Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xung quanh c? m?c xanh r
Chnh gi?a n??c ch?y, anh ?i n no
Hai tay b?m l?y c lao
Chnh gi?a n??c ch?y, ch?ng so anh qua
Dm Mi?n Trung, Ph Yn 5216
Xt lng m? ga con ci
Ki?n ?n l?n h?? l?n l?n b?ng mo
Dm Mi?n Trung 9937
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i ??ng l?i b? v? ...
Dm Mi?n Trung 4680
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
Dm Mi?n Trung, Bnh ??nh 4346
V s?a m b?a lm ?i
N?a cho con b, n?a cho trai ?em v?
Dm Mi?n Trung 2130
V n?y l?n s?ng Dm Mi?n Trung 8710
V em nh? qu? m??p h??ng
Tay anh ph?t th? ?i ???ng g?p nhau
Dm Mi?n Trung 6782
V em nh? ci ch?m cau
Cho anh bp ci c ?au anh ??n
Dm Mi?n Trung 5044
V em ?ang gi m?t ti?n
Cho anh bp ci anh ??n n?m quan
Dm Mi?n Trung 5987
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
Dm Mi?n Trung 4729
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Dm Mi?n Nam, V?nh Long 5807
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Dm Mi?n Nam, V?nh Long 1172
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
Dm Mi?n Trung 9858
V?a b?ng c? tay ?m ngay v l?n
G?p ng quan n, b? l?n m ch??
Dm Mi?n Trung 9376
V??n ?o, v??n l?u v??n l
B?i ng??i l?y nh?y bu?m x ra ngoi
Dm Mi?n Trung 8887
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?
Th?n l?n m ?nh m m m?n ??i
Dm ??i Chng 8128
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?, (2)
Th?n l?n m ?nh c?ng m m?n ngu?i
Xt lng m? ga con ci
Ki?m ?n l?n h?i, l?n l?n b?ng mo.
Dm Mi?n Trung 7009
Tro ln cy kh? gi?a ngy
Vy th t?t m?t, l??i cy th ra
L??i cy ba gc ch? ba
Mu?n ?em ?n gnh m va l??i cy
Dm Mi?n Trung, Ph Yn 5535
Trn tr?i c ng sao rua
Rua l?n em tua t?a c thua chi no
Dm Mi?n Trung 3616
Trn trn nh? l?n tr?n khng ??
U?ng r??u ng?i dai, di mi xu?ng ??t.
Dm Mi?n Trung 3916
Trai t? l?y gi n? dng
C?m b?ng u?ng mu lng trong lng ngoi
Dm Mi?n Trung 8461
V ph?n v?i vi
V l?n con ?? v?i mi th? kn
Dm Mi?n Trung 6182
Trn lng d??i lng,
T?i l?ng lm m?t
Dm Mi?n Trung 3763
Tr?i sinh ci c?a ra vo Sao em l?i khoe s?c ti
??c bnh ?? tr?ng nhnh mai anh c?m vo!
Dm Mi?n Trung 4054
Tr?ng ln khu?t bng cy d?a
Lm thn con gi ph?i ch?a ?i ?m!
Dm Mi?n Trung 5350
Tr?ng ln ??nh ni mu ra
Cho anh ?? ch?u ??n ma anh tr? khoai
Dm Mi?n Trung 1364
Tnh quen ch?a ch?ng ???c ?u
V? lng, lng b?t m?y tru m?c lng
Dm Mi?n Trung 2608
Ti?n ?y m?n h?i th?m ?o
V??n h?ng ? c k? vo hay ch??
M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo
Dm Mi?n Trung 7206
Ti?c thay con ng??i ?y th? ma ?i m l?ng ci l?o gi
Ti?c thay con ng?a b?ch m th?t ci dy c??ng th?ng
Dm Mi?n Trung 4390
Ti?c thay cy ma ng?t l?i su
Ti?c con gi t?t m ci bm b?u khng lng
Dm Mi?n Trung 8242
Tho?t vo th vn vy ln
Ci d??i m?p my, ci trn g?t g
Dm Mi?n Trung 5385
Thi thi, ti van c?u r?ng ??ng
Ti l?y c?u r?ng ??ng
Tu?i ti cn b ch?a t?ng nguy?t hoa
Ti v? g?i ch? ti ra
Ch? ti ? l?n nguy?t hoa ? t?ng
Dm Mi?n Trung 2661
Tham giu l?y ph?i th?ng Ng
?m n?m nh? th? cnh kh ?m vo
Dm Mi?n Trung 2602
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
Dm Mi?n Trung 6564
Th?y ?ua th c?ng ?ua ?i
Th?y t?a lng nch, c?ng xoi lng l?n
Dm Mi?n Trung 9976
Th??ng nhau no ng?i sang giu
T?i l?a t?t ?n nh ngi nh? nh tranh
Dm Mi?n Trung 4310
Th?y l?n l? nh? qu? qu? th?y g con Dm Mi?n Trung 3755
Th??ng em ?t c?c qua ro
Khng th??ng rt l?i gai quo rch d?
Dm Mi?n Trung 7801
Th??ng ch?ng n?u cho Cu cu;
Ch?ng ?n ch?ng ?? nh? tru ph rn.
Dm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1764
Tay c?m c?ng l?c b? c
Lng th??ng da di?t, gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i th??ng kh?
Trong nh khng dm khc, ra b?i b? khc than
Dm Mi?n Trung 6653
Th??ng anh ch?ng dm ni ra
Chi?u chi?u ?i d?o v??n hoa khc rn
?m n?m kh ho l gan
Mong cho mau sng ra ?ng g?p anh
Dm Mi?n Trung 7064
Sinh ra ???c th?ng b con trai
V? sau, gi?ng b? g?p ai n c?ng hn.
Trng trnh nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Dm Mi?n Trung 6221
Sng tr?ng ti ???c ch?ng ai
Ti c?t g?c xoi ai chu?c cho ti
Ba quan ti?n ?i?u b mo
Con heo ?ng c?i ti cho chu?c ch?ng
Dm Mi?n Trung 4450
S? l?nbo, ?o l?n. g?y Dm Mi?n Trung 5338
Rnh rnh ba gc, gi?a con cc ng?i
Hai bn thin li, hai bn ??a vng.
Dm Mi?n Trung 667
Ra ?i cha m?ng m? r?y
Khng ?i th s? ngoi ny anh trng
Dm Mi?n Trung 2250
Ra ???ng con m?t ng nghing
V? nh chui ch?n bu?ng ring v m?ng
Dm Mi?n Trung 3553
Ra ???ng ai ni th? no
V? nh l?y th?t l?y dao b?m l?n
Dm Mi?n Trung 1623
R?n r? nh? ?? ph?i tim la Dm Mi?n Trung 8088
Qut nh long m?t long hai
Cha m? ?i v?ng d?n trai v nh
Dm Mi?n Trung 2683