Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?a Th

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 3920
X?u xa c?ng th? ch?ng ta
D cho t?t ??p c?ng ra ch?ng ng??i
?a Th ??i Chng 1070
X?u nh? tui ?y, thi?t ra ph?n x?u,
o khng c m b?n, Nn khng c m ??i,
M?i ch?y th l, Cn c ?i ba m? v?,
T?t nh? o m khng c ch?ng
- R?c bu, c ph?i l?i sng,
X?u nh? anh m c ?i ba m? v?,
H?a l tr?i c?ng ch?u thua!
?a Th Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7096
V? m?t c?t ch?t dy tr?u
V? hai c?t ch?t n?i s?u ?a ?oan
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 7897
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 645
V? l?n ?nh v? nh? ch?y ra c?a ng ku tr?i
Tr?i ?i nh?t phu, l??ng ph? ? ??i ??ng ?u?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 8332
V? l?n ?nh v? nh?
Ch?y ra c?a ng? c?n c? ku tr?i
Nh?t phu l??ng ph? ? ??i ??ng ?u ?
?a Th ??i Chng 3531
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?,
?n b (Th?n "??") m ?nh c?ng m m?n ??i
N??c nng ?? l? bnh vi (*)
Ti ng?i ti ngh? b? ti ti bu?n
B? ti d? d?i d? khn
Say ??m ci "??" b? m? con ti
?a Th ??i Chng 3009
Trong lng b T b Cai
C khn th l?y v? hai cho ch?ng
?a Th ??i Chng 412
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
?a Th Mi?n Nam, 9632
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 9019
Tr?i m?a d??i bi?n m?a ln
S? anh hai v? m?i nn c?a nh
?a Th Mi?n Trung, Khnh Ha 5021
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 8596
Tr?ng tr?u ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng
?a Th ??i Chng 5845
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang
Anh th?i n?m gi?a, hai nng ?i bn.
?a Th ??i Chng 3464
Thang bao nhiu b?c cho v?a
Anh bao nhiu v? m ch?a b?ng lng.
?a Th ??i Chng 10277
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
?a Th Mi?n Nam, B?n Tre 2551
Thi?u chi rau b?u ?n rau
Thi?u chi ch?ng m lm b ng??i ta.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 756
Thi?u chi rau anh bi?u tui ?n rau
Thi?u chi ng??i anh bi?u tui lm b cho anh
?a Th ??i Chng 3586
Thn em lm l? v duyn
M?i ngy m?t tr?n ?n ghen t?i b?i
Ai ?i ? v?y cho r?i
Cn h?n l?y l?, ch?ng ng??i kh? ta
?a Th ??i Chng 2334
Thn em lm l? ch?ng n?
?u nh? chnh th?t m l ln gi??ng
T?i t?i ch? gi? m?t bu?ng
Cho m?t manh chi?u n?m sung chu?ng b
Mong ch?ng ch?ng ch?ng xu?ng cho
??n khi ch?ng xu?ng g o o gy d?n
Cha m? con g kia my v?i gy d?n
Lm tao khi?p va v n?i ch?ng con
?a Th ??i Chng 5853
Thn em lm (l?y) l? ch?ng n?
C nh? chnh th?t m l gi?a g??ng
T?i t?i ch? gi? m?t bu?ng
Cho em manh chi?u n?m sung chu?ng b
Mong ch?ng ch?ng ch?ng xu?ng cho
??n khi ch?ng xu?ng g o o gy d?n
Chm cha con g kia, sao my v?i gy d?n
My lm cho ta m?t va kinh h?n v? n?i ch?ng con
?a Th ??i Chng 5506
Thn em ?i l?y ch?ng chung
Khc no nh? ci bung xung chui ??u
?a Th ??i Chng 3827
Th?y anh ti c?ng yu ??i,
Bi?t r?ng v? c? c r?i anh khng?
?a Th ??i Chng 7710
Th?y anh em c?ng mu?n cho (5)
S? r?ng ch? c? gi?t dao trong mnh.
