Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?n R?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thi?p v? l?a chu?i thi?p mua
L?a h??ng thi?p th?p l?a cha thi?p tu
B?n R?n ??i Chng 2572
Tay ai b?ng chn r??u ?o
B?ng ln khng u?ng, u?ng vo th?i say
B?n R?n ??i Chng 8775
Tu sp l m?t
Em ?i anh cn trng cn ??i
Tu sp l hai
Anh cn ??i cn ch?
Tu sp l ba
Tu ra bi?n B?c
Tay anh v?n song s?t n??c m?t nh? t?ng h?i
Tr?i ?i nhn ngh?a c?a ti xa r?i
B??m xa t?i nh?y, anh v?i em xa r?i c?ng b?i t?i ai?
B?n R?n Mi?n Nam, V?nh Long 3640
Tu Nam Vang ch?y ngang c?n ct
Xu?ng cu tm ??u st m nga
Th?y em c m?t m? gi
Mu?n v ho?n d??ng c m ???c khng?
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang, Ti?n Giang 6348
Sng su sng b?a ba ?o
Ng??i ?i mun d?m lc no v? ?y.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 2502
Ra v? tay n?m l?y tay
M?t nhn l?y m?t, lng say l?y lng.
B?n R?n Mi?n B?c 5268
Ra v? s??ng xu?ng ??u vai
Ngo?nh nhn tr? l?i, bng ai t? m?.
B?n R?n Mi?n B?c 4529
Ra v? rt chn ??y v?i
T?nh th?i th??ng nh?, say th?i chim bao
B?n R?n Mi?n B?c 2318
Ra v? r?ng d?t m v? (2)
Nu tay ? l?i, ng?i k? m?t bn.
B?n R?n Mi?n B?c 5737
Ra v? r?ng ???c m v?
B? vng t? bi, b? l?i th? cho ai?
B?n R?n Mi?n B?c 5135
Ra v? ng??c gi xen m?a
Anh v? r?ng ??ng m ??a anh v??
B?n R?n Mi?n B?c 6625
Ra v? n??c m?t nh? m?a
Th?u tr?i th?u ??t nh?ng ch?a th?u lng.
B?n R?n Mi?n Nam, B?c Liu 9094
Ra v? m?i ??n n?a ??ng
Nn che, tay ngo?t, trong lng nh? th??ng.
B?n R?n Mi?n B?c 2866
Ra v? khng l? v? lun
?? kh?n xo l?i l? tun em chi.
B?n R?n Mi?n Nam, B?n Tre 1676
Ra v? gi b?n ai ?i
Gi ch?n b?n ng?, gi n?i b?n n?m
B?n R?n Mi?n Trung, Khnh Ha 5028
Ra ?i ph? m?u ??ng trng,
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?.
B?n R?n Mi?n Nam, Tr Vinh, Ti?n Giang 4276
Ra ?i anh nh? v? nh? con
Ra v? th nh? n??c non trn r?ng.
B?n R?n Mi?n Nam, B?c Liu 5295
Nh? so ghe n?u lui r?i,
Tr?a tr? tr?a tr?t, em cn ng?i lm chi.
B?n R?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3924
Nh?n trn tr?i nh?n l?c ku s??ng
Ngn n?m ly bi?t ??o cang th??ng ch? qun
B?n R?n ??i Chng 7973
Ng ra ma ? tr? c?,
Ni chuy?n tr?a tr?, c?m n??c l?nh tanh.
B?n R?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5236
Nghe anh ging gi? ra v?
C?ng b?ng l?a ??t t? b? l?ng em.
B?n R?n ??i Chng 9256
N?a v? n?a mu?n ? ?y
N?a th?m nh? qu?, n?a cay nh? g?ng
B?n R?n ??i Chng 10199
N?a v? n?a mu?n ??n ?y
V? nh nh? b?n, ? ?y nh? nh
B?n R?n ??i Chng 7044
M?t con t?m b?ng ba con kn
M?t con kn su b?y nn t?
Anh th??ng em chn ??i m??i ch?
By gi? d?t m?i la t? khng ?nh
B?n R?n Mi?n Trung, Khnh Ha 4931
M??i gi? xe l?a l?i Trung L??ng
?i ta b??c xu?ng c?i d??ng khc rng.
B?n R?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 9078
L l?t m n?u canh c
?n vo th m?n, nh? ra th thm
B?n R?n ??i Chng 3316
Hai vai ch?ng ch?t n?ng o?n
N?i nh, n?i n??c l? h?ng kh xa
B?n R?n ??i Chng 5720
Gi vng hiu h?t ?m thanh,
???ng xa, d?m v?ng xin anh ??ng v?
