Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chanh Chua

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xay la l?y g?o ?n mai
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
?? cho th? m? khc ngy khc ?m
Chanh Chua ??i Chng 3460
X?u nh? ma vinh hoa c?ng ??p Chanh Chua ??i Chng 570
Vng ny lng anh gi?ng mng chi?n
Gi?y kim tuy?n anh g?n g?i tay bo
Anh ?i anh v? d??i ? b? con mo l?i cho ai?
Chanh Chua Mi?n Nam, An Giang 2945
V?t o em tr??c ng?n, sau di,
Hay l em ? mang thai trong ng??i?
- o n?m khuy em ci kht r?t,
Y?m b?n d?i, em n?t ch?t nh? ?ng ?inh.
H?i lm r?ng anh lch ng??i v l?t,
M bi?t trong mnh em c thai!
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7899
Tro ln cy chanh
Hi chanh, ?n chanh
Ng?a kh?n b?c chanh
B? ng??i qun t? c?u danh
??ng th?y chanh chua m ph?, g?p gi lnh m ch
Chanh Chua Mi?n Trung 5456
Ti th??ng anh d? qu
B?i ba m l? g? ti l?y ch?ng
?? ti v? mua gan cng, m?t cc
Thu?c ch?ng ti theo anh
- Em ni m khng s? t? sanh
Ch?ng em, em cn thu?c theo anh lm g
Chanh Chua ??i Chng 2966
Thuy?n tm kia ni c
Ghe c n? ni khng
Ph?i chi mi?u ? g?n sng
Em ch? tay th? l?i k?o lng anh nghi
Chanh Chua ??i Chng 9702
Thuy?n ti ch? l??i ch? cu
Thuy?n ?u m ch? hm ru ng gi
Chanh Chua ??i Chng 4973
Thn em nh? hoa g?o trn cy
Chng anh nh? ?m c? my gi?a ???ng
L?y tr?i cho c? gi s??ng
Cho hoa s?ng xu?ng c? my x? vo.
Chanh Chua Mi?n Nam, An Giang 8283
Tay ai tay b?c tay vng
Sao anh khng chu?ng, chu?ng nng tay khng ?
Chanh Chua ??i Chng 5424
Ra v? lng l?i d?n lng
Chanh chua ch? ph?, ng?t bng ch? ham.
Chanh Chua ??i Chng 6001
Ra ?i m? c d?n lng
Chanh chua mua l?y, ng?t bng ??ng mua
Chanh Chua ??i Chng 8177
Qu nhau nh? nn vng h?
Cho m?t t l?a ha tro t?c th
Chanh Chua ??i Chng 4736
Quay t? th bi?t m?i t?,
Thm hao th c, c?y nh? th khng.
Chanh Chua Mi?n Trung, Hu? 5012
Ph?n gi?i m?t n? t?t t??i
Thuy?n em ch? ???c m?y m??i anh hng?
- Thuy?n em ?y r?ng l??ng di
X?a kia c ch? quan ti cha anh
Chanh Chua ??i Chng 6692
Ph??ng hong ??u nhnh sa k
ng th?n ?ng h?ng v?t m?y th?ng d cho r?i
Chanh Chua Mi?n Nam, Kin Giang 9380
Ni xa ?y ? bi?t g?n
L? l ? ph?i n c?n h?i han.
Chanh Chua ??i Chng 6531
Ng ln hai dy qun, anh c?ng t?c c??i,
C ? hai bu?i ch?, cn khoe t??i n?i g?
- Anh v? ki?m v? con ?i,
Em ?y c ? go, v?y th m?c em!
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4399
Ngh? em ?ng l?ng vng m??i
?em ra k? ch? ?ng ng??i tr?m phn
Chanh Chua ??i Chng 4933
Ng? tnh c? m g?p ???c o,
o o th o m?c, r?ng r?n b sang o tui?
- B?i anh non con m?t,
Ng qua ch?a r,
Ng l?i ch?a t? t??ng,
C? m?t b?y b? cht,
L?i ni r?n n??ng b sang?
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 9994
N??c trong xanh ch?y quanh hang d?
Sch v? anh di mi m?u k? anh ?u ?
Chanh Chua ??i Chng 1459
N??c trong khe su?i ch?y ra
Mnh ch ta ??c , mnh ? trong ch?a?
Chanh Chua ??i Chng 2446
N??c cng m?t gi?ng mc ra
? ch ?y ??c, ? m h?n chi
Chanh Chua ??i Chng 10160
M? cha con b??m x?o gian
Hoa th?m b??m ??u,hoa tn b??m bay
Chanh Chua ??i Chng 2549
M? cha con b??m tr?ng (2)
?? m? con b??m vng
Khen ai u?n l??i cho nng ni chua
Chanh Chua ??i Chng 771
M? cha con b??m tr?ng
?? m? con ong xanh
Khen ai u?n l??i cho ranh ni cn
M? cha con b??m tr?ng
?? m? con ong vng
Khen ai u?n l??i cho nng ni chua
Chanh Chua ??i Chng 10287
M?t my sng s?a nh? sao
Ng?i khng ?n bm bi?t bao cho v?a!
