Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C?m Xc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau x l?a may qu?n
Ght nhau k? n? k? n?n nhau ra
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 6905
Yu nhau xa m?y c?ng g?n
Ght nhau cch m?t bn chn c?ng la
C?m Xc ??i Chng 7645
Yu nhau tr?u v? cng say
Ght nhau cau ??u ??y khay ch?ng mng.
C?m Xc Mi?n Nam, B?c Liu 10222
Yu nhau th nm b? tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra.
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 4443
Yu nhau th?i nm mi?ng tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra lm m??i
C?m Xc ??i Chng 492
Yu nhau cho th?t cho xi
Ght nhau ??a ??n Kim Bi H? B
C?m Xc ??i Chng 9196
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra thnh m??i
C?m Xc ??i Chng 8362
Yu nhau cau cau b?y b? ba
Ght nhau cau b?y b? ra lm m??i
C?m Xc ??i Chng 7326
Yu nhau c?ng ch?ng cho vng
Ght nhau c?ng ch?ng trnh ?ng m ?i
C?m Xc ??i Chng 9404
Yu nhau b?c bi gi?n sng
Ght nhau ??a ng?c mm vng ch?ng ?n (c?ng thy)
C?m Xc ??i Chng 9633
Yu nn t?t ght nn x?u C?m Xc ??i Chng 9587
Yu nn b?c ght nn ch C?m Xc ??i Chng 5897
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
C?m Xc Mi?n Trung 9717
Yu con cho roi, cho v?t
Ght con cho ng?t, cho bi
C?m Xc ??i Chng 7542
Yu cho v?t ght cho ch?i C?m Xc ??i Chng 5918
Yu cho roi cho v?t
Ght cho ng?t cho bi
C?m Xc ??i Chng 456
Yu ai th b?c ln tr?i ght ai th dm xu?ng ??t C?m Xc ??i Chng 5231
Yu ai m ni qu ?a
Ght ai ni thi?u, ni th?a nh? khng
C?m Xc ??i Chng 8492
Yu nhau m?i th? m?i cho
Ght nhau th m?nh qu?t mo c?ng ?i
C?m Xc ??i Chng 9003
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
C?m Xc ??i Chng 1996
Xo xanh ?i ?u ??ng ?,
Nghing tai d??i gi,
Thi?p k? cng kh chng nghe,
Nam nhi chi chi,
H?i h chi l??ng,
V??n la cy c ngy v??n r?,
Anh xa nng m?t ? my chau.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 6781
Xay la l?y g?o ?n mai
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
?? cho th? m? khc ngy khc ?m
C?m Xc ??i Chng 7268
Xa xui ch?ng ??ng c?n qu?n,
D? ?y v?i ? gi?n h?n chi nhau.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 9669
X?u m?t ght ng??i gin C?m Xc ??i Chng 3762
X?a kia em ? m?t lng
T?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa
Em c ch?ng xa ch?i cha anh khng gi?n
Em c ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
C?m Xc Mi?n Nam, ??ng Thp 9302
Vui xem ht nh?t xem b?i
T? t?i xem h?i b?i r?i xem ?m ma
C?m Xc ??i Chng 4204
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
C?m Xc Mi?n Trung 10379
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
C?m Xc ??i Chng 2502
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 7194
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 4296
Vui g b?ng l? nghinh ng
?n hoa, pho n? ng?p song nh tr?i.
Cu?c vui nhi?u khch ??n ch?i
Giu ngho h? h? ?n ch?i ba ngy.
C?m Xc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1309
Vui cha th si ??n ch?i
G?m nh? thn si thi?u chi n?i tu hnh
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 698
Vui chn ??ng t? n?m ba
Khoan khoan gt ng?c ny ? ??n ch?i
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 615
Vui b?y m?n b?n th ?i
? nh o ?ng cc khuy thnh r?i (*)
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 630
Vui ?u b?ng h?i ?? danh
Ngh? no b?ng nghi?p h?c hnh l h?n
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y xui
Phu nhn th c cng nui
Ton gia h??ng phc l?c tr?i ban ?n
M?ng nay thi v? xun h?i
Mi?ng dng cu ht, hoan b?i cu?c vui!
C?m Xc ??i Chng 7357
V duyn ght k? c duyn
Khng ti?n ght k? c ti?n c?m tay
C?m Xc ??i Chng 8586
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
C?m Xc Mi?n Nam, V?nh Long 1732
V d?u phng h?a phi ?ao,
Gi?n th ni v?y l? no ch?ng th??ng.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 3218
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
C?m Xc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1238
V d?u c?u gi?n m? h?n (5)
Chu theo cng c?u ko ??n c?u nghe
C?m Xc Mi?n Nam, Kin Giang 4255
V d?u c?u gi?n m? h?n
Chu theo cng c?u ko ??n m? nghe
M? nghe chu ko ??n c
??t dy hi h?i gi?ng h x? xang
C?m Xc Mi?n Nam, Kin Giang 3203
V d?u c?u gi?n c?u h?n,
?i theo cng c?u ko ??n c?u nghe.
C?u h?n th ko te te
liu xang x?, xang x liu h.
C?m Xc Mi?n Nam, 442
Vai u, th?t b?p, m? hi d?u
Lng nch m?t n?m, tr tu m?t h?i
Gi?n th em ni v?y, ch? d? cn th??ng anh
C?m Xc Mi?n Trung, Ph Yn 2842
Vai mang kh?n gi nhu?m d,
??a anh xu?ng thu?, ru?t r ho don.
C?m Xc Mi?n Trung, Ph Yn, 4504
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 6409
V? xa ch?ng c?m khng ?n, ?m n?m khng ng?
Gi?ng nh? Quan cng th?t th? H? B
Ch?ng m xa v? bi?t l?y ngh?a g cho vui?
C?m Xc Mi?n Nam, V?nh Long 5719
V? ch?ng l ngh?a to khang
Ch?ng ha v? thu?n nh th??ng yn vui
Sinh con m?i ra thn ng??i
Lm ?n th?nh v??ng ??i ??i ?m no
C?m Xc ??i Chng 519
V?n ban ? th? m?ng,
Bn ?i?m b?t do nhn,
Thi thi ?y anh khng gi?n.
? em c?ng ch? h?n,
Ki?p ti sanh s? n?i phi?m ??n tri m.
C?m Xc ??i Chng 5608
? ct kt (2)
Xay la l?y g?o ?n mai.
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
? cho th? m? khc ngy khc ?m !
Dn Ca
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 8989
? ct kt
Xay la l?y g?o ?n mai.
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
? cho th? m? khc ngy khc ?m !
Dn Ca
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 6319