Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cu ??

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng t?m ao h? mnh ??t ?ui kh Cu ?? ??i Chng 6094
Xt thn hai t?t ?eo mang,
Ku tr?i no th?u h?i chng cy chi?
Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 9432
Xo xo ba gc gc d??i b?u b?u
M?t ci ngo?c cu xu vo gi?a
Hai tay nng ?? c? xt lin thn
? c v?ng vng c?ng nh? ba xo
Cu ?? ??i Chng 3564
Xy thnh ??p l?y trn non (2)
Hi hoa, nu?t nh?y, nui con thng ngy.
Cu ?? ??i Chng 2718
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Cu ?? ??i Chng 3103
Xanh xanh, ?? ??, tm tm, vng vng
B?c c?u thin l n?m ngang gi?a ??ng.
Cu ?? ??i Chng 7565
X?a kia em ? trn r?ng
Em xu?ng h? gi?i tu?i ch?ng su m??i
Lm cho ??t l? long tr?i
Bao gi? chn ch?c th ng??i m?i ra
Cu ?? ??i Chng 1832
X??ng s??n, x??ng s?ng
Nu?t tr?ng ng??i ta
?n v ?a ra
Ng??i ta cn s?ng.
Cu ?? ??i Chng 3025
Vung vung c?a ?ng hai ??u
M?t tr?m th?ng ch?t l?n h?i chun ra
Th?ng no khng m? th tha
Th?ng no c m? ?em ra ??t ??u
Cu ?? ??i Chng 4429
Vung vung b?n gc trc m?c ?i hng
Ve ku thnh tht,
G qu nh?y nht m?t chn
Cu ?? ??i Chng 2897
Vi mnh trong ng?c t?i ?en
K? gian t?i tr??c ta bn ch?y ngay
Cu ?? ??i Chng 3293
V th?, v v?, v nh?, v tm
G?c ? s?n lm, hay ?n th?t s?ng.
Cu ?? ??i Chng 1012
V?a trang khc c?i n l?i v lm Cu ?? ??i Chng 7197
V?a b?ng qu? m??p ?n c??p c? lng Cu ?? ??i Chng 8106
V?a b?ng qu? b nhi nh nh?ng h?t Cu ?? ??i Chng 4323
V?a b?ng m?nh snh ch?y quanh hn r (hn ni) Cu ?? ??i Chng 4379
V?a b?ng h?t mu sng su gian nh Cu ?? ??i Chng 8966
V?a b?ng ci thng l?n ?ng gi?a nh
Ng??i g?n k? xa ??u m t?i
Cu ?? ??i Chng 3421
V?a b?ng ci nong c? lang ?ong ch?ng h?t Cu ?? ??i Chng 5947
V?a b?ng ci l ?a
i xa v? g?n
Cu ?? ??i Chng 1903
V?a ?i v?a l?i v?a m? Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 4429
V?a ?nh v?a tri, b? ?i m?t ?m,
Sng ngy l?i ?em ra ??ng tr?n n??c.
Cu ?? ??i Chng 9983
V?t th th?y m khng l?y ???c Cu ?? ??i Chng 4967
V?c ru?ng vung v?c
Cy la xanh ?en
Ai th?y c?ng khen
Ch? khen chi, khen ng??i kho c?y
Cu ?? ??i Chng 4867
T t, tt tt, t ti
V?a ?n, v?a ?a, v?a ?i b?ng m?m
Cu ?? ??i Chng 3025
Tu lu, t l, t l
?t ??u v b?i, ch?ng khu ra ngoi
Cu ?? ??i Chng 9865
Tri thi l?i tr?ng phau phau
Vng kh kh, bng long long
Tri thi l?i
Cu ?? ??i Chng 8740
Trong nh c b la l?t. Cu ?? ??i Chng 7828
Trong ?en, ngoi tr?ng nh? ng,
Cc c, cc c?u, cc b ??u ?ng.
Cu ?? ??i Chng 6579
Trn vnh v?nh nh? c?nh cha t
?i nam ?i b?c, ?i m c?ng v?.
Cu ?? ??i Chng 4915
Trn trn nh? l ta t (2)
B??c c?ng v h? trong kh ngoi ??t
Cu ?? ??i Chng 2547
Trn trn nh? l ta t
L?i xu?ng ao h?, ??u ??t, ?ui kh
Cu ?? ??i Chng 9110
Trn trn ng?a ng?a nghing nghing
Nh? m ch?ng ch?u tu ring nh? ng??i
Cu ?? ??i Chng 939
Trn nh? m?t tr?ng
? l bnh xo
C c??i c cheo
? l bnh h?i
?i ??ng m?t m?i
? l bnh b
?n khng ??ng no
? l bnh t
Gi?ng nhau nh? h?t
? l bnh in
Cu ?? ??i Chng 1691
Trn nh? l ta t
?ng ty nam b?c ?i m c?ng v?
Cu ?? ??i Chng 8977
Trn v n??c d??i v nh
Lng n?y ai t? cho ra n?i lng
Cu ?? ??i Chng 1040
Trn ?, d??i ?, ? gi?a c ci l tn ten. Cu ?? ??i Chng 8549
Tri chi khng thi?u khng th?a
Nh?ng ng??i nh?y c?m hy ch?a ti ra
Cu ?? ??i Chng 417
V my tao ph?i ?nh tao
V sao tao ph?i ?nh tao l?n my
Cu ?? ??i Chng 1107
V?n x?a anh ? Th? H
Ai ai c?ng g?i anh l con quan
D?c lng vi?c n??c lo toan
??y v?i c?ng b?i th? gian ??p ?m
Cu ?? ??i Chng 1511
V?n dng i qu?c x?a nay
M lng gi? n??c khi ??y khi v?i
Cu ?? ??i Chng 8875
Trn thon d??i ph?ng
??u ??i nn ??ng khi sng khi t?i
Cu ?? ??i Chng 7347
Trn tn rch d??i tr?ch kh
C?t ti?ng i, v?a ma v?a ht
Cu ?? ??i Chng 2472
Trn tn rc d??i qu?t che
Ba ti?ng ? eo, cho m?i, cho li
Cu ?? ??i Chng 8236
Trn lng, d??i lng, t?i n?m ch?ng l?i m?t- Cu ?? ??i Chng 6104
Trn hng g??ng
D??i hng l??c
Cu ?? ??i Chng 3884
Trn hang ? d??i hang ?
Gi?a c con c th?n b?n
Cu ?? ??i Chng 4417
Trn cnh rch d??i qu?t che
Ba ti?ng ? co, cho mui, cho li
Cu ?? ??i Chng 2496
Trn ?u ??i s?c vua ban
D??i th?i y?m th?m, dy vng xum xu
Thn linh ? g?i th v
Ng?i trn mm ng?c, g??m k? sau l?ng
Cu ?? ??i Chng 5946
Tr?ng cy m ch?ng dm tro,
??n khi gi chn vc c quo m qu?.
Cu ?? ??i Chng 8973