Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Danh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tri?u ?nh cn chu?ng thi th?
Khuyn anh ?n sch s?m tr?a h?c hnh.
May nh? ph?n c cng danh
M anh ph qu, ?y mnh v? vang
Khuyn ??ng trai gi loang tong
Khuyn ??ng ch r??u n?a mang ti?ng ng??i.
C?ng ??ng c? b?c ?ua ch?i
Sao cho s? nghi?p ra ng??i tr??ng phu.
Lm sao nn ti?ng danh nho
Th?n trung, t? hi?u ?? cho vang l?ng!
Cng Danh ??i Chng 5969
Trn cao, m?t sng phn minh
L ng??i h?c r?ng, cng danh tuy?t v?i
Cng Danh Mi?n Trung, Ph Yn 2292
Trai mong chi?m b?ng ?? danh,
Gi th?i d?t v?i v?a nhanh v?a ti
Cng Danh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8399
V? ? m th? ? ? ? Cng Danh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9731
Tr?i cao ??t r?ng thnh thnh
Cng danh ph qu, cn dnh cho ta
C cng mi s?t, di?t t
G?p th?i l?c s? vo ra d?i do
Cng c?a c?ng ch?ng l bao
Ra tay tho vt, th? no c?ng nn
Cng Danh ??i Chng 6544
Ta v? cu?c b?m cy su
Cng danh bnh v? sang giu chim bao.
Cng Danh ??i Chng 1006
Ti trai ch ph?i cho b?n
Ch? lo mu?n v?, ch? phi?n mu?n con
D cho bi?n c?n non mn
Cng danh ph?i ??t cho trn m?i thi!
Cng Danh ??i Chng 2543
Ph qu mn ti?n tuy?t
cng danh th?o th??ng s??ng
Cng Danh ??i Chng 3747
Oa gic cng danh Cng Danh ??i Chng 5328
Nay m?ng t? h?i ??ng xun
Tam d??ng khai thi, mun dn ha bnh
S? th?i ch?m vi?c h?c hnh
M?t mai khao b?ng ??t thnh cng danh
Cng th?i ph??ng cc long ?nh,
?? ngh? pht tri?n, th?a tnh l?i thu
Nng th cu?c b?m, cy su
Thu h, h? m?ch, t?ng thu co ngy
Th??ng th?i bun bn li?n tay
D?t ti t? c?ng, ?ua ti hin ngang (ai t?y cho ?a
Ba cng c? g?ng m? mang
Tri thanh, danh to?i, gi?u sang h?n ng??i
Cng Danh ??i Chng 736
Nay m?ng ?i?n h?i c?u nho
V?n nhn s? t?, ph?i lo h?c hnh
Lm sao cho ???c cng danh
B? cng bc m? sinh thnh ra thn
L?i bn ??n vi?c nng dn
Cy my cu?c gi, chuyn c?n cng phu
?m th?i c? phc nhi du
Ngy th?i kch nh??ng khang c v ngu
Cng Danh ??i Chng 2634
Nng niu cho ?ng nng niu,
Cho ?ng s?c chu k?o u?ng cng danh.
Cng Danh Mi?n Nam, L?c T?nh 769
M?ng nay nho s? c ti
Bt nghin dng d?, gi? mi nghi?p nho
R rng nn ??ng h?c tr
Cng danh hai ch? tr?i cho r rng
M?t mai chi?m ???c b?ng vng
?y l ph qu gi?u sang qu? he,
B??c ???ng ti?n ??n c?ng ngh
Vinh quy bi t?, ng?a xe t?ng b?ng
B?n ph??ng n?c ti?ng vang l?ng
Ngao du b? thnh, v?y vng r?ng nho
Quy?n cao ch?c tr?ng tr?i cho
B cng h?c t?p, b?n ma chc minh!
Cng Danh ??i Chng 10224
M?i t? chn khc ru?t t?m
Khi thng thng ??i khi n?m n?m ch?
V tnh ai l? lm l?
C?m so quy?t ch ??i ch? b?n xun
??c sao ch? T?n t? T?n
'S?c c?m ha h?p' l?a v?n 'quan th?'
?i bn hi?p lng ?a
??p ??n cng thi?p l?i v?a lng anh
Thi?p th?i t?n t?o c?i canh
Chng th?i n?u s? si kinh k?p th
M?t mai cha m? khoa thi
B?ng vng chi l?i c ?? tn anh.
Cng Danh ??i Chng 3269
M? cha cng ??c sinh thnh,
Ra tr??ng th?y d?y, h?c hnh cho hay.
Mu?n khn th ph?i c th?y,
Khng th?y d?y d? ?? my lm nn.
M??i n?m luy?n t?p sch ?n,
Cng danh g?p b??c ch? qun ?n th?y.
Yu knh th?y m?i lm th?y,
Nh?ng ph??ng b?i b?c sau ny ra chi.
