Anh c th??ng em c?y mai dong ??n ni
Cha m? ?nh em c?ng s? ?ng
B?ng Lng Mi?n Nam, Kin Giang 345
Nng v? gi g?o ba tr?ng (gi?ng)
?? anh gnh n??c Cao B?ng v? ngm.
N??c Cao B?ng ngm th tr?ng g?o
Anh bi?t em c li?u ???c ch?ng.
Tr?n tr?n nh? cu?i cung tr?ng
Bi?t r?ng cha m? c b?ng lng khng?
?? anh ch? ??i lu?ng cng.
Tr??c sau anh v?n m?t lng yu em
B?ng Lng ??i Chng 1486
N?i th??ng, cha m? bi?u khng
N?i ch?ng b?ng lng, ??c thc bi?u ?ng
B?ng Lng Mi?n Nam, V?nh Long 8913
N?m voi anh ?c n?m chung
N?m c anh ?ng n?m gi??ng bnh phong
Cn m?t c b ch?a ch?ng
L?i ?y anh kn cho b?ng lng c
M?t l ng C?ng, ng ??
Hai l ng Bt, ng ? c?ng v?a
Gi? tn b Nguy?t, ng T?
S?m ?i c?u Th??c, t?i m? m?ng Hng
R?i ra, c?a l?i treo cung
?? cho c ??, c b?ng c ru
Ru r?ng: con b, con n
Con l?y, con b, con ch?ng, con ?i
Ngy sau con l?n k?p th,
Con h?c, con vi?t, con thi cng ng??i (*)
B?ng Lng ??i Chng 7564
N?m nay em ph?i l?y ch?ng
Khng vui th c?ng b?ng lng m? cha
B?ng Lng ??i Chng 2882
Mu?n sao ??i ???c tu?n tr?ng
Mu?n sao ??y ? b?ng lng ?y!
B?ng Lng ??i Chng 2163
Mu?n ?n m? n?i m?n chm
Anh c?ng l?n l?i ?i tm v? cho
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng ng?t nh?t cht chua th? no
Ni kia ai ??p m cao
Sng kia ai b?i ai ?o m su
M?t lng s?u n?m b?y lng s?u
??y vui c bi?t ?y s?u cng ch?ng
Mu?n sao thng hai tu?n tr?ng
Mu?n sao ??y ? cho b?ng lng ?y
B?ng Lng ??i Chng 2629
M?t m?ng ?n m?t mi?ng tr?u
Hai m?ng ta g?p nhau ?y t? tnh.
Ba m?ng ti s?c ??u xinh
B?n m?ng bc m? sinh thnh ???c ?i
N?m m?ng nguy?n ??c m?t l?i
Su m?ng duyn ph?n b?i tr?i xui nn.
B?y m?ng g?p ???c b?n hi?n
Tm m?ng gi?i t?m lng nguy?n th?y chung.
Chn m?ng ti t? anh hng
M??i m?ng ta ? cng chung m?t nh.
M?ng chng m?ng th?c m?ng th
Em nay tri k? khng l m?ng ch?i
Chng ?i ghi h?t m?i n?i
Xin chng m?ng l?i cho ti b?ng lng.
B?ng Lng ??i Chng 6688
Khng b?ng lng th c? ni ra
??ng hy, ??ng ngut m nh n bay
B?ng Lng ??i Chng 3555
Gi l?n trong nh nh? ma ch?a c?t (*)
Anh em b?ng m?t ch?a ch?c b?ng lng
N??c ??c ?nh phn l?i trong
Th? no ?i n?a con dng v?n h?n
B?ng Lng ??i Chng 3552
Em than ph?n em cn nh?, cn kh?
M?n du ch?a ??ng, c?ng nh? c anh.
B?ng Lng Mi?n Nam, ??ng Thp 4639
G?p ?y ?n m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng.
Tr?u ny em ch? c cng
T? vua ??n cha cn dng n?a ta
Ngoi xanh trong tr?ng nh? ng
Vua quan c?ng tr?ng Ph?t b c?ng yu
?n tr?u c t c nhi?u
R?i ra ta s? c chi?u th? than.
B cng v??t b? b?ng ngn
B cng v??t b? b?ng ngn
B cng b s?c tay mang kh?u tr?u.
B?ng Lng ??i Chng 6423
Em cn b d?i th? ngy (2)
Th?y m? p u?ng nh?ng ngy cn th?
