Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cao Ng?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?a kia n c?ng l hoa
By gi? n rch n ra bng tn
Cao Ng?o ??i Chng 9287
X?m x?m b??c l?i cy chanh
L?m le mu?n b?, s? nhnh chng gai.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 5645
Thi?p nh? cam qut b??i bng
??ng the ngoi v? trong lng ng?t thanh
Cao Ng?o ??i Chng 2909
Tm kia c?t l?n trn ??u
L?i ch c ch?t hm ru dnh bn
Cao Ng?o Mi?n Nam, V?nh Long 6163
Thn ny ?ng gi nghn vng
B?t ?em di n?ng, d?m s??ng b?y ch?y
Sao lng nhi?u n?i ??ng cay
B?y lu th?m ch?t, s?u xy nn thnh.
Cao Ng?o ??i Chng 5940
Thn ch? nh? hoa g?o trn cy
Chng em nh? ?m c? may bn ???ng
Thn ch? nh? ci s?p vng
Chng em nh? chi?u rch b hng b? qun
Cao Ng?o ??i Chng 4269
Qut r?ng b? ao ng?t ngo anh chu?ng (2)
Tri m?n h?ng ?o, r?ng cu?ng anh ch.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 8359
Qut r?ng b? ao ng?t ngo anh chu?ng
Tri m?n h?ng ?o, r?ng cu?ng anh ch.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 2384
Quit r?ng b? ao ng?t ngo anh chu?ng
Tri cam h?ng ?o r?ng xu?ng anh ch
Cao Ng?o Mi?n Nam, V?nh Long, ??ng Thp 4323
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
Cao Ng?o ??i Chng 6434
Ni ??y ??a cho v?a lng b?n (2)
Thi?u chi ng??i b?c v?n ti?n mua
Cao Ng?o ??i Chng 5725
Ni ??y ??a cho v?a lng b?n
Con sng Giang H ch? c?n ch? su
Cao Ng?o ??i Chng 3955
Ph ph thu?c ?i?u k?p tay
M?t ?eo ki?ng mt xem ai ra g
Cao Ng?o ??i Chng 4555
Ngho nh? anh t k? dm b
Hi?u trung gi? tr?n, ngoan ngh x? xong
Cao Ng?o Mi?n Trung 9539
N??c trong th?y ? c l?i th?y hnh (*)
Coi em c?ng l?ch l?i hn m? cha
Cao Ng?o ??i Chng 820
M?c ti?n ?n mi?ng c thu,
?n chi l? c l ? nhi?u x??ng?
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 8181
Khng th??ng em h?ng c c?n
Tr?m h??ng kh ki?m ch? ???c b?n thi?u chi
Cao Ng?o Mi?n Nam, 3173
Hn ? cheo leo
Con tru tro tru tr?t
Con ng?a tro ng?a ??
Ti?c cng anh lao kh? t? c? ch kim
Ch?ng no ? n?i, lng chm
Mu?i chua, chanh m?n m?i tm ???c em.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 9094
Gi xun th?i ng?n ph dung,
Lng anh nh? s?t em nung c?ng m?m.
Cao Ng?o ??i Chng 611
Giu sang chi anh m chnh chnh, h?u h?u,
Ngy hm qua em ?i qua c?a ng, th?y anh ?n bt canh b?u th? c?m.
- Anh th??ng ?n cho g, cho v?t, cho th?t b? cau,
Hm qua tr?i nng n?c, m?i ?n canh b?u cho mt chn r?ng.
Cao Ng?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4589
Gi?ng su gu xu?ng b?n bon
C con c trch ph? con c tru
H?i th?m chnh t?ng no giu
?em con c trch v? bu th? ch?i
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 600
C l?i ch v? l hi
Gi? ci ch khch di ?ui v?t v?
Cao Ng?o ??i Chng 9423
Cng tao ??t gnh, ??t khing,
Mu?n th?t mu?n m? do quy?n ngang tao.
