Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Cha

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui ?u b?ng h?i ?? danh
Ngh? no b?ng nghi?p h?c hnh l h?n
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y xui
Phu nhn th c cng nui
Ton gia h??ng phc l?c tr?i ban ?n
M?ng nay thi v? xun h?i
Mi?ng dng cu ht, hoan b?i cu?c vui!
Cng Cha ??i Chng 7613
Tre gi che bng m?ng non
Tnh su ngh?a n?ng mi cn ngn n?m
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 1961
Th ti m?c rch, ?? cha m? m?c lnh
Cng cha m? sinh thnh m?i c con v? c?a ti
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 3897
Ru h?i ru h?i ru h?i
Cng cha nh? ni ng?t tr?i
Ngh?a m? nh? n??c ? ngoi bi?n ?ng
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao chn ch? ghi lng con ?i!
Cng Cha Mi?n Trung, Th?a Thin 9039
Ngu?n n b? i h?n h (2)
M?t ngy nn ngh?a, chuy?n ? nn quen.
Cng cha ngh?a m? thi?p ??n
Xin chng ??ng c k?t duyn ch?n n?
Xin ??ng ??ng th?p trng cao
Xin ??ng t? t??ng ch?n no h?n ?y!
Xin ??ng tham gi b? my
Tham v??n to r?ng b? cy nhn l?ng!
Cng Cha ??i Chng 7004
Ng ln ng?n ni Ba Non
Cng cha ngh?a m?, lm con ph?i ??n.
Cng Cha Mi?n Trung 8463
Nng niu b m?m ?m ngy
Cng cha ngh?a m? xem ty b?ng non
Cng Cha ??i Chng 5215
Ma ?ng mi xm nh? ch
Ma h d? s?m khc g hn than
o manh che tr?n gi hn
??u tr?n n?ng l?a m?a chan di d?u
?i m? ?u, ?i cha ?u
?i ?u m b?t con h?u ng??i ta
T??ng tnh ngh?a m?, cng cha
Ch?a ??n cht ??nh xt xa d? ny
Cng Cha ??i Chng 1969
M?t n?m m?t tu?i thm gi
Cng cha ngh?a m? bao la t?c lng.
Cng Cha ??i Chng 8201
M?t tr?i m?c s?m c?ng ch?ng hay
Ti?c cng cha m? s?m ngay r??u ch
Cng Cha ??i Chng 2828
Lm trai n?t ?? tr?m ???ng
Tr??c tin ?i?u hi?u, ??o th??ng x?a nay
Cng cha, ??c m? cho dy
C?u mang tr?ng n??c nh?ng ngy ngy th?
Nui con kh nh?c ??n gi?
Tr??ng thnh con ph?i bi?t th? hai thn
Th?c khuya d?y s?m cho c?n
Qu?t n?ng ?p l?nh gi? ph?n ??o con
Cng Cha ??i Chng 8554
Kh th h?t th?o h?t ngay
Cng cha c?ng b?, ngh?a th?y c?ng qun
Cng Cha ??i Chng 6463
G??m vng r?t xu?ng H? Ty
Cng cha c?ng tr?ng, ngh?a th?y c?ng su.
Cng Cha ??i Chng 7911
Cng cha, ngh?a m?, coi ty b? non Cng Cha ??i Chng 7390
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y ra
M?t lng th? m? knh cha
Cho trn ch? hi?u m?i l ??o con
Cng Cha ??i Chng 9562
Cng cha nh? ni ng?t tr?i
Ngh?a m? nh? n??c ? ngoi bi?n ?ng
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao chn ch?, ghi lng con ?i!
Cng Cha Mi?n Nam, Ti?n Giang 10093
Cng cha ngh?a m? kh qun
Vo th?a ra g?i m?i nn con ng??i
Cng Cha ??i Chng 10142
Cng cha ngh?a m? ch?a ??n
Hi?u trung ch?a tr? sao em m mng m?n theo trai?
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 3339
Cng cha ngh?a m? cao dy
C?u mang tr?ng n??c nh?ng ngy cn th?
Nui con kh nh?c ??n gi?
Tr??ng thnh con ph?i bi?t th? song thn
Cng Cha ??i Chng 8802
Cng cha ngh?a m? ai ??n
M em m o m m?n theo anh
Cng Cha ??i Chng 9987
Cng cha ngh?a m? Cng Cha ??i Chng 10365
Cng cha n?ng l?m ai ?i
Ngh?a m? b?ng tr?i mang n?ng ?? ?au!
Cng Cha ??i Chng 10416
Cng cha ba n?m tnh thm lai lng
Ngh?a m? ??m ? chn thng c?u mang
Bn ??t m? n?m, bn ro con l?n
Bi?t l?y chi ??n ngh?a kh kh?n
Hai ??a mnh ln non l?y ? xy l?ng ph?ng th?
