Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?n Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thu? (L?nh) lng no lng ?y gnh (?nh)
Thnh lng no lng ?y th?
B?n Ph?n ??i Chng 1408
Ru?ng r?c kh khan, ru?ng g nh?y n??c,
B?n ph?n em ngho, em than tr??c anh hay.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4778
Ru con, con ng? ?i thi
M? cn ?i h?c ki?m ?i ba v?n (1).
Mu?n trn b?n ph?n cng dn,
M khng bi?t ch? tr?m ph?n nhu?c nh?.
B?n Ph?n Mi?n Trung 3925
Quen vi?c nh m? l? vi?c nh ch?ng. B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8185
Ph b?t nhn b?n b?t ngh?a B?n Ph?n ??i Chng 2155
Nui tr? m?i bi?t th??ng gi,
Nui con m?i bi?t m? cha nui mnh.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7387
Nh? v?y m?i g?i l trai,
Trn lo ngh?a cha d??i mi th?o thn.
B?n Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 4743
Nam B?c cng gi?ng L?c H?ng,
Khuyn nhau cng qu non sng c? ??.
Nay bi?t b?n ph?n c?a mnh,
Thanh nin h?ng hi ln ???ng tng qun.
B?n Ph?n Mi?n Nam, 5369
Nc ch hm l?i con gi ng? tr?a B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3899
Khuyn anh ?i lnh cho ngoan
Cho dn ???c c?y cho dn ???c nh?
Bao gi? nn ??i nn C?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
Bao gi? cng to?i danh thnh (*)
B?n Ph?n ??i Chng 7862
Hay ?u ?n gnh gy gi?a ???ng
Ph?t ph? ?i ging, c?m th?y th??ng nhi?u b?
Ch?ng c?a nng b?t h?nh v? qu
Xin nng ? v?y tr?n b? chnh chuyn
Xin nng ? v?y ?i nin
?? cho con chim nh? bi?t chuy?n cnh mai
Nng ??ng th?y s?c m say
Ham n?i qua vi?c b? b?y con th?
B?n Ph?n Mi?n Trung, Khnh Ha 1627
Con chim xanh ??u nhnh ?u ??
Nh?c dn lng nhi?m v? h? ?
Qu?n chi cng vi?c n?ng n?
C?t sao b?o v? ???c ? v?ng vng
H? ?, c t?ng, c lng
H? ? ?u ph?i m?t lng m thi
D m?a d n?ng m?c tr?i
Lng trn xm d??i ng??i ng??i quy?t tm
Kh kh?n c?ng ph?i d?n thn
Lo xong b?n ph?n cng dn m?i ng??i
B?n Ph?n ??i Chng 10045
C ch?ng ph?i ng?m b? hn ??ng cay. B?n Ph?n ??i Chng 5987
Cheo leo n??c ??nh non B?ng
Ka am V Khch, n? vng Mao Tin
B?i th?y thuy?n qun, khi?n cho anh r?u r?
A, thi ?i n, b?c l?m n, da di?t l?m n
Nu?t ?c xong ci chung tnh t? x?a cho ??n nay
Ka ka! ng?n ?n ai th?p h??ng ty
M?t ng?n ?n chong
Hai ng?n ?n chong
Ba b?n ng?n ?n chong
Ng vo trong l?ng ph?t ng ngoi ny x? r?
Tnh b?ng th gi? trong ci ba ta
Lo b? qun lnh k?o m nt l?ng.
B?n Ph?n ??i Chng 10389
Cha ti gi, m? ti y?u (3)
Em ti cn nh? xu
Khng ai tr?i chi?u ??p m?n
B?n ph?n ti bo b? ?n ??n m? cha.
B?n Ph?n Mi?n Nam, An Giang 823
Cha m? ti gi nh? ?n chy nh?p nhem
B?n ph?n ti l gi, m?y em cn kh?
B?n Ph?n ??i Chng 8105
Cha con ng ch? ?i ?u
?? cho ?y t? nh l?u xe h?i
B?n Ph?n ??i Chng 9706
Ch?ng g c?ng th? l vng
Ch?ng g c?ng th? l nng v? anh
B?n Ph?n ??i Chng 9966
C?a tay lm ra c?a nh lm nn B?n Ph?n ??i Chng 6665
By gi? g?p ph?i h?i ny
Khi tr?i h?n hn, khi hay m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m,
??ng ti?n la thc, m??i ph?n ???c ba
L?y g ??ng n?p cho chng
L?y g cng vi?c xm lng cho an
L?y g s?u thu? cho lng
L?y g h? tr? trn ?ng lm ?n
Tr?i lm chi c?c h?i dn
Tr?i lm m?t mt thm ph?n kh kh?n!
B?n Ph?n ??i Chng 869
B?n ph?n em ngho than tr??c anh hay,
Anh nghe em ? t? by,
Lm v ch?ng v? ??ng c day giu ngho.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5784
B??m bay hoi, khng ??u v??n hoa,
Hay l anh th?y m? cha em ngho,
Dang tay v?i ch?ng t?i ko,
B?n ph?n em ngho l?y ch?ng ??ng anh.
B?n Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 5836
Anh vi?c quan vi?c vua
Em thu tha may v
B?n Ph?n ??i Chng 1012
Anh cn ?n d?t lm chi
Xu?ng ??i tr? n? nam nhi cho r?i
B?n Ph?n ??i Chng 9549
Anh ?i! sng gi lin min
Ra cng bt c?y cho thuy?n t?i n?i
B?n Ph?n ??i Chng 5286
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (3)
C?a nh m?i vi?c em th ch?ng sai,
Thng ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng ging tr?ng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy v? ??t ra
Thng t? gieo ma, thu?n ha m?i n?i
Thng m??i g?t hi v?a r?i
Tr?i ?? m?a xu?ng, n??c tri ??y ??ng
Anh ?i, hy gi? vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em lo!
B?n Ph?n ??i Chng 5607
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (2)
Con cn m?ng d?i ? th c em
B?n Ph?n ??i Chng 4060
Anh ?i! ph?i lnh th ?i
C?a nh ??n chi?c ? th c ti (em)
B?n Ph?n ??i Chng 1445
Anh ?i! gi? l?y vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em ?y ( lo)
B?n Ph?n ??i Chng 4273
Ai ??a em xu?ng gi?a sng
Bn n?y cha m?, cn ch?ng bn kia
B?n Ph?n ??i Chng 9810
Ai ?i gnh vc non sng
?? ai ch?a ch?t s?u ?ng v?i ??y
B?n Ph?n ??i Chng 1402
??i ng??i s?ng (???c) m?y gang tay
H?i ?u c?m c?i c? ngy l?n ?m
B?n Ph?n ??i Chng 8827
?n c ph?n, m?n c vi?c B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7591