M?nh tr?ng ? trt l?i th?,
Sao anh ?? gnh n?ng n? ring em. (a?)
hay: Lm chi ?? gnh n?ng n? ring ai!
B?n R?n ??i Chng 1612
Ghe lui th b?n nh? so, (2)
Anh cn b?n r?n n??c no anh lui.
B?n R?n Mi?n Nam, 7239
Ghe lui th b?n nh? so,
Li cn b?n r?n, b?n no dm lui.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 4814
Em v? th ?i mau mau,
Em ??ng ng l?i ru?t ?au chn t?ng !
?i xa m?t cht ng ch?ng,
Th?y em l? nh? r?ng r?ng hai hng.
B?n R?n Mi?n Nam, ??ng Thp 8872
D?t tnh k? ? ng??i ?i
C?ng nh? Kim Tr?ng bi?t ly Thy Ki?u.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 6199
Con d? ku s?u sao anh khng b?t ng?t ru
?? n ku r? r? su?t ?m thu, em bu?n
B?n R?n ??i Chng 4090
Chng vui cho thi?p ?i v?
K?o thi?p l? l?ng nh? hu trn cnh.
B?n R?n ??i Chng 4474
Chng v? thi?p n?m l?y tay
Mua kh?n chng v?n, o may cho chng.
B?n R?n ??i Chng 2577
Chng v? thi?p c?ng xin v?
Chng v? H? B?c, thi?p v? H? Ty
Chng bao nhiu tu?i n?m nay
Chng r?ng m??i tm, thi?p ry b?n ba
M? cha ??a ch thi?p gi
Thi?p cn gnh n?i m?t v tr?m kim
Tr?m kim ??i l?y l?ng vng
Mua g??ng t? m thi?p chng soi chung
Chng v? s?m s?a loan phng
Thi?p xin ?i?m ph?n t h?ng thi?p theo
Thi?p nay c?ng mu?n ch?i tro
B?n R?n ??i Chng 6034
Chng v? thi?p c?ng xin theo (2)
Qua sng n? n??c, qua ?o n? non
B?n R?n ??i Chng 5814
Chng v? thi?p c?ng xin theo
M? chng ?ng c?a thi?p leo c?t nh
B?n R?n ??i Chng 859
Chng v? th?i thi?p xin ??a
C?u Tr?i ??ng n?ng, ch? m?a tr?n ???ng
B?n R?n ??i Chng 9361
Chng v? s?m s?a loan phng
Thi?p xin ?i?m ph?n t h?ng thi?p theo
B?n R?n ??i Chng 8484
Chng v? cho chng m ra
K?o em ch? ??i s??ng sa l?nh lng
C?n l?nh cn c c?n n?ng
C?n ??p o ng?n, c?n chung o di
Hay l chng ? nghe ai
o ng?n khng ??p, o di khng chung
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 7543
Chng ?i th thi?p xin ??a,
C?u cho tr?i n?ng ??ng m?a tr?n ???ng
B?n R?n Mi?n Nam, 6294
Cy ?a tr?c g?c, th? m?c ?ang c?a
G?p em t? lc ban tr?a
Trch tr?i v?i t?i, phn ch?a h?t l?i
B?n R?n ??i Chng 1169
C?m ?n m?t chn sao no,
K? v? ng??i ? sao cho ?nh lng.
B?n R?n Mi?n Nam, Kin Giang 2923
B?u ?i b?u ? ??ng v?
???ng xa m?a n?ng cu th? ??ng qun
B?n R?n ??i Chng 4447
B?n v? ta ch?ng dm c?m,
Dang tay ??a b?n, ru?t b?m nh? d?a.
B?n R?n Mi?n Nam, C?n Th?, 9552
B?n v? ta ch?ng cho v?
Ta n?m v?t o ta ?? cu th?.
Tay c?m bt ng?c ln chu
?? v o b?n m?t cu n tnh.
B?n R?n Mi?n Trung 4332
B??c xu?ng ghe ba l?n khng d?t,
Khuyn em vo cho khu?t anh lui.
B?n R?n Mi?n Nam, L?c T?nh 553
Anh v?, em ch?ng dm c?m
Dang tay ??a b?n, ru?t b?m nh? d?a.
Anh v? ngoi Hu? lu v
V? tranh h?a ?? ?? l?i cho em
Anh v?, em tm v?t o em la lng
B? ch? th??ng, ch? nh? l?i gi?a ?ng cho em.
B?n R?n Mi?n Nam, B?n Tre 5944
Anh v? sao ??ng m v?
Ngh?a nhn v??ng vt t? b? ru?t ?au
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 9753