Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C ??n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 7295
V?ng chng trong d? no khuy
?m tn canh l?n s?u ty m?t mnh
C ??n ??i Chng 4500
Trai v??t bi?n c b?n, gi v??t bi?n m?t mnh C ??n ??i Chng 4886
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 6584
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 2480
Thng Ging l thng ?n ch?i
Anh ?i n?m bi Hn kh?i m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Kin Giang 1766
Thn tui thui th?i m?t mnh
?m ?m l?nh l?o bu?n tnh lang thang
N?u ai ngh? chuy?n ? vng
Ti xin ???c d?o cung ?n tnh chung
C ??n ??i Chng 5453
Thn em nh? con nh?n m?t mnh
Ngy ngai du ngoi ru?ng, t?i ??u m ?nh ku
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 8299
Th n?m tu chu?i c ?i
Cn h?n chi?u t?t l? loi m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 1892
Th ?n b?p h?t ch vi
Cn h?n giu c b? (m?) ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 3502
Thn em nh? th? bnh vi
B? l?n b? lc m? ci m?t mnh
Ch? em ai th?y ??ng khinh
?? mi th?m mi?ng nh? mnh ch? ai
C ??n Mi?n Trung 1748
R??u n?m trong nh?o ch? nem (5)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 8287
R??u n?m trong nh?o ch? nem (2)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 3133
Quan qu? c ??c (c ??n) C ??n ??i Chng 2332
Ph?i d h?i b?o em th? tri
S?ng lm chi ch?u ch? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5947
Ng ln tr?ng chc sao nghing
Vui chung v?i b?n s?u ring m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 5809
Ngho kh c nhau h?n giu m?t mnh C ??n ??i Chng 7487
Ng?n d?n d?n ta
Anh v? Bnh ?nh chi lu
B? em ? l?i hi du m?t mnh
C ??n Mi?n Trung, Bnh ??nh 7083
Ng??i ta nh? ??a c ?i (2)
Sao ta g?i chi?c l? loi m?t mnh
Trch ng??i qun t? v tnh
Ch?i hoa r?i l?i b? cnh bn rao
C ??n ??i Chng 9263
Ng??i ta nh? ??a ?? ?i
G?m mnh x?u s? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 2829
Ng??i ta c c?p c ?i
Ti ?y l?i th?i, li thi m?t mnh
C ??n ??i Chng 8211
Ng??i ta ?i ?i v? ?i
Thn em ?i l? v? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5885
Ng??i ch? chi?c bng m?t mnh
Ng??i ?i ?i mi th?a mnh n??c non
C ??n ??i Chng 10291
Ng??i ?i s??ng gi l?nh lng
Ng??i nh trong c?nh c phng qu?nh hiu
C ??n ??i Chng 1764
N??c non l?n ??n m?t mnh
Thn c ln thc xu?ng gh?nh b?y nay,
Ai lm cho bi?n kia ??y
Cho ao kia c?n, cho g?y c con!
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp 2633
N??c d??i sng khi m?n khi l?t
My trn tr?i c?m b?c c?m xanh
M?y thu? em c ch?ng ?i t?t v? quanh m?t mnh
C ??n ??i Chng 7197
N??c ch?y ch ? c?ng nghing
Anh vui cng b?n, ?? em s?u ring m?t mnh
C ??n ??i Chng 4044
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu 4274
M?t thn m?t mnh C ??n ??i Chng 9040
M?t thn ch?ch bng n?m canh
Tai nghe lc ?c ngoi mnh s??ng sa
C ??n ??i Chng 10024
M?t mnh th? ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu?, m?t bnh (m?t chnh) g?o chu
C ??n Mi?n Trung 6962
M?t mnh lo b?y, lo ba,
Lo cau tr? mu?n, lo gi h?t duyn.
Cn duyn anh c??i ba heo,
H?t duyn anh ?nh ba ho ?u?i ?i.
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, V?nh Long 4822
M?t mnh lo b?y lo ba (5)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Cn duyn k? ?n ng??i ??a
H?t duyn ?i s?m v? tr?a m?t mnh.
M?t mnh an ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu? m?t bnh g?o chu
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 5557
M?t mnh lo b?y lo ba (2)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Mang thn l ph?n thuy?n quyn
C? sao b Nguy?t xe duyn h?ng h??
C ??n ??i Chng 4152
M?t duyn hai n? ba tnh
Chim bao l?n khu?t bn mnh n?m canh
?m n?m l?i ngh? m?t mnh
Ng?n ?n khu t? bng qu?nh bay cao
Trng ra no th?y ?u no
?m my v? v?n ngi sao m?p m?
Mong ng??i, lng nh?ng ng?n ngo+
C ??n ??i Chng 5024
Lao l? trong d? ?u phi?n
Ng?i bu?n ngh? l?i bu?n ring m?t mnh
Ni ra thnh chuy?n tr? trinh
Tr?i kia s? ??nh hai ??a mnh l? th??ng.
C ??n Mi?n Trung, Ph Yn, 6704
Kh? thay ci ki?p ti ?i
??u chy ?t h?t ng?i x?i m?t mnh
C ??n ??i Chng 6091
Giang s?n gnh vc m?t mnh
Xa xi ai c th?u tnh khng ai
C ??n ??i Chng 7727
Gi g?o r?i, c?i c?t chy treo
Anh v? em ? cheo veo m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4064
G?p m?t em lc ?m thanh tr?ng t?,
Ht h ch?i cho r nhn t?nh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai?
- V?ng nghe ai ht, lng em bt ngt thm phi?n,
C phng cn gi? d? thuy?n quyn,
Ch? ng??i nh?n ngh?a, em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 739
G?p lc ?m thanh tr?ng t?
Ht ?i cu ??ng r nhn tnh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai ?
- V?ng nghe ai ht,
Lng ?y bt ngt n?i phi?n
C phng gi? d? thuy?n quyn,
Ch? n?i nhn ??o em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Trung 6405
Em nh? con nh?n b? th?
S?m ?n t?i ??u cnh t? m?t mnh
C ??n ??i Chng 3661
Em ng?i m?t mnh, em ngh? m?t mnh
Ngh? thn em ch?ng b?c tnh v?i ai
Nn ch?ng b?i khch Ch??ng ?i
Thnh s?u b? th?m c ai v?i mnh
C ??n Mi?n Nam, An Giang 3779
Em m?t ch?ng em ch?ng c lo
Anh ?y m?t v? n?m co m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4943
Cng anh ?i s?m v? tr?a
Mn ???ng ch?t c? v?n ch?a g?p tnh.
Khuyn anh ??ng ? m?t mnh
Cy tre c b?i hu?ng chi mnh l? lo?
C ??n ??i Chng 6804
Con c b? ph?i c?n m?a
T?i t?m m m?t, ai ??a c v?
C v? ??n g?c cy ??
H?i: ?m t?m t?i, c v? lm ch?
C ?i th?m bc th?m d
Th?m cha, th?m m?, sau th th?m em!
C ??n ??i Chng 2913
Cn g m ??i m trng
Cn g qua l?i n c?n anh ?i
Anh c v? r?i nh? ??a c ?i
B? em l? l?ng m? ci m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 2401
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh C ??n ??i Chng 6309
Ch kia v? ch ?i ?u
?? ch b?t ?c c?m cu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 6192
Chim Quyn l? b?n than th? m?t mnh
By gi? mnh l? b?n m?t mnh, mnh th? than
C ??n ??i Chng 1343