By gi? duyn s? ch? v?a
C th??ng th g? cho nhau ra cng
Em cn m?c m?u truy tng
M??n dao l trc c?t trng em ra
By gi? em ra kh?i trng
Gi? ? dao trc, gi? lng ng??i th??ng
Bao gi? em ra kh?i chi?u, kh?i gi??ng
?? thi?p v?i chng l?ng o ??p chung
B?ng Lng Mi?n B?c 5697
Em cn b d?i th? ngy
M? cha (Th?y m?) p u?ng t? ngy thi?u nin.
Cho nn duyn ch?ng v?a duyn
C th??ng th v?t em ln h?i chng.
B?ng Lng ??i Chng 7210
D?u th??ng anh, em v?n gi? ??o h?ng,
Anh v? c?y mai t?i ni, ph? m?u b?ng lng em m?i ?ng.
B?ng Lng Mi?n Nam, B?n Tre 6703
Con c lia thia n?m trong ch?u cc
Qu?t ?ui t? tc b?n ch? h? v?n
Anh ch em duyn n? khng b?ng
Ki?m n?i no khc cho b?ng lng anh
B?ng Lng ??i Chng 8597
Cha cao Ph?t c? ?n ??ng
B?n quy?t nn ch?ng v?
Ph?i gnh g?ng hai vai
Em khng ham no ph qu
Em khng hoi giu sang
C?a nh chng li?n th? nghnh ngang
Em khng c dm nhn chng thu? x?a
Bi?t ng tr?i ?ng n?ng hay m?a
?o kia cn nh? n??c ch?a k?p ch?u
M O kia ti?n ??a b?y nhiu hu gy ?i
Con r?ng n?m ngoi bi?n du di
Con c n?m b?n bi?n anh hay chi bng ?o
G l?i ku cng t? lu ?i
Tr??ng em m? h?i c?m bi ra thi
B?ng Lng Mi?n Trung, Khnh Ha 8584
Ch?a quen ?i l?i cho quen (4)
Tuy r?ng c?a ?ng m then khng ci (gi)
K? khinh ng??i tr?ng vng lai
Song le c?ng ch?ng c ai b?ng lng.
?i ta lm b?n thong dong
Nh? ?i ??a ng?c n?m trong mm vng
B?i ch?ng th?y m? ni ngang
?? cho ??a ng?c mm vng cch xa
B?ng Lng ??i Chng 1489
Ch?a quen ?i l?i cho quen (3)
Ch?a g?n ?i l?i vi phen cho g?n
Tuy r?ng c?a ?ng nh?ng then khng ci
K? khinh ng??i tr?ng vng lai
Song le c?ng ch?a c ai b?ng lng
B?ng Lng Mi?n Nam, B?c Liu 2634
Ch?a quen ?i l?i cho quen
Ch?a g?n ?i l?i vi phen cho g?n
Tuy r?ng c?a ?ng nh?ng then khng ci
K? khinh ng??i tr?ng vng lai
Song le c?ng ch?a c ai b?ng lng
B?ng Lng Mi?n Nam, B?c Liu 442
Cy cao ng? bng qua b?
Ai nghi cho b?n, b?n ng? cho ta
B??m cn ?n c?i ch? hoa
Em cn ? v?y ch? cha m? tron
Ai nghi th t?i n?y mang
Em ch?a k?t ngh?a to khang n?i no
B?ng Lng Mi?n Trung, Khnh Ha 9762
Cng ngy xu n?ng thu? cao,
M?t ma nn ph?i lao ?ao, nh?c nh?n.
Xm lng nh?n ch?u c?n r?ng,
Bn ?a n?p thu? cho b?ng lng quan.
B?ng Lng Mi?n Trung 6054
Ci o t? thn ci qu?n n?m l
Em h?i anh r?ng ai v cho anh?
M?t ngy hai b?a c?m canh
L?y ai lo li?u cho anh m?t ???
Th?y chung c b?y nhiu l?i
Anh v? lo li?u l?y ng??i lm ?n
M?i thng c n?a tu?n tr?ng
Mong cho ??y ? cho b?ng lng ?y
Chng v? gi?c gi khuyn my
Chn l?n my ??u ch?a t?y ?i ta
B?ng Lng ??i Chng 3335
C s?ng kho v?i l g?ng,
B con mnh ?, xin ??ng qun nhau
Cng ngy xu n?ng thu? cao,
M?t ma nn ph?i lao ?ao, nh?c nh?n.
Xm lng nh?n ch?u c?n r?ng,
Bn ?a n?p thu? cho b?ng lng quan.
Quan trn ?i hi quan trn,
Hi?p dn, ?n ch?n, ch? bi?t ti?n m thi !
