Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chm Bi?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu cy m?i nh? ??n hoa
Yu d th?ng ?, mua qu n ?n
Chm Bi?m ??i Chng 4814
Yu anh t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng?, c?m hoa t?ng ng??i
Chm Bi?m ??i Chng 1890
ai th m?c ai (2)
ti, ti mu?n canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4826
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 7287
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Chm Bi?m ??i Chng 414
X?m lai ?n chay snh b?ng
?n v?ng r?ng r?ng
?n m?ng rch l??i
?n b??i the the...
Chm Bi?m ??i Chng 1475
Vc ng?c mnh vng Chm Bi?m ??i Chng 5500
V cha l?y Ph?t c?u ch?ng (5)
ng Ph?t ?ng ni: ??n ng h?t r?i.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 1945
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 7807
V d?u ci mt tr?i ln
Gi chm chm tri xu?ng, hai ci m?i g?p nhau.
Chm Bi?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2417
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Chm Bi?m Mi?n Nam, V?nh Long 1143
V v? v ve
Nghe v m?t o
B?n o lo-muya (*)
?i giy cao gt
Xch bp t? ph?i
Che d cnh d?i
?i ch?i C? Ngo
?n cho khng ti?n
C?i li?n l?-muya!
Chm Bi?m ??i Chng 7785
Vng m??i v l?a no phai
Anh n?m ?m ngh? coi ai b?n tnh
Chm Bi?m ??i Chng 5781
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (2)
Mua l?y vng b?y thi?t thua tr?m ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 10091
Vng m??i ch ??t ch?ng mua
Vc cn ?i l?a l?i ph?i thau n?m
Anh ?i ch nh? l?y nh?m
Ch vng l?y ? c?c lng anh ?i!
Chm Bi?m ??i Chng 4854
Vng m??i b?c b?y thau ba
??ng ?en trinh ti?t l?i pha l?n ch
Chm Bi?m ??i Chng 7956
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1507
Vai mang ti b?c k k
Ni qu?y ni qu ng??i nghe r?m r?m
Trong l?ng ch?ng c m?t ??ng
L?i ni nh? r?ng c?ng ch?ng ai nghe
Chm Bi?m ??i Chng 6376
V?n th? v c??ng
M?i x?i cho l??n nng h?i
Chm Bi?m ??i Chng 3281
V?n ch??ng ??ng khng ??y l mt
V th ? khng b? n?i m?nh snh
Nghe vua treo b?ng c?ng xng xnh ra thi
B?ng ?? khng bi?t ch? chi
Mi nghin, mt bt c khi h?t ngy
Chm Bi?m Mi?n Trung 3228
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 4222
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
Chm Bi?m Mi?n Trung 2553
Trt ?a mang th ph?i ?o bng
Trt b? ln b?ng, ph?i b?ng l?y con.
Chm Bi?m ??i Chng 9298
Trng xa c? t??ng b ty
B?c c?u sang hi ha cy rau d?n
Trng xa c? t??ng l vng
L?i g?n m?c th?ch nh? quang treo n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4609
Trng trnh (Chng chnh) nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Gi c ch?ng nh? gng ?eo c?
Gi khng ch?ng nh? ph?n g? long ?anh
Ph?n long ?anh anh cn ch?a ???c
Gi khng ch?ng ch?y ng??c ch?y xui
Khng ch?ng kh? l?m ch? em ?i
Chm Bi?m ??i Chng 4408
Trng tr?ng tr?ng l?n v? ty
Trng anh anh l?i v? ngay ng ng??i.
Th?y m? anh bn m?y m??i
M anh ?i ? cho ng??i quanh n?m.
Chm Bi?m ??i Chng 5656
Tro ln ng?n ni m coi
Kia ka Ng khch m?c ?ui trn ??u
Em ?i anh d?y ti?ng T?u
"T?u h ma n?" ?m ??u l?y Ng (*)
Chm Bi?m ??i Chng 7877
Tro ln cy kh? chua le
V? th mu?n l?y ch? e m?t ti?n
Chm Bi?m ??i Chng 4364
Trn ??u nh?ng rc cng r?m
Ch?ng yu ch?ng b?o hoa th?m r?c ??u.
Chm Bi?m ??i Chng 1305
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n g Chm Bi?m ??i Chng 582
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Chm Bi?m Mi?n Trung 3685
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?c Liu 2405
Tr?ng treo ai ?nh ci thng
B?u khng, ai dm d? mng chun v ?
Chm Bi?m ??i Chng 9357
Tr?ng qun tr?ng qut tr?ng ci
Em bao nhiu tu?i em ?i l?y ty
L?y ty ch?ng ???c bao ngy
N v? n??c n em nay khng ch?ng
Chm Bi?m ??i Chng 8063
Tr?ng cha ai ?nh th thng
C?a chung ai kho v?y vng, thnh ring.
Chm Bi?m ??i Chng 3419
Tr?i m?a cho ??t l b?u
Anh lm lnh l? ?i h?u ng quan
Th??ng ng??i m? b?c ?ai vng
?em thn ?i ??i mm cam cho ?nh
Chm Bi?m ??i Chng 9813
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Chm Bi?m ??i Chng 8076
Ti ?i ngang nh m
Tay ti x chn ti qu?
B?i th??ng con m x g thn con?
Ti ?i ngang nh m
Ti vc c?c ?
Ti ch?i m l? ??u
Ta ra, ta h?i
Ti ni: ti ? c?u ti ch?i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 10230
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 901
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Chm Bi?m ??i Chng 1285
Ti?n h?t g?o khng Chm Bi?m ??i Chng 4997
Ti?n h?t ? c vua ?c Chm Bi?m ??i Chng 1118
Ti?n bun ti?n bn th ?? trong nh
Ti?n c? ti?n b?c th ra ngoi ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 3355
Ti?n bu?c gi?i y?m bo bo
??a cho th?y bi thm lo vo mnh
Chm Bi?m ??i Chng 4995
Ti?ng ??n chng hay ch?
Thi ngang ng T ng C?
L?i ?y em h?i th? ?i cu
Ng?t ngay n??c ch?y chn c?u
M g?i "C?u N??c M?n" b?i t?i ?u h?i chng
- Th?t th l thi h?ng nhan
?n xui ni ng??c th? gian thi?u g
M?n ch?ng n??c V?ng ?? Gi
G?i "??m N??c Ng?t" l? g h?i em
Chm Bi?m Mi?n Trung 7151
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n,
C?n c?m khng b?, c?n ??ng ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6841
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n
C?n c?m khng b?, c?n ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?n Tre, Kin Giang 2120
Ti?ng ??n anh hay ch? (3)
Th??ng ??c sch Kinh Thi
H?i anh ng V?n V??ng
?i c??i b H?u Phi n?m no?
Chm Bi?m Mi?n Trung, Bnh ??nh 1220
Ti?c thay n??c ??c m ??ng ch?u thau
Ci mm ch? tri?n ??ng rau thi li
Ti?c ng??i da tr?ng tc di
???ng xun cha m? p ni l?y lo su m??i
Chm Bi?m ??i Chng 1105
Ti?c thay hoa n? lm chi?
Hoa n? l? th l?i ph?i ma ?ng.
Ch?ng l?n v? b ? xong
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay.
Chm Bi?m ??i Chng 8033