Chanh Chua ??i Chng 6812
M?t em r? c ngy l
Tay anh cn v, ng n?i em tr c?ng khng ra
Chanh Chua ??i Chng 1081
M?t ti?n mua mm th ?m cho th?ng
M?t ti?n mua thng th ??ng cho b?p.
Chanh Chua ??i Chng 9372
M?t c?a anh t??ng l tr?m
Gi?y h?ng ??n cu?n l?i, anh c?ng t??ng nh?m l em
Chanh Chua ??i Chng 8440
M??n m?u m?t cht lm duyn
M?y ??i g? m?c ?ng nn thuy?n r?ng
Chanh Chua ??i Chng 855
Long ngai thnh ng? ? trn
T? v?n h?u v? b?n bn r?ng ch?u
Sinh ra nam t? cng h?u
Sinh ra con gi v?a ch?u thnh qun.
Chanh Chua ??i Chng 5089
Lng em mu?n l?y th? s?n
M?t mnh m?t c? cn h?n th? kn
Lng em mu?n l?y th? kn
?m tr?ng ???c bnh, ?m hn ???c xi
Chanh Chua ??i Chng 7976
Lng anh mu?n t?u ngh hoa
Anh v? h? th? tru gi anh ?i!
Tru gi c?t s?o b? v??n
Ngh hoa v gi li?u v?i ???c ch?ng?
Chanh Chua ??i Chng 1558
Lng ? th?m d? vng phai
H?i ?u theo ?u?i ???ng di u?ng cng
Lng em ch?a h?t bi sng
Ct vng ma tm l?a h?ng cng re?
?? em chi?u gi?i l?a ?i??
Chanh Chua ??i Chng 6532
L?a m??i l?m anh ch l?a v?n
M?c ph?i l?a l? ?nh b?ng anh ch?a ?
Chanh Chua ??i Chng 3524
L? vng, l? b?c, l? em,
H?i anh ba l?, anh thm l? m?
- Anh xem v ba l? c?ng v?ng vng,
Hai l? lm giu lm c,
M?t l? ?? n?i ?ng t? tn.
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 3550
L?ng vng che n?i chu?i xanh
Ti?c cho con chim loan ph??ng ??u cnh tre kh
Chanh Chua ??i Chng 7949
L?ng che s??ng d?u s??n c?ng l?ng
Ci b?t vng d?u tr?ng c?ng
Chanh Chua ??i Chng 5230
L?m con thm b?n nh lng
L?m n?i l?ch s? h?n chng, chng ?i!
Chng thi thi?p c?ng xin thi
H? sen tt c?n, ai hi m?c chng.
Chanh Chua ??i Chng 5929
L??ng trn v ch?ng h?ng h?
Giao bi l? ?y thi?p ch? ??i ch?ng?
Chanh Chua ??i Chng 1390
L?y tr?i cho c? m?a ro
Cho s?m cho ch?p cho bo to gi l?n
Cho sen chm xu?ng cho bo tro ln
Chanh Chua ??i Chng 3468
L?y Tr?i cho c? gi N?m
Cho k?o ti ch?y, cho m?m ti x?i
Chanh Chua Mi?n Nam, B?c Liu 5238
L?y tr?i cho c? gi ln
Cho manh chi?u rch tr?i trn s?p vng
L?y tr?i cho c? gi lun
Hoa g?o r?ng xu?ng chui lu?n c? may
L?y tr?i gi l?n rung cy
Hoa g?o r?ng xu?ng c? may x? vo
Chanh Chua ??i Chng 704
Ki?m n?m ba quan m chu?c anh v?,
K?o anh ?i gi?t tru, b?t c? d?m d? kh? thn.
- N?m ni anh cn nh? th b?t c?, gi?t tru,
Sang n?m khn l?n, anh l?i b?ng tr?u c??i em.
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2620
H ? ...B? ny anh n ?i n?u anh l? c h?t gi
Th em s? l?i xu?ng... (?)
H ?... th em s? l?i xu?ng ??ng m anh ln
Chanh Chua Mi?n B?c 3980
L?m le d? mu?n k?t duyn
Th?y anh d? chn chung ti?n em ch
Chanh Chua ??i Chng 5599
Khen ai kho d? kho ?nh
Chanh chua b?u chu?ng, cam snh b?u ch.
Khi gi?n th r?y th la,
??n khi h?t gi?n r?ng ta yu mnh.
Chanh Chua Mi?n Trung 1351
Hoi ti?n mua thu?c nhu?m r?ng
?? ti?n mua ma ?nh kh?ng vo m?m
Chanh Chua ??i Chng 10213
Gi??ng cung s?p b?n Ph??ng Hong
Ch?ng may g?p ph?i m?t ?n chim di
L?y so m ?u?i n ?i
N ku ru rt k?o th di?c tai!
Chanh Chua ??i Chng 9741