Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Gi?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l?y ng Cm b Co
ng ? x? Ngh? ng b t?i ?y
Khn thing c mm c? ny
ng x?i cho s?ch ng ry ti ra.
Cng Gi? ??i Chng 3638
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 8268
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 5806
Th? th?i d?, gi? l? th?i kh Cng Gi? ??i Chng 6819
Tai nghe c ?m gi? g?n
Trong b?ng b?n th?n, ch?ng mu?n ?n c?m
Cng Gi? ??i Chng 6010
S?ng th ch?ng cho ?n no,
Ch?t th cng gi?, mm cao c? ??y.
Cng Gi? ??i Chng 4160
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1570
R??c th?n ch? Cng Gi? ??i Chng 4469
Lm l? k? an (siu) Cng Gi? ??i Chng 6748
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2899
L? nghi tng x? (ty x?) Cng Gi? ??i Chng 5923
L? khao v?ng Cng Gi? ??i Chng 2105
L? do ngh?a tr?i Cng Gi? ??i Chng 7905
L? b?c tm thnh Cng Gi? ??i Chng 9050
H??ng tr?m t? ph?i dng ln Ging ni
H??ng tr?m t? tri dng ln Ging sng
?n t? tin che ch? dn lng
Mang may m?n: M?i vo c?a l?n
Gieo r?i ro: C?a nh? c?ng khng.
Cng Gi? ??i Chng 5608
G c? m ?n t?m nong
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 2954
D chn ra bi ct di
N? no li?u b? nhnh mai ho s?u
Anh th??ng em v b?i mi?ng tr?u
ng T? b Nguy?t ng?i r?i ??c m?
Giu sang ph qu, ba b?n b?c gi??ng th?
Mn the g?m ph? thao r?i ?i?m trang
By gi? than thi?t v?i chng
B?n m g?p ph lau?n bn lm sao
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 6083
C con t?i s?ng, khng con t?i ch?t Cng Gi? ??i Chng 5804
Cha m? gi ?? l?i anh nh?,
Nhang t?t anh ??t, ?n l? anh khu.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 818
Cc t? k? s? Cng Gi? ??i Chng 2724
C s?c mu?n b?t dng l?
M?y ??i chu ngo?i m th? gi? ng
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 4083
C?ng c?c b?t c ? bu
Cha m? my giu, ?m gi? lm tru
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 5706
Bm b?p ku n??c l?n bn sng
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Trung 8040
Ba l?y b?y ty Cng Gi? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1420
B?a nay c ?m gi? g?n,
Trong b?ng b?n th?n khng mu?n ?i xa.
Cng Gi? Mi?n Nam, 6087
o o gi gi?c my T?n,
M?t xe trong ci h?ng tr?n b??c ra.
R? nhau ln vi?ng m? cha,
T?o l?ng m? m? l?y ? tun r?i.
Cng cha tr??ng l?m cha i,
Ngi m? b?ng tr?i chn thng c?u mang.
Cng Gi? Mi?n Nam, L?c T?nh 6225
Anh th? em d?a m?m, d?a rau,
Anh ngho em kh c ?u mm cao c? ??y.
Cng Gi? Mi?n Nam, 4885
??u hm em c k? ai
Cho nn h?p bnh ba tai r rng
Trong th?i nh?n ?? n?m ngang
Em khng gi l ?? m? trn hai bn
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 2719