Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C?n M?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xn xao g gy r?ng ngy
Vai vc ci cy, tay d?t con tru
B??c chn xu?ng cnh ??ng su
M?t nh?m, m?t m?, ci ??u chm bm
C?n M?n Mi?n Nam, V?nh Long 6278
Xe ch?n u?n c?n C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3123
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? C?n M?n ??i Chng 6301
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
C?n M?n ??i Chng 9196
Tr?m ph??ng c?ng ci tr?i chung
Tr?m ngh? c?ng ph?i c cng m?i thnh
Ch? r?ng: Ti?u ph do c?n (*)
Cn nh? ??i ph l ph?n do thin
C?n M?n ??i Chng 3145
Quen tay khng b?ng hay lm C?n M?n ??i Chng 2048
Quen tay hay lm C?n M?n ??i Chng 5573
Nhi?u tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 5177
Nhi?u chuy?n h?n chuy?n nhi?u C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6628
Ngy th ?em thc ra ph?i
T?i l?n m?t tr?i ?? la v xay
M?t ?m l ba c?i ??y
M?t tay xay gi, m?t tay gi?n sng
Thng ba, thng tm r?i rng
Lm sao ?? g?o, ma mng sang n?m
C?n M?n ??i Chng 5792
Mau tay hay lm C?n M?n ??i Chng 4100
M?t ng??i hay ho b?ng kho ng??i hay lm C?n M?n ??i Chng 1357
M?n cho l?m t?m khng o qu?n thay,
M?n lai rai ngy thay hai b?,
C?n M?n Mi?n Nam, An Giang 4071
M?n cho l?m ?n m?m v?i c,
Lm t t ?n c v?i m?m.
C?n M?n Mi?n Nam, An Giang 2856
Lm khng k?p th? C?n M?n ??i Chng 3328
Lm ?? m? hi si con m?t C?n M?n ??i Chng 7826
L?y khng lm c
L?y c lm khng
C?n M?n ??i Chng 2014
K? Mui anh ? bi?t ch?a
?n ng vc n?ng be b?, ??p trung
M? em ?? em trong bu?ng
V? sau em l?n quay gu?ng ??m t?.
C?n M?n Mi?n B?c, H N?i 10201
Hay ?n th ch?ng hay lm C?n M?n ??i Chng 9597
Kho tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 5836
Kho cy ??y ??i C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6420
Khen n?t hay lm ai khen n?t hay ?n C?n M?n ??i Chng 8580
Hay lm th gi?u, c ch th nn C?n M?n ??i Chng 1983
Hay lm th ?i hay ni th no C?n M?n ??i Chng 394
Hay lm ??u quang m?t s?ch
Ch?ng hay lm ??u rch m?t d?
C?n M?n ??i Chng 9878
Hay h?c th sng hay lm th t?i C?n M?n ??i Chng 6288
D no d ?i cho t??i
Khoan ?n b?t ng? l ng??i lo toan.
C?n M?n ??i Chng 10211
Cng d trng th??ng ngy xe ct,
Sng ba ?o, ai xt cng cho.
C?n M?n Mi?n Nam, 8152
C vi?c th lo ngay ngy
khng vi?c th ngy o
C?n M?n ??i Chng 3427
C kh m?i c m ?n,
Ng?i khng ai d? ?em ph?n t?i cho.
C?n M?n Mi?n Nam, 2895
C lm th m?i c ?n
Khng d?ng ai d? mang ph?n t?i cho
C?n M?n Mi?n Trung, Khnh Ha 6860
Ch? nn trng ??i r?i may
C? tin vo ? chn tay s?c ng??i.
C?n M?n ??i Chng 3737
B?y lu b?u c?n m?n ci v??n ?o,
Tnh x?a ng?i c?u, b?u c nh? cht no hay khng
C?n M?n Mi?n Nam, L?c T?nh 3743
Anh c?m ci ph?ng ch?a nn
M ?i ln r?y theo em sao ?nh
C?n M?n Mi?n Nam, ??ng Thp 1589
?ng tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 1326
??c l?ng cn v?ng th?c C?n M?n ??i Chng 4763
?n c?a r?ng r?ng r?ng n??c m?t C?n M?n ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn, 7290