Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Ch ??i Chng 5793
V d?u c?u m? giu sang
Cho con ? m??n c?m cy m?t n?m
Ch?a g nghe ti?ng nghe t?m
Tru ln b? m? m? h?m ?nh ?n
La m? ??y lnh ??y kho
M? cho ?n t ch?ng cho ?n nhi?u
??u hm m? n?u ch khoai
B?t ti xay la canh hai m?i n?m
G ?i my gy cho ??m
Cho ch? my n?m tao ngh? cht h?i.
Ch Mi?n Nam, B?c Liu 6279
Vai u th?t b?p m? hi ??u
Lng nch m?t n?m ch Tu m?t h?i
Ch ??i Chng 1730
V??n ai tr?ng trc tr?ng tre
? gi?a tr?ng ch hai bn ?o ao
?y nh m?t ??ng anh ho
H? Phan, lng Thi, ??ng bo knh yu
Ch ??i Chng 7255
U?ng n??c ch tu ?n tr?u c?i chi?c Ch ??i Chng 4819
Tri?u ?nh cn chu?ng thi th?
Khuyn anh ?n sch s?m tr?a h?c hnh.
May nh? ph?n c cng danh
M anh ph qu, ?y mnh v? vang
Khuyn ??ng trai gi loang tong
Khuyn ??ng ch r??u n?a mang ti?ng ng??i.
C?ng ??ng c? b?c ?ua ch?i
Sao cho s? nghi?p ra ng??i tr??ng phu.
Lm sao nn ti?ng danh nho
Th?n trung, t? hi?u ?? cho vang l?ng!
Ch ??i Chng 1840
Trn tr?i Ph?m Nhan th? gian m?t m?t
?nh chung ra m?t ?nh gi?c ra tay
Nh?ng ng??i ch chn ?m ngy
? h? cng vi?c l?i ry ti?ng t?m
Ch ??i Chng 1614
V? ??p cng t? ?au l?ng
Ch ngon ng?t gi?ng thu?c ngon quy?n ??m
Ch ??i Chng 8508
Trch cha trch m? em l?m
Cho nn em ph?i khc th?m hm mai.
Trch chng ch?ng dm trch ai,
Trch chng ch n? hoa nhi khng th?m.
Ch ??i Chng 3469
Thuy?n ai l? l?ng bn sng (2)
Hay thuy?n ch li ch? ch?ng ti ch?ng?
Ngy ngy ra ??ng b? sng
H?i th?m ch li no ch?ng ti ?u
Ch?ng em cn ? sng Ngu
Bun ch m?n h?o n?m sau m?i v?.
Ch ??i Chng 2840
Thu?c An L??ng h??ng th?m, khi nh?,
Ch Ha H?i n??c ??m, mi th?m.
Em v? mua v?i Ch? G?m,
G G?ng mua nn, phin Chm (1) anh v.
Ch Mi?n Trung, Bnh ??nh 3367
Th l tha l?y
Con gi b?y ngh?
Ng?i l l m?t
D?a c?t l hai
Ni dai l ba
?n qu l b?n
Vi?c tr?n l n?m
Hay n?m l su
Lu tu l bay?
Ch ??i Chng 1248
Thanh nhn k? chuy?n thu?c lo
K? t? gieo h?t bi?t no cng phu.
Khi c?t gnh, lc lu b,
Phn tro c? gi, s?m lo m?i b?.
Sau r?i hi ci ??a v?,
K? r?c ng??i cu?n t? b? xn xao
??nh ngy h?n th? lao ?ao,
Ch tr?a r??u s?m bi?t bao nhiu ti?n.
Ho?c h? r? ho?c nguyn m?n,
Khi no ?ng bnh m?i yn trong mnh .
Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 766
Thnh Nam c?nh tr an bi (Ti?p Theo)
C?t C? ln ? m trng,
? Ch l? l?ng b?n sng c?m so.
Ph? khc bun bn vui sao,
L?i quy?n ch?nh m?ng n? trao tay ng??i.
Hng D?u, Hng M, Hng N?i,
Hng Tr?ng, Hng Thi?c, ln ch?i Hng Thng
Hng Cau, Hng Nn, t?ng b?ng,
Thnh Nam v?n v?t l?y l?ng l ?y!