??y gi?t dao ?y g??m k? nch
Thu?n nhn tnh c?t vch sang ch??
?a Th Mi?n Nam, ??ng Thp 1448
Tnh tui r? r? mu?n lm ch? hi?n th
Khng thm lm ti?u thi?p, chng ch b?n c??i
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 9745
Tai nghe m ro ?i xu.
L?ng ??ng hai v?, g?o ?u v n?ng?
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 2331
T?t s? l?y ???c ch?ng chung
L??ng vua kh?i ?ng, o ch?ng kh?i may
?a Th ??i Chng 3884
T?t duyn l?y ???c ch?ng chung ?a Th ??i Chng 8807
Ti trai l?y n?m l?y b?y
Gi chnh chuyn ch? l?y m?t ch?ng
?a Th ??i Chng 3204
Sng bao nhiu n??c ch?y v?a
Trai bao nhiu v? c?ng ch?a th?a lng
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 8903
S?m mai anh ?i ch? G V?p
Mua m?t x?p v?i ?em v?
Cho con hai n c?t
Con ba n may
Con t? n ??t
Con n?m n vi?n
Con su ??m nt
Con b?y v?t khuy
Anh m?i b??c c?ng ra ?i
Con tm n nu
Con chn n tr
B? em m??i ?i
Sao em ng??i ?i
Sao em ?? v?y
Cn g o anh.
?a Th Mi?n Nam, ??ng Thp 7007
Rau r?m ??t c?ng d? b?ng kh tr?ng
D th??ng cho l?m c?ng ch?ng ng??i ta.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 1923
ng ch?t th thi?t thn ng
B ti s?p s?a l?y ch?ng nay mai
B ch?t, th thi?t thn b
ng ti s?p s?a l?y ba nng h?u
?a Th ??i Chng 724
Nh r??ng m l?p tranh my,
Lm trai hai v? nh? dy bu?c mnh.
?a Th Mi?n Trung 3921
Nh d??ng (r??ng) m l?p tranh my
Thn anh hai v? nh? dy c?t mnh!
?a Th ??i Chng 6255
Ngho th ?n gnh ? vai,
T?i g lm m?n cho ai dy b?a.
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 5503
Ng?m thay thn ph?n ?n b
Ch?ng chung khng th? ai ch?a cho ai.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 3573
N??c xui ch?y gi bu?m m?m
Mu?n v lm b bi?t b?n hay khng
?a Th ??i Chng 4055
N?m th b?y thi?p ?a Th ??i Chng 5477
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 2)
Anh m b?t ch??c Thc Sinh,
Th anh ??ng trch v? mnh Ho?n Th?!"
?a Th ??i Chng 4162
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
?a Th ??i Chng 8425
M?t v hai go th??ng tung,
M?t chng hai thi?p nh? bu?ng chu?i sai.
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 5857
M?t v? n?m gi??ng lo Hai v? n?m cho queo
Ba v? ra chu?ng heo m n?m
?a Th ??i Chng 3642
M?t v? n?m gi??ng Lo (2)
Hai v? n?m chu?ng heo!
?a Th ??i Chng 3771
M?t v? n?m gi??ng lo
Hai v? n?m cho queo
Ba v? ra chu?ng heo m n?m
?a Th ??i Chng 8279
M?t v? m x? khng xong
Cn ?i hai v? cho cong ... ci x??ng su?n
T? nay s?ng c?ng b?ng khng
Thi r?i ci ki?p lm ch?ng lm cha
?a Th Mi?n Trung 5816
M?t v? khng kh? m mang (3)
Hai v? th s? b cng ra sn.
?a Th ??i Chng 6762
M?t v? khng kh? m mang (2)
Hai v? b? xm b? lng m ?i!
?a Th ??i Chng 9243
M?t v? khng kh? m mang
Nhi?u v? nhi?u n? h?t ?ng lm ?n.
?a Th ??i Chng 2999