Cng Danh ??i Chng 8581
Lm trai quy?t ch tu thn
Cng danh ch? v?i, n? n?n ch? lo
Khi nn Tr?i gip cng cho
Lm trai n?m li?u b?y lo m?i ho
Khi nn (Tr?i sinh) tr?i ch?ng ph? no
Cng danh (Phong vn) g?p h?i anh ho ra tay
Tr khn r?p ?? d? ny
C cng mi s?t c ngy nn kim
Cng Danh ??i Chng 3053
Lm trai cho ?ng nn trai (6)
Vt ??a cho di ?n v?ng c?m con
Cng Danh ??i Chng 8844
Lm trai cho ?ng nn trai (5)
M?t tr?m b?a c? ch?ng sai b?a (?m) no
Cng Danh ??i Chng 6856
Lm trai cho ?ng nn trai (3)
Ph Xun ? tr?i, ??ng Nai ? t?ng
Anh ?i dao b?y d?t lung
Nn chin anh ??i b?ng ch?ng ??ng Nai
Cng Danh Mi?n Nam, ??ng Nai 8363
Lm trai cho ?ng nn trai (2)
Khom l?ng ch?ng g?i, gnh hai h?t v?ng
Cng Danh ??i Chng 8176
Lm trai cho ?ng nn trai
?n c?m v?i v? l?i ?i (ni) vt niu
Con v? n c?ng bi?t ?i?u
Th?t l?ng con cn c?y niu v?i ch?ng (*)
Cng Danh ??i Chng 556
Lm trai cho ?ng m?t trai (4)
C? sao b g?i khoanh tay ng?i ch?
Cng Danh ??i Chng 4810
Lm trai ch ? cho b?n (2)
Tu nh?n tch ??c ?? bn d? n?y
C tin th h?u m?i hay
C tr?ng cy ??c m? dy n?n nhn
Lm trai quy?t ch tu thn
R?i ra g?p h?i phong vn c ngy
R?i ra c ? c ?y
S?n lm h d? m?t cy nn r?ng
Sinh ra ? ch?n non tng
Tr? v? d??ng th? b?n cng ng??i ngoan
Cng Danh ??i Chng 4343
Lm trai ch ? cho b?n
??ng lo mu?n v?, ch? phi?n mu?n con
Cng Danh Mi?n Nam, B?c Liu 5511
L?y g khuya s?m ph?ng th? t? tin Cng Danh ??i Chng 4253
G?p ??i H?i Y?n H Thanh
B?n dn tr?m h? g?p lnh, ?m no
Nay m?ng ?i?n h?i c?u nho
V?n nhn s? t?, ph?i lo h?c hnh
Lm sao cho ???c cng danh
B? cng bc m? sinh thnh ra thn
L?i bn ??n vi?c nng dn
cy my cu?c gi, chuyn c?n cng phu
?m th?i c? phc nhi du
Ngy th?i kch nh??ng khang c v ngu
Cng Danh Mi?n Nam, 5151
Cng danh rt c?c ci quan ti Cng Danh ??i Chng 10228
Cng danh hai ch? l? m?
L?y g khuya s?m ph?ng th? t? tin
Cng Danh ??i Chng 8661
Cng danh chi n?a m ch?
N?u c?m cho v? ??ng nh? t?m thn.
Cng Danh Mi?n Nam, B?c Liu 7613
Cng danh chi n?a by gi?,
Chung kia ? v? khn ch? ti?ng ku.
Cng Danh Mi?n Nam, L?c T?nh 9590
Cng danh bnh v? sang giu chim bao Cng Danh ??i Chng 9859
Cng danh ?eo (theo) ?u?i m chi
Sao b?ng ch?m ch? gi? ngh? canh nng
S?m khuya c v?, c ch?ng
cy su b?a k? m mong ???c ma
Cng Danh ??i Chng 6506
Chi?u chi?u ra ??ng b? sng
H?i th?m ch li, no ch?ng em ?u
Ch?ng em ln ng?n sng Ngu
Bun ch m?n th?o, n?m sau m?i v?
Cng danh theo ?u?i m chi
Sao b?ng ch?m ch? gi? ngh? canh nng
S?m khuya c v? c ch?ng
Cy su cu?c b?m trng mong ???c ma!
Cng Danh Mi?n Nam, B?c Liu 7386
Ci s? tr?c nh? khng c tc
Km cng danh lao l?c v? sau
Cng Danh ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 9993
Bao gi? Th?ch M qu giang
T? K?, Vinh l?i nghnh ngang cng h?u
Cng Danh ??i Chng 7403
Ai v? Ph L?c g?i l?i
Th? n?y m?t b?c nh?n ng??i tri m
M?i t? chn khc ru?t t?m
Khi thng thng ??i khi n?m n?m ch?
V tnh ai l? lm l?
C?m so quy?t ch ??i ch? b?n xun
??c sao ch? T?n t? T?n (*)
"S?c c?m ha h?p" l?a v?n "quan th?" (*)
?i bn hi?p lng ?a
??p ??n cng thi?p l?i v?a lng anh
Thi?p th?i t?n t?o c?i canh
Chng th n?u s? xi kinh k?p th (*)
M?t mai cha m? khoa thi (*)
B?ng vng chi l?i c ?? tn anh (1)
Cng Danh ??i Chng 2220