Ch Mi?n B?c, H N?i 4004
Th??ng nhau ch? qu e d,
H?n nhau g?p l?i b?n C?u R Be .
Thi?p ni th chng ph?i nghe,
Th?c khuya, d?y s?m, lm che l ngy 12 xu,
Mn ma ch, n?m cu?n sn treo ,
Ta v?, b? b?n, cheo leo m?t mnh,
B?n ?i, b?n ch? phi?n tnh,
Ma ni khng g?p, xin h?n cng ma sau,
L?y tr?i, m?a xu?ng cho mau.
Ch kia ra ??t, tr??c sau c?ng g?p chng .
Ch Mi?n Trung, Qu?ng Nam 9783
Th??ng ch?ng n?u cho le le,
N?u canh bng l, n?u ch h?t sen.
Ch Mi?n Trung, Mi?n Nam 8099
Th??ng ch?ng n?u cho le le (5)
N?u canh bng sng, n?u ch h?t sen.
Ch Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 6732
Th??ng ch?ng n?u cho le le
N?u canh thin l, n?u ch h?t sen
Ch Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 5041
Th??ng ch?ng n?u cho c? tre
N?u canh v? ??, n?u ch nhn ngn
Ght ch?ng n?u cho le le
N?u canh ??u ?i, n?u ch m?t do
Ch ??i Chng 5959
Tay tin chu?c chn r??u ?o
?? ?i th ti?c u?ng vo th say
Ch?ng ch ch?ng chn sao say
Ch?ng th??ng ch?ng nh? sao hay ?i tm.
Tm em nh? th? tm chim
Chim ?n b? B?c ?i tm b? ?ng!
Tm b? ?ng th?y lng chim Nh?n
Tm b? c?n th?y ?n chim bay
S? tnh bi?t ni sao ?y
Ch ??i Chng 8135
Th??ng ai tay tr?ng khng ngh?
?n mun hun tr, l?y b? ch qu?t khu.
Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4794
Tay tin rt chn r??u ?o,
?? ?i th ti?c, u?ng vo th say.
Ch?ng ch ch?ng chn sao say?
Ch?ng th??ng, ch?ng nh? sao hay ?i tm.
Tm em nh? th? tm chim.
Chim ?n b? B?c, ?i tm b? ?ng.
Ch Mi?n Nam, 8466
T?i ?y gi g?o ?n ch (C?u ?i?u Ng? Tr?t)
Ai m khng gi, ng?i h tr?t ?n
Ch Mi?n Trung, Bnh ??nh 2270
R? nhau ln ni hi ch (3)
Hi d?m ba m? xu?ng khe ta ng?i
Ta ng?i cho ro m? hi
Xu?ng sng t?m mt th?nh th?i ta v?.
Ta v? th?m qun th?m qu
Th?m ch? B? ??, th?m gi?ng Long
B? ?? h?p ch? m?ng m??i
Trn ?nh c? ng??i, d??i th?i c?m thi
Ba b?n n?m nay anh d? vi?c g
?? em b?t ch?ch, th?i c?m thi m?t mnh.
Ch Mi?n B?c, H N?i 7433
R? nhau ln ni hi ch (2)
Hi n?m ba ng?n xu?ng khe ta ng?i
M?t tr?ng snh v?i m?t tr?i
Sao Hm snh v?i sao Mai ch?ng ch?ng (*)
Mnh v? c nh? ta ch?ng
Ta nh? sao V??t ch? tr?ng gi?a tr?i
Ch ??i Chng 8188
R? nhau ?i b?t le le
N?u canh bng b, n?u ch ?? ?en
Ch Mi?n Trung, Ph Yn, 1135
R??u ch c? b?c lu b
H?t ti?n ? c m? cu bn hng
Ch ??i Chng 8932
R??u ch be bt Ch ??i Chng 7775
R??u c? be ch ?y ?m Ch ??i Chng 9739
Qu? s?u ?u trong t??i ngoi ho
Cy ?u ?? trong ho ngoi t??i
R??u ch thu?c xi ch?i b?i
G?m trong gia ??o t ng??i nh? anh
Ch ??i Chng 6659
Ni Tru?i ai ??p nn (m) cao (2)
Du tru?i (Ch Tru?i) em t?ng, ng?t ngo lng anh
Ch ??i Chng 7786
Nn m?i g?t n??c tr?i m?a
Anh ham v? ??p th th?a vi?c lm (nh)
V? ??p ch? t? ?au l?ng
Ch ngon khan c?, ?i?u thng n?ng ??m.