B?ng Lng Mi?n Trung 10123
C L Ng? s?u t? bi?ng l?i (2)
Chim trong r?ng s?u c?i bi?ng ?n
Anh th??ng em nhi?u n?i long ?ong
Con th? tay b? tay b?ng
Mu?n v ch?p n?i em b?ng lng hay khng ?
B?ng Lng ??i Chng 2328
C l??i tru d?m trong n??c m?m
Qua v?i nng duyn th?m m?y tr?ng
Cha m? tuy ch?ng b?ng lng
N? duyn ? g?n, ch? ??ng quanh n?m
B?ng Lng ??i Chng 385
C?m h?m ?n v?i rau d?a
Quan h? lm khch em ch?a b?ng lng.
B?ng Lng ??i Chng 9747
Bn mua ph?i gi b?ng lng,
B ? trao ch?c, b?c tr?ng trao tay.
B?ng Lng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5988
Bi?n ?ng c lc v?i ??y,
M?i th ?? qu?c bi?t ngy no qun.
C b?ng kho v?i l g?ng,
B con mnh ?, xin ??ng qun nhau !
Cng ngy xu n?ng thu? cao,
M?t ma nn ph?i lao ?ao, nh?c nh?n.
Xm lng nh?n ch?u c?n r?ng,
Bn ?a n?p thu? cho b?ng lng quan.
Quan trn ?i h?t quan trn,
Hi?p dn, ?n ch?n, ch? bi?t tin m thi !
Cy kh xu?ng n??c c?ng kh,
Ph?n ngho ?i t?i ch? m cho giu.
Nh? ch?ng tnh ngh?a tr??c sau,
B? thy x? l?, lm giu cho ai ?
B?ng Lng Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 9912
B?y lu ta ? v?i ta
By gi? c Ph-lang-sa l?t vo
By gi? ??t th?p tr?i cao
An Nam, Qu?ng T?ng ph?i vo l?y Ty
By gi? kh? b? ?i giy
B? lau nn ph?, ?? nay ln b
M?y ??i con ?? nn b
Thau rau ??c th?, b gi th?t kinh
B?y lu vua tr? m?t mnh
By gi? Nh n??c ? rnh chia ?i
V?n nhn khoa m?c ? r?i
Nh?ng ph??ng d?t nt ln ng?i lm quan
Nh?ng anh ph? ph?t long xong
Lm b?i lm b?p ra rng c?u chiu
Cc quan trung ngh?a trong tri?u
V? nh ng?i x li?u chi?u th? thn
Nh?ng qun v ngh?a, n?nh th?n
Tm thy, tm cch l?n l?n th?ng quan
Tr? dn l?m s? tham tn
Ki?m ti?n ki?m b?c m?i toan b?ng lng
Mu?n cho b? l?ng, sng trong
Cch h?t l? ?y m?i mong thi bnh.
B?ng Lng Mi?n B?c, H N?i 7768
B?y lu em cn nghi ng?i
B?a nay em ku ??i b?ng mnh,
Ph? m?u hay ??ng, khng l? gi?t mnh v?i em?
B?ng Lng Mi?n Nam, Long An 6224
B?y lu em cn nghi cn ng?i
B?a nay em ku ??i b?ng mnh,
Ph? m?u hay ??ng, khng l? gi?t mnh v?i em?
B?ng Lng Mi?n Nam, Long An 4239
B??c xu?ng ru?ng su mng s?u con bm b?p
N??c l?n r?i, ?u cn k?p ki?m ?n.
- D?u th??ng anh, em v?n gi? ??o h?ng,
Anh v? c?y mai t?i ni, ph? m?u b?ng lng em m?i ?ng.
B?ng Lng Mi?n Nam, B?n Tre, Ti?n Giang 1610
B?ng m?t ch?ng b?ng lng B?ng Lng ??i Chng 1160
Anh th??ng em ?o ?? v cng,
Nh?ng khng bi?t lng cha v?i m? c b?ng lng anh khng.
B?ng Lng Mi?n Nam, ??ng Thp 1282
Anh ??ng c ni b nh?ng,
Em ch?a g ngh?a kim b?ng n?i ?u.
B?ng Lng Mi?n Trung, Ph Yn, 8267
Anh th??ng em th?m thi?t v cng
Bi?t cha v?i m? c b?ng lng hay khng
B?ng Lng Mi?n Trung 3249
?au ??n thay cho c?n qu? gi?a r?ng,
?? c ?en n ?? ?au lng qu? thay.
??c g con c n bay
Ph??ng hong n ??, qu? nay b?ng lng.
B?ng Lng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5911
??ng di?n b?t ??ng tm B?ng Lng ??i Chng 1978