Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C??i V?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i V? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7562
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 2045
Tro ln cht vt cy b?n,
Vi anh ?i c??i v? cho sng th?n nh?n ghe.
C??i V? Mi?n Nam, 409
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 3333
Tr?ng r?m m??i su tr?ng treo
Anh ?ng gi??ng Lo c??i v? Nha Trang
C??i V? Mi?n Trung, Khnh Ha 8639
T?m tr?n V?nh Long ??t tng, cn t?i
Anh c??i v? khc t?ng, xa lng s? h?i bao nhiu?
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 6427
Nh ti mi d?t c?t xiu
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i V? Mi?n Nam, B?c Liu 1114
Ng ln t?m so, gi? m?o ?? th?
Em bi?u anh v? c??i v?, ??ng ??i ??ng ch?
Em cn nh? tu?i, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 9514
N? gi nam hn C??i V? ??i Chng 5414
Mua tru, c??i v?, lm nh
C? ba vi?c ?y ??u l kh thay
C??i V? ??i Chng 2264
L?u lu lng l?c
T?c ng?c ng?n c?n bo (cy hoang nh? c tri tr? hay hi ?n)
B ?n no b ng?a c? ry
Ng?a c? ry ng?a c? c?n r? (cy n?a)
??a b v? M??ng Trng
Tm m??i ng??i ki?m c?
B ?? b nh lang
B vng, b nh ??o ?ng
Tng tng tng tng/ ai ?nh tr?ng m??ng trn
L?n khn con ga tr?ng gy (con g)
Gy gy trong r?y ngoi m??ng/ v??n nh? v??n nh ai
ng mo bi?u m? my/ tr?y bn bi?u tr?y b (tri b/b?u)
M?ng mu bi?u m?ng n?a/ b? ??o bi?u m? nng
Quan sang bi?u k? kh/ b l bi?u b n?p (b la)
C?m n?p bi?u c?m chim/ co co bi?u chu ch?u (*)
C?t n?a ro cho ta cho c?m/ l?y l??i l?m cho ta c?m ti?n
L?y l??i li?m cho ta c?t bi (c? tranh)
L?y l??i hi cho ta hi l (la)
Nng l?y ch cho ta ?n th?t/ nng con v?t cho ta ?n ?i (n??ng)
Nui con ca cho ta l?y m? (g)
D?t l?y m? l?a ?i?u/ d?t nhi?u nhi?u cho ta c??i v?
C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8528
L?ng tai nghe cho r, nghe chung g m?t gi?,
Bi?u anh c??i v? ??ng ch?
Tu?i em cn nh?, ?? ph? m?u ch? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, B?n Tre 6554
Lm trai c??i v? b nh? nh giu t?u ngh hoa C??i V? ??i Chng 4628
Con C??i v? khng cheo nh? c ngoo khng m?u; C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8718
Chu?i non d p cht ng?m (5)
Trai t? ?i v?, khc th?m thu ?m
Khc r?i b? m ?nh thm
Ti?n ?u c??i v? n?a ?m cho m?y ?
C??i V? ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2739
Chim quyn nhnh ?t lu lo (2)
Lu lo b?i ?t khng cho chim chuy?n
Trch ng??i th?c n? thuy?n quyn
Ng?i gi? b?i ?t chim chuy?n ???c ?u
Chim bay chim ??u hng ro
Cng tr?a cng n?ng khng n?i no ngh? chn
Ng ln cy t chn t?ng
Cng cao,cng l?n n?a m?ng, n?a lo
Trch ng??i th?c n? sao kho so ?o
Ng?i gi? b?i ?t khng choc him chuy?n.
Chi?c tu l?n ch?y mau ???ng gi
Ci xe h?i ch?y l? nh? dng
Vi?c c??i v? v? ch?ng ch?ng
Th??ng nhau c?ng v?i, d?t lng c?ng mau.
C??i V? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1557
Ch?ng lanh c??i v? kh kh?,
??n khi c khch, ?t gi??ng th? n chun.
C??i V? Mi?n Trung, Ph Yn, 4909
Ch?ng c??i v? cheo C??i V? ??i Chng 4239
C??i v? th c??i li?n tay
??ng ?? lu ngy, l?m k? gim pha
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 1862
C??i v? thng h, b qu thng su C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1550
C??i v? king tu?i ?n b
Xy nh so tu?i ?n ng.
C??i V? ??i Chng 8538
C??i v? khng cheo, nh? ko khng ch?t C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3571
C??i v? khng cheo ti?n gieo xu?ng n??c C??i V? ??i Chng 9589
C??i v? khng cheo ti?n gieo xu?ng b?. C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1248
C??i v? khng cheo m??i heo c?ng m?t; C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8836
C??i v? khng cheo m??i heo c?ng m?t C??i V? ??i Chng 4073
B??c ln t?m vn, em ??c v?n cu th?,
Bi?u anh c??i v? ??ng ch?,
Tu?i em cn nh?, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, C?n Th?, 6993
Anh v? c??i v? cho xong (2)
Cn em tp nh?, l?n rong kh tm
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 6881
Anh v? c??i v? cho xong
Em l con tp ? l?n rong kh tm!
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 5718
Anh lanh c??i v? cho lanh
??n khi c khch ?? anh tr?m b?
C??i V? Mi?n Trung, Bnh ??nh 3677
?m khuya v?ch vch trao th?,
Xin anh c??i v? ??ng ch? u?ng cng !
C??i V? Mi?n Nam, An Giang 752
?m khuya tr?ng l?n, g ku,
Hai ??a mnh xa cch, b? c?p g?i thu cho ai n?m?
C?p g?i thu ?? l?i cho anh n?m,
Mai sau c??i v?, anh ngh? th?m th??ng em.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 3178
??ng lo c??i v? mi?t ??ng
Ba kha c?m ngu?i ?n rng c? n?m.
C??i V? Mi?n Nam, 1596
??n tranh nh? s?i ku thanh,
Anh b? em c??i v? sao ?nh,
Em than m?t ti?ng chim trn cnh c?ng r?i.
C??i V? Mi?n Nam, B?n Tre 1441