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 8565
Con ch ch kh? l?m lng
Kh? l?i ch ch ?n dng ?n di
L??n ng?n l?i ch tr?ch di
Th?n b?n mo mi?ng ch trai l?ch m?m
Cao Ng?o ??i Chng 7825
Con c d??i sng anh cn b?t b?,
Hu?ng chi nng, anh d? c?ng xiu
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 3238
C ti?n ?n c li?t, thu,
?n chi ng? c l ? l?m x??ng.
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 9343
Chuy?n anh anh n? mu?n ph
Ph ra m?t chuy?n ba c ph?i lng
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ngh? An 7712
Chu?t ch x b?p ch?ng ?n
Ch ch nh d?t ra n?m b?i tre
Cao Ng?o ??i Chng 6247
Ch ch mo l?m lng Cao Ng?o ??i Chng 1048
Ch gio, mo m Cao Ng?o ??i Chng 6308
Ch?ng ti chn ??n n?m b?
Ti cn ch?ng qu?n, hu?ng h? g anh.
Cao Ng?o ??i Chng 9885
Ch?ng th?m c?ng th? hoa nhi
D?u ch?a thanh l?ch c?ng ng??i Trng An.
Cao Ng?o Mi?n B?c, H N?i 7547
Ch?ng th?m c?ng th? hoa mai
Ch?ng l?ch c?ng th? con ng??i Th??ng Kinh.
Cao Ng?o Mi?n B?c, H N?i 9232
Ch?ng th?m c?ng th? hoa li (2)
D?u khng thanh l?ch c?ng ng??i Trng An
Cao Ng?o ??i Chng 5984
Ch?ng th?m c?ng th? hoa li
Ch?ng l?ch c?ng th? con ng??i th??ng l?u
Cao Ng?o ??i Chng 3514
Ch?ng th?m c?ng th? h??ng tn
Ch?ng trong c?ng th? n??c sng Hn ch?y ra (*)
Ch?ng th?m c?ng th? l hoa
Ch?ng l?ch c?ng th? con nh trm anh.
Cao Ng?o ??i Chng 10370
Ch?a giu ch? h?c lm sang
Leo thang nhi?u n?c tu?t thang c ngy
Cao Ng?o Mi?n Nam, Kin Giang 2626
Cy thin ?ao cnh c?ng thin ?ao
D em tro tr? cy no c?ng cu
Tr?m m lm b?n qu? cay
? m lm b?n v?i ?y km g
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 815
C lc m ngc ??u ln
Anh qu?ng t?m l??i, c qun tr? v?.
Cao Ng?o Mi?n Nam, ??ng Thp 3665
Bu?i ch? ?ng, con c ??ng l?n l?o
Anh ki?m n?i no nhn ??o b?ng em.
Cao Ng?o Mi?n Nam, An Giang 2386
C?n cu trc, s?i ch? b?c, ci l??i cu ??ng,
Anh mc m?i con chim ph?ng cu r?ng trn my.
Cao Ng?o Mi?n Nam, 2619
C no ch?u ???c ao ny,
Ch?ng d?p con m?t c?ng tr?y con ng??i.
Cao Ng?o Mi?n Trung, KHnh Ha 3421
B?p non m n??ng l?a l
?? ai ve ???c con ? c?a em
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 4719
Anh c v? tr??c l?i giao ??c,
Em c ch?ng sau ??ng ch? vinh quang,
Mai sau c trt v? lng,
B? anh, xe ct lm ?ng em ?i.
Cao Ng?o Mi?n Nam, V?nh Long 6537
? ?u m ch?ng bi?t ta
Ta con ng S?m, chu b Thin Li
X?a kia ta ? trn tr?i
??t dy r?i xu?ng lm ng??i th? gian
Cao Ng?o ??i Chng 9232
Anh ?i n?ng m?i s? bu?i m?a chi?u,
Ph?n em l gi c?ng nhi?u n?i th??ng.
Cao Ng?o Mi?n Nam, 6432
? ch ?y, ?y c?ng l?ch s?,
? ?n mm vng ?y ng? ta sen.
Cao Ng?o Mi?n Nam, An Giang 788
??ng kh? qua, chua l chanh gi?y,
D khng ng?t m?y c? ti?ng cam snh
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 2326