Cng Cha ??i Chng 408
Cng cha ??c m? cao dy
C?u mang tr?ng n??c nh?ng ngy ngy th?
Nui con kh nh?c ??n gi?
Tr??ng thnh con ph?i bi?t th? song thn
Cng Cha ??i Chng 3813
Con ?i! ghi nh? l?i ny
Cng cha, ngh?a m?, cng th?y ch? qun
Cng Cha ??i Chng 2695
Con ?i ??ng khc, m? r?u,
Cha con kh? c?c di d?u n?ng m?a.
Cng Cha Mi?n Nam, Ti?n Giang 9771
C nui con m?i bi?t cng cha m? Cng Cha ??i Chng 1778
Chim ku d??i su?i trn nhnh,
B? cng cha m? sinh thnh b?u ra.
Cng Cha Mi?n Nam, 3022
Cha gi con d?i ch? mong
Anh ?i vui th ch?i rong m?t mnh.
U?ng cng cha m? sinh thnh,
U?ng cng gnh ch? chung tnh c?a em.
Cng Cha ??i Chng 7626
Cha gi con d?i anh ?i
Anh ?i c? b?c su?t ??i su?t n?m.
Anh thiu hng ch?c hng tr?m
Em ?i bn v?i nh?t d?m ba ??ng.
Cha gi con d?i ch? mong
Anh ?i vui th ch?i rong m?t mnh.
U?ng cng cha m? sinh thnh,
U?ng cng gnh ch? chung tnh c?a em.
Cng Cha ??i Chng 1607
Ch?ng th b?u rch, b?u r??i
?? cho cha m? b?u lnh
Chim ku d??i su?i, trn nhnh
B? cng cha m? sinh thnh b?u ra.
Cng Cha Mi?n Nam, ??ng Thp 3288
Canh m?t d?n c?a d?n nh
Canh hai d?t c?i canh ba ?i n?m.
B??c sang ci tr?ng canh n?m,
Trnh anh d?y h?c cn n?m lm ch?
N?a mai cha m? khoa thi,
B?ng vng chi l?i kia ?? tn anh. (c ghi tn mnh)
B cng cha m? s?m sanh,
S?m nghin s?m bt cho anh h?c hnh (*)
Cng Cha Mi?n B?c 8117
C??p cng cha m? Cng Cha ??i Chng 9066
B cng cha m? s?m sanh
Ti?n l?ng g?o ti cho anh vo tr??ng
Cng Cha ??i Chng 2199
Ba n?m b m?m con th?,
K? cng cha m?, bi?t c? ng?n no.
D?y r?ng chn ch? c lao, (*)
B? su khng v, tr?i cao khng b.
Cng Cha Mi?n Nam, B?c Liu 7154
B?o vng, g?i d?, con ?i,
Vng l?i sau tr??c, con th?i ch? qun.
Cng cha, ngh?a m?, khn ??n,
Vo th?a, ra g?i, m?i nn con ng??i.
Cng Cha ??i Chng 4466
o o gi gi?c my T?n,
M?t xe trong ci h?ng tr?n b??c ra.
R? nhau ln vi?ng m? cha,
T?o l?ng m? m? l?y ? tun r?i.
Cng cha tr??ng l?m cha i,
Ngi m? b?ng tr?i chn thng c?u mang.
Cng Cha Mi?n Nam, L?c T?nh 8155
Anh ?i! em b?o anh ny
Cng cha ngh?a m? cao dy ch? qun
Cng Cha ??i Chng 5326
n cha ngh?a m? n?ng tru (tri?u)
Ra cng bo ?p t nhi?u ph?n con
Cng Cha ??i Chng 6106
n cha ngh?a m? ch?a ??n
B?u mong m g?i cu?n m?n theo ai ?
Cng Cha Mi?n Nam, B?n Tre 4769
n cha n?ng l?m anh ?i
Ngh?a m? b?ng Tr?i, chn thng c?u mang
Cng Cha ??i Chng 9194
n (?n) cha ngh?a m? ch?a ??n
Em mong m g?i cu?n m?n theo ai ?
Cng Cha Mi?n Nam, B?n Tre 6882
?n cha ngh?a m? n?ng tru
Ra cng bo ?p t nhi?u ph?n con
Cng Cha Mi?n Nam 4948
?n cha n?ng l?m ai ?i
Ngh?a m? b?ng tr?i, chn thng c?u mang
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 2491
?n cha ch?n ch?, ngh?a m? tr?i che
???c nn ch?ng v? ph?i nghe l?i nng
Ng ln tr?ng a tr?i vng
Ta ?y u? b?n, b?n b?ng ngn tm ai
Cng Cha Mi?n Trung, Khnh Ha 2268
?n (n) cha ngh?a m? ch?a ??n
Sao B?u mong m g?i cu?n m?n theo ai ?
Cng Cha Mi?n Nam, B?n Tre 9572