Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C??i G?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u ru?t th?t gan teo
V th? anh ngho khng ??ng c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4918
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4420
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 8777
V?a khn v?a ??p v?a gin
V?a r? ti?n c??i v?a con nh giu
C??i G? ??i Chng 9681
V? x? ?ng ch?ng x? b?c C??i G? ??i Chng 3223
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
C??i G? ??i Chng 8575
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
C??i G? ??i Chng 6414
Tuy anh ngho nh? dng h? anh ?ng,
Ng??i gip m?t ??ng, c?ng ?? c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 4396
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
C??i G? ??i Chng 8334
Tro ln cht vt cy b?n,
Vi anh ?i c??i v? cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, 8964
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 8739
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8077
Tr?ng tre nn ch? b? m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
M?y l?i chng d?n thi?p nghe
M?y nhiu l?i thi?p d?n, chng cong xe trong lng
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 3678
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng
?? cho tre l?n, k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b, ??t o c du.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 6712
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 9876
Tr?ng r?m m??i su tr?ng treo
Anh ?ng gi??ng Lo c??i v? Nha Trang
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 730
Tr?m n?m cn c g ?u
Mi?ng tr?u li?n v?i con tru m?t v?n
C??i G? ??i Chng 7845
Ti?ng ??n con gi Ph Yn
Con trai Bnh Thu?n ?i c??i m?t thin c mi
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, Bnh Thu?n 5994
Ti?ng ??n Ch? Su c duyn
Anh Su ?i c??i m?t thin c mi
Khng tin gi? tr?p tra coi
Rau r?m ? d??i c mi ? trn
C??i G? Mi?n Trung 516
Thuy?n xui mi mt, trai gi hi?p ha,
Anh v? th?a l?i m? cha c??i nng.
C??i G? Mi?n Nam, 5518
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
C??i G? ??i Chng 8874
Th tay ng?t ng?n d?a leo,
?? anh lo c??i, ??ng c theo n?u c??i.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 9444
Th tay ng?t ng?n ?? c
Th?y em m ?? anh m mu?n hn
Trai th??ng d?i, gi th??ng khn
Mu?n hn tr?u r??u ??n hn ? nh
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 9315
Thnh ch?ng thnh v? C??i G? ??i Chng 5670
Th?p tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, ch?ng c??i ???c em
C??i G? Mi?n Trung 9449
Tm tr?u v? gi?t mi rui,
Ci ??u l?y m? lm sui cho g?n.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 10326
Sng b?a lao xao con c lao nho kh?i l??i
Bi?t ch?ng no anh c??i ???c em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 676
T?m tr?n V?nh Long ??t tng, cn t?i
Anh c??i v? khc t?ng, xa lng s? h?i bao nhiu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4204
Ro re n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 9993
R? nhau ln hi?u c?m kh?n
C?m ???c ??ng b?c, ?? dnh c??i em.
Ba ho th ?? mua tem
T? gi?y m?i kh?p anh em xa g?n.
Tr?m n?m k?t ngi Chu Tr?n
Nh? ngy k?t ngi giao loan v?i mnh.
Hai h? ?n u?ng linh ?nh
S?n Ty, H N?i ??n mnh l?y t?
C??i G? ??i Chng 8447
R?p rnh n??c ch?y qua ?o
B gi t?p t?nh mua heo c??i ch?ng
Ch?ng v?, ch?ng b?, ch?ng ?i
B gi ? h? cn g l heo !
C??i G? ??i Chng 7255
Quan c??i em b?ng ki?u em c?ng khng thm
Anh c??i em b?ng xu?ng ba l em c?ng nguy?n theo khng
C??i G? ??i Chng 5792
Qua v? bn ru?ng cy ?a,
Bn c? ??t nh c??i ch?ng ??ng em.
C??i G? Mi?n Nam, Sc Tr?ng 3891
Rung rinh n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7652
Rung rinh n??c ch?y d??i (trn) ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7965
Rung rinh n??c ch?y d??i ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 3903
Ph?ng hong ??u nhnh vng nem,
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 7051
Ph?ng hong ??u ?? m? lam
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 3700
Ph??ng hong ??u nhnh vng nem
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i
Ng t? Ch? G?o n??c h?i
Tui ch?ng mnh v? cn ch? ??i ai
C??i G? ??i Chng 7008
Nui l?n th ph?i v?t bo
L?y v? th ph?i n?p cheo cho lng
C??i G? ??i Chng 10330
Nh ti mi d?t c?t xiu
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4732
Nh?ng mong g? thi?p v? v??n
?n bng b r?, d?a h??ng n?u canh
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4300
Ng ln t?m so, gi? m?o ?? th?
Em bi?u anh v? c??i v?, ??ng ??i ??ng ch?
Em cn nh? tu?i, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 2101
Ng?n tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, c??i ch?ng ???c em!
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 5267
Ng??i ta giu ng??i ta nn duyn gi th
Hai ??a mnh ngho d? d? d?t ?i
- N?m nay anh k?t ch? gia b?n
??ng qu h?t la ti?n no c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 7933
Ng??i ta giu mm cao r??u th?t
Hai ??a mnh ngho c?p v?t c?ng xong
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8068
N??c ?? ?ng tre bng
C??i em khng ??ng, bi?n ?ng anh c?ng nho
Rt g??m ?m h?ng mu tro
?? em ? l?i ki?m n?i no h?n anh.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 622
N?i th??ng, cha m? bi?u khng
N?i ch?ng b?ng lng, ??c thc bi?u ?ng
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4935
Mua cau hy ch?n bu?ng sai
Ch?n gi chn di, eo th?t, s?ng lu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 7839
M ?i, con m chnh duyn
Ghe b?u l?i c??i m?t thin h?n hi.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 1317