Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?a Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
?a Tnh ??i Chng 2292
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
?a Tnh Mi?n Trung 5917
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
?a Tnh Mi?n Nam, 2351
Trn tr?i ba b?y ng sao
ng b?ng tt li ng cao tt m.
Ng?n ?n c ch?y quanh cu ??i
Anh c v? r?i anh ni d?i r?ng khng.
C nn ch?ng ?? thi?p l?y ch?ng
?? chng l?y v?, k?o u?ng cng ?i ng??i!
?a Tnh ??i Chng 1820
Tr?n xu?ng ?y n?m b?y cnh ??ng
Mu?n gh th?m anh m?t cht, s? c bc ni gi tm ch?ng h? ng??i
?a Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 8803
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
?a Tnh Mi?n Nam, 3816
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
?a Tnh Mi?n Nam, 6683
Ti v?i anh khc lng, khc t?ng,
T?i sao anh ku b?ng b?ng mnh
V? con anh ? nh c s?n
Sao anh cn bi?u g ngh?a chung tnh v?i anh.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 9684
Thi?u chi con gi ch?n ny,
L?i d con Th? ?n my Ph nhiu?
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 432
Nghe tin anh c v? r?i
Nh? ai d?i bt (??i) n??c si trong lng
?a Tnh ??i Chng 7428
N?a ?m tr?ng tr? sang canh
L? ?n v?ng d?i ?? quanh ch mo
?a Tnh ??i Chng 5412
N??c trong xanh ch?y quanh ???ng l?
Anh c v? r?i ??ng gi? b? th??ng em
?a Tnh Mi?n Trung 9653
N??c ch?y liu riu
L?c bnh tri lu ru
Anh th?y em nh? xu anh th??ng!
?a Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 834
M?t cnh hoa si m?t gi hoa chanh
Ai mua em bn m?t cnh n?m quan.
Hoa em cn n? ch?a tn
Ai mua em bn n?m quan b?y ??ng.
Hoa em chnh th?c cn khng
Anh no c v? th ??ng ch?i ho?
Hoa em tan c?a nt nh
?nh con b? v? v hoa em ny
Ch?ng yu hoa ?em tr? t?n cy
Xin ??ng ?y ??a m r?y thn ho?
?a Tnh ??i Chng 4772
M?t b?n hai ki?ng cn xanh (2)
M?t chng hai thi?p ph?i sanh nhi?u b?.
?a Tnh ??i Chng 7434
M?t tay hai tri kh b?ng,
Mi?n (l) (Mu?n) b?ng tri n? th ??ng tri kia.
?a Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 4050
M?t tay em v?n m?y cnh
Qu? chn th b?, qu? xanh th ??ng
?a Tnh ??i Chng 7402
M?t ng?t r?t xu?ng thau ??ng
Nh?ng l?i anh ni cho lng em say
M?t tru anh s?m ?i cy
M?t chng ?i thi?p c ngy oan gia!
Chng ?i! chng cho em ra
Nh? ?u m?t ? ?i g ?p chung.
?a Tnh ??i Chng 839
M?ng non n?u v?i g ??ng (2)
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Ch?ng v? ch? c? hay v? ch? hai
Ch?i cho tr?n n?a v? ai th v?
?a Tnh ??i Chng 5511
M?ng non n?u v?i g ??ng
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Gi gan c??p ???c ch?ng ng??i
Non gan h?t va r?ng r?i tay chn
?a Tnh ??i Chng 8710
H ch?i m?t ch?p cho m
Trai nam nhn b? v?, gi hi?n th b? ch?ng.
?a Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 9222
Gi ??a bu?ng chu?i sau h (7)
L?m le con ch?, d d con em.
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn 5629
Em th?y anh em c?ng mu?n cho
S? r?ng ch? ? d?t dao trong mnh
Dao trong mnh, g??m anh c?p nch
Thu?n nh?n tnh khot vch sang ch?i
?a Tnh ??i Chng 9443
Dng sng lai lng c con n??c b?c
Anh c v? r?i, cn g?t em chi.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 3796
Cn g m ??i m trng
Cn g qua l?i n c?n anh ?i
Anh c v? r?i nh? ??a c ?i
B? em l? l?ng m? ci m?t mnh
?a Tnh Mi?n Trung 6349
C M? c M?n c ?o
Ba c ch?a ch?ng, ti thu?n c? ba
?a Tnh ??i Chng 5880
C L c L?u c ?o
Ch?m ai th ch?m th? no cho cn
?a Tnh ??i Chng 7504
C l l?t tnh ph? x??ng sng
C cha bn B?c, b? mi?u bn ng t?i tn
?a Tnh ??i Chng 3726
Chu?n chu?n ??u nhnh ta t
D??ng m l?y chu, b? c sao ?nh
?a Tnh Mi?n Trung 3608
Chi?u bng m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
?a Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4605
Chi?u bng (hoa) m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
?a Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 3006
Ch?ng con chi n?a ng?y ng
?? em trai gi mn duyn gi th thi.
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 3247
C l?i m??ng tre, c xe ?ui ph??ng
Anh c v? r?i ni b??ng th??ng em.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7652
Bng s? cng v?i bng li
Tui quy?t b? h?t, kh?i ai c?n nh?n
?a Tnh ??i Chng 9128
Ba c m ??ng thong dong
Ti l?y c gi?a m?t lng c bn.
?a Tnh ??i Chng 4278
o v?t vai anh ?i d?o ru?ng,
Anh c v? r?i ch?ng chu?ng b?u ?u.
?a Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 4346
o v?t vai ?i ?u h?n h?, (2)
Anh c v? r?i, em th??ng l? th thi.
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 8910
o v?t vai ?i ?u h?n h?,
Em c ch?ng r?i ch?ng chu?ng anh ?u.
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 9946
o ??n l?ng o kp ?a Tnh ??i Chng 6869
Anh thch n?m trm
Anh l?i ham n?m m?i.
?a Tnh ??i Chng 4521
Anh c v? ch?a ph?i th?a cho thi?t
??ng ?? em l?m t?i nghi?p b? anh.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 5183
Anh ?i ?u khng gh l?i nh
Tr??c th?m cha m? sau l th?m em.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 10366
Anh ?i ?u c?i o b? l?i ?y
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
L?nh lng ?? mng em ??p
?? o anh v? cho t?i x? anh.
?a Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 8634
Anh ? c v? con r?i
Sao anh cn ??c hoa h?i c?m tay?
Hoa h?i n?a ??ng n?a cay,
N?a ng?t nh? ma n?a cay nh? g?ng.
?a Tnh ??i Chng 795
Anh ??ng r?i n??c m?t ?t
Anh ??ng r?t n??c m?t g?ng
?i ta ch?ng ??ng th ??ng
Nhn duyn ng Tr?i ??nh n?a ch?ng thi nhau
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 1654
Anh ??ng mi mi?ng, mi?ng mi, (2)
? ?y ni v?y, ch? c ?i ? nh.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 8945
Anh ??ng mi mi?ng, mi?ng mi,
? c v? r?i th? th?t ni ch?a?
?a Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 7581
?n ng nh? g?y ?n my ?a Tnh ??i Chng 9576
?n ng nh? ci n?m b? ?u p ??y ?a Tnh ??i Chng 3172
?n ng ??u thch ?n qu
?n qu l?i v? nh ?n c?m
Nhai c?m nh? th? nhai r?m
Cho nn c? ph?i v?a c?m v?a qu
?a Tnh ??i Chng 1973