Ch ??i Chng 3861
Ni tr?n b?t l?t l Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3797
Nh? chng nh? v? nh? ch?ng,
Nh? chim nh? t? nh? r?ng nh? my
Dy t? h?ng ch?a xe ? m?c
R??u qu?nh t??ng ch?a nh?p ? cay
Ch?ng ch ch?ng chn sao say
Ch?ng th??ng ch?ng nh? sao hay ?i tm?
Tm ai nh? th? tm chim
Chim ?n b? B?c ?i tm b? ?ng.
Ch Mi?n Nam, An Giang 8151
Nc khe ch ni c?i r?ng
Cng ?u m gi?n ng??i d?ng cho phi?n.
Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2308
Nc ch nui xc, v?ng lc nui thn Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4268
Nc ch hm l?i con gi ng? tr?a Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9455
N?u ch van vi Ph?t B
Khi?n cho chung hi?p m?t nh Ph?ng Loan
Ch ??i Chng 7517
N??c no ngon b?ng n??c sng Dinh,
Ch Long ?? v?, sc bnh cn th?m.
Ch Mi?n Trung, Ph Yn 9230
Mu?n ?n m?ng trc m?ng giang (2)
M?ng tre, m?ng n?a, ch bng, c?m lam.
Mu?n ?n th ph?i ln ngn,
Tro non l?n su?i, mun vn cng lao!
Ch ??i Chng 2845
Mnh trn, da l?i tr?ng tinh
H? nng ??n mnh th ??n v ra
?n ph?i th?t g l?i t?t v ?i
Ch Mi?n Trung 4635
Mi?ng cn se c ?u ch thi?t khch Ch ??i Chng 9993
Mi?ng ? se c ch ?i (th?t) khch
o ? rch, c l?a bn rao!
Ch ??i Chng 8269
Mm thau chi sng ?? xu?ng vn th?y hnh
Ch ??u xanh ???ng ct tr?ng ?? dng ?i anh
Ch ??i Chng 6912
M?t quan ti?n t?t mang ?i
Nng mua nh?ng g m tnh ch?ng r?
Tho?t tin mua ba ti?n g
Ti?n r??i g?o n?p v?i ba ??ng tr??
Tr? l?i mua su ??ng cau
Ti?n r??i mi?ng th?t, gi (b) rau m??i ??ng.
C g m tnh ch?ng thng
Ti?n r??i g?o t? su ??ng ch t??i
Ba m??i ??ng r??u chng ?i!
Ba m??i ??ng m?t, hai m??i ??ng vng.
Hai chn n??c m?m r rng
Hai b?y m??i b?n, k?o chng h? ngh?
Hai m??i m?t ??ng b?t n?u ch
M??i ??ng n?i chu?i ch?n th m?t quan.
Ch ??i Chng 5217
M?i em v? Can L?c qu anh,
?n c mu ch? Huy?n,
U?ng ch xanh ch? L
Ch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3108
M?t em c?ng ch?i khng
Hai em c?ng ch?i khng
Ch long b?n gi ?? trang ng r rng
Con chim ku tr??c c?a
Con ch s?a sau h
Tai anh nghe ?i ni, b?n gi ch long
- Con chim n ?? cy vng
Ni th?i c ni, Ti khng c ?nh
Ch Mi?n Trung, Khnh Ha 6445
M?c d cha m? m?ng ?e
Em ?y ch?ng b? bt ch ng?t ngon.
Ch ??i Chng 6349
M?c d?u cha ?nh m? ?e
Em ?y ch?ng b? bt ch ?ng Vin.
Ch ??i Chng 1526
L nh nh? ch thiu Ch ??i Chng 7132