Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Con C

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
U?ng cng xc tp nui c (5)
C ?n c l?n c d ln cy
Con C Mi?n Nam, Kin Giang 5055
U?ng cng xc tp nui c (2)
C ?n c l?n c d ln cy
Con C Mi?n Nam, Kin Giang 8374
U?n cy t? thu? cn non
D?y con t? thu? con cn ngy th?
Con C ??i Chng 5466
Tru c c m? m?t Con C ??i Chng 6275
Tre ng c ?? Con C ??i Chng 1835
Tre ng c ??u Con C ??i Chng 7479
Tre l??t c ?? Con C ??i Chng 1600
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
Con C ??i Chng 3360
Tr?ng khuy?t r?i tr?ng l?i trn
M? gi kn r? con cn ga lu
Con C ??i Chng 4841
Ti?c cng xc tp nui c
C ?n, c bo, c d ln cy
Con C ??i Chng 7011
Thng thng thng (cu 2)
? nh coi sc
Ch c?c ch c
Coi sc cc lng
Cho b?o n? nang
B?u cho lm huy?n
?m hm ?i tu?n
Ph cho ch v?c
Ch ng?ng ngh?ch ngc
Nh? th? ?n b
Ch v?t ch g
Nh?c vng ng gi
Tro ln ni Tri?u
Ch?y nh? cun cut'
Con C ??i Chng 6353
Thn em nh? con c tr?ng
Np n?ng gi?a th?m b?
Lm du ba m ?n nh? c?m d?
Con C Mi?n Nam, ??ng Thp 8180
Thn c c?ng nh? thn chim Con C ??i Chng 1405
Th?y anh ra v? h?c tr
L?i ?y em h?i con c m?y lng?
- Em v? ??m ct b? sng
??m coi m?y h?t anh ni lng con c!
Con C Mi?n Nam, V?nh Long 2688
T? th? ?o ?? Anh dn con c ?en
G?i v? th?m b?n c tn em trong n?y
Con C ??i Chng 3964
T?i ?y khng ht th h (4)
Khng ph?i con c ng?ng m? nghe kinh
- Con c cn bi?t nghe kinh
Hu?ng chi em b?u lm thinh nghe hoi
Con C Mi?n Trung, Khnh Ha 2150
T?i ?y khng ht th h (2)
H ph?i con c ngng c? m nghe
- Ngng c? m nghe v e em b?u
??ng ph?i ng ch?ng mu x?u hay ghen
- Ghen ch?ng ghen, ch?ng em em bi?t
Ai c gan anh hng c? vi?c v ?y
- S? chi ghen, em cn th? ti?t
Thuy?n ? ??n ??ng ?o
Theo dng bi?c cho v
Con C Mi?n Trung 2207
T?i ?y khng ht th h
?u ph?i con c c?m ci m ?n
- Con c n ??u cnh tre
??u ?u d??i ??t m nghe ng??i h.
Con C Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 9396
So c b? m?ng Con C ??i Chng 1634
Say l??t c b? Con C ??i Chng 5984
Ru h?i, ru h?i l ru
Cha con cn ? chi?n khu ch?a v?.
Con ?i ! Nh? tr?n l?i th?
T? do, ??c l?p, khng n? hy sinh.
Con C Mi?n Trung 9173
Qu? ?n d?a b?t c ph?i n?ng Con C ??i Chng 6598
Ngao c tranh nhau ng? ng ??c l?i (???c l?i) (h??ng l?i) Con C ??i Chng 7809
Ngn thay ??ng b?c con c
Ti?c thay gi tr?ng ?en m v mi
Con C ??i Chng 549
Ng??i ?m nh? con c ma,
Li?u ch?ng m n, c r n?u chi?
Con C Mi?n Trung, Ph Yn, 1401
N??c ln r?i n??c l?i rng
?? ai (D? g) b?t ???c con cng trong hang
Con C Mi?n Nam, 8758
M ?i con m??n ci g?u
Con ra xch n??c t??i rau cho r?i
Chn tr?i ? ?? h?i h?i
Rau con ??i n??c, ?ang h?i n?a ?m
T??i cho rau mu?ng t?t t??i
T?i hnh l?n c?ng, ch?c tr?i m ln
T??i cho rau ng? rau ri?ng
Ri?ng ln chng l?n ?? ??n cng ta
T??i cho hnh l?n c? ra
T??c cho c? b? thu?n v?a cao
C con so ??u b? ro
Nhn em t??i n??c ht cho lu lo
Ngoi kia con v?c, con c
Con C Mi?n nam 7312
M?t ?n c tr?ng bay tung (2)
Bn nam bn n? ta cng c?t ln
Ht ln m?t ti?ng m ch?i
Ht ln m?t ti?ng, x?i c?i tr?u n?y
Tr?u ? c ?y, cau ? c ?y
Nhn duyn ch?a ??nh tr?u n?y ai ?n
Tr?u n?y tr?u ti tr?u kh?n,
Cng tr?u gi?i y?m, anh ?n tr?u n?
Tr?u n?y tr?u qu? tr?u h?i,
Tr?u loan tr?u ph?ng, tr?u ti, tr?u mnh,
Tr?u n?y tr?u tnh tr?u tnh
Tr?u nhn tr?u ngi, tr?u mnh tr?u ta
Tr?u n?y tm t?i hm qua
Giu th?y gi?u m?, ?em ra cho chng
Tr?u n?y khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c, sao chng khng ?n?
Con C ??i Chng 9107
M?t ?n c tr?ng bay quanh (2)
?? em m bng tr?ng t n?m canh
N??c non m?t gnh chung tnh
Nh? ai, ai c chung tnh khng ai
Con C ??i Chng 5903
M?t ?n c tr?ng bay quanh
Cho loan nh? ph??ng, cho mnh nh? ta
Mnh nh? ta nh? c nh? mu?i
Ta nh? mnh nh? cu?i nh? tr?ng
Mnh v? mnh nh? ta ch?ng ?
Ta v? ta nh? hm r?ng mnh c??i
Con C ??i Chng 6702
M?t ?n c tr?ng bay qua
Th?y ?m ht ?m mu?n sa xu?ng cho
C ?i c ? ph??ng no
Xu?ng ?y chng ch? ha trao cu ny
Xu?ng ?y ?n mi?ng tr?u cay
?n tr?u nghe ht c? ngy l?n ?m
Con C ??i Chng 9062
M?t ?n c tr?ng bay nhanh
Em v? v?i m? ?? anh nh? hoi
Con C ??i Chng 6059
M?t ?n c tr?ng bay chung (tung)
Bn nam bn n? ta cng ht ln
Ht ln m?t ti?ng linh ?nh
Cho l?n lc ? cho rung rinh tr?
C?t ln m?t ti?ng linh ?nh
Cho loan snh ph??ng cho mnh snh ta
C?t ln m?t ti?ng la ?
?n ng ht tr??c ?n b ht sau
Con C ??i Chng 10320
M?t tr?i l?n xu?ng b? ao
C con c m? bay vo bay ra
C con ?i h?c ???ng xa
Th?n th? ch? n? la c ch? kia
T?i r?i (?i ?u) m ch?ng ch?u v?
C?m canh m? ??i cn g l ngon
Con C ??i Chng 8254
M?t con cn chu Con C ??i Chng 3703
M?n th? gi?y tr?ng, g?n con c vng
Su gi? sng anh l?i nh lng lnh th?.
Con C Mi?n Nam, Ti?n Giang 9891
Le le, v?t n??c, b?ng b?ng,
Con cua, con r?m, con cng su con.
Con C Mi?n Nam, 8303
L d nh? c b?t tp Con C ??i Chng 10574
L d nh? c ?n ?m Con C ??i Chng 1178
L lay v b?i con c
?ang ?n ?m c?n, l?i d ?m su
Con C Mi?n Trung 1606
L?c bnh tri sng, ng??i ku rau mt?
Con c khng nht sao g?i c ma?
Trai nam nhn ??i ??ng th?i em ln m? gi theo khng?
- Rau mt khc, l?c bnh khc
Tn c ma ch? khng ph?i nht m ra
Th?c n? ?i! Nh em ?y hay ? ph??ng xa
Anh ?y ??i ??ng. Em ph?i ln m? gi theo anh
Con C Mi?n Nam, V?nh Long 8676
Kh? ho c gy Con C ??i Chng 746
K? c ng??i hn ??c huy?n
Ni th? Su Tr?ng ki?m ti?n cho xong
Con C ??i Chng 1329
Hoi thc nui c r?ng Con C ??i Chng 8460
Khen ai kho n?u bnh canh,
C?ng ng?n c?ng di, c?ng th?p c?ng cao,
Con th? c?c kh? lm sao,
? ?nh m?t gi m ?o l? duyn,
Ch?ng em d?u xu?ng hu?nh tuy?n,
Lng em chung th?y th? nguy?n s?t son,
Anh th?i cn c v? con,
Lng sao l?i n? hy cn tru ai,
Lm trai cho ?ng nn trai,
V? con cn ? nay ? sang tm,
Ni ra ch?ng bi?t h? th?m,
Theo anh h?a c con ??m m?i theo.
Con C Mi?n Nam, 10127
Khen ai kho n?u bnh canh
C?ng ng?n, c?ng di, c?ng th?p, c?ng cao
Con th? c?c kh? lm sao
? ?nh m?t gi m ?o l? duyn
Ch?ng em d?u xu?ng hu?nh tuy?n
Lng em chung th?y th? nguy?n s?t son
Anh th?i cn c v? con
Lng sao l?i n? hy cn tru ai
Lm trai cho ?ng nn trai
V? con cn ? nay ? sang tm
Ni ra ch?ng bi?t h? th?m
Theo anh h?a c con ??m m?i theo.
Con C Mi?n Nam, ??ng Thp 7299
Gi gi con c bi?t bay
X??ng sng l l?t lm chay cho c
Con C ??i Chng 8597
Gi?t m?t con c, c?u tr?m con tp Con C ??i Chng 8468
Gi?t m?t con c c?u mun con tp Con C ??i Chng 1068
Gi??ng cung m b?n con c
Le le, so ??u co gi bay xa.
Con C Mi?n Nam, Ti?n Giang 5486