Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » D?n D

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vai mang b?u r??u chi?c nem,
M?ng say qun h?t l?i em d?n d.
D?n D Mi?n Nam, 6495
V? nh cha m? r?y la,
Anh ??ng san qua s?t l?i ?t xa v? ch?ng.
D?n D Mi?n Nam, 6509
V??n c ch? gi? gn cy c? ch?,
Hoa c ro ng?n ?n b??m ong v.
D?n D Mi?n Nam, Ti?n Giang 8603
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
D?n D Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 5322
Tr?ng thanh nh? b?i tr?i trong
Th??ng nhau t? ch? m?n n?ng m th??ng
X?a ry xa cch ?i ???ng
Chn th? g?n c?n, kh?n h??ng g?n phai
S?u ring th?c tr?ng ?m di
Hai hng n??c m?t lng lai ?m tr??ng
Nh? khi ?i ??ng ngoi ???ng
Tay c?m tay d?t trao th??ng g?i s?u
Th?n th? th? th?n ?m thu
S??ng sa ??t ??m mi ??u ?i ta
??c sao chng thi?p m?t nh
Anh ?n em ht cu ca xun tnh
??ng lm ?i ng? lnh ?nh
Ni?m vui khng tr?n ch? tnh khng xong
X?n xang dao c?t vo lng
L?i th? gi? v?n, ch? ??ng ??ng qun
D?n D Mi?n Trung 9214
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
D?n D ??i Chng 6705
Thi?p th??ng chng, ??ng cho ai bi?t,
Chng th??ng thi?p ??ng ?? cho ai hay!
R?i ra mi?ng th? l?t lay
C?c chng chn r??i kh? thi?p ?y m??i ph?n.
D?n D ??i Chng 1463
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
D?n D Mi?n B?c 3347
Th? nh?t l b?u Chi L?ng
Th? hai ?o Kh? ??ng ??ng K? L?a
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh
Ai ln X? L?ng cng anh
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em
Tay c?m b?u r??u n?m nem
M?ng vui quenht^ l?i em d?n d
Gnh vng ?i ?? sng Ng
?m n?m t? t??ng ?i m sng Th??ng
Vo cha th?p m?t tu?n h??ng
Mi?ng kh?n tay vi b?n ph??ng cha n?y
Cha n?y c B?t c th?y
C hn ? t?ng c cy ng ??ng
Cy ng ??ng khng tr?ng m m?c
R? ng ??ng r? d?c r? ngang
Tr?m n?m thi?p v?n theo chng
D?n D ??i Chng 8161
Tay m m?n g?m, tay c?p g?i vng,
B??c v phng loan, m chong c? b?u,
Hai ??a mnh ??ng l?u ti?ng ra.
D?n D Mi?n Nam, C?n Th? 5840
Tay c?m b?u r??u chi?c nem,
Mi vui qun h?t l?i em d?n d.
D?n D Mi?n Nam, Ti?n Giang 10268
Th??ng anh hy ??ng xa xa
??ng c ??ng c?n ng??i ta nghi ng?
Th??ng anh hy ??ng cho xa
Con m?t anh li?c c?ng b?ng ba ??ng g?n
D?n D ??i Chng 4863
Th??ng anh hy ??ng cho xa
Con m?t anh li?c b?ng ba ??ng g?n.
D?n D ??i Chng 4795
T? ngy em v? lm du
Anh ? d?n tr??c b?o sau m?i l?i
M? gi kh l?m em ?i
Nh?n ?n nh?n m?c nh?n l?i m? cha
Nh?n cho nn c?a nn nh
D?n D ??i Chng 5994
R R? ?o u?n ch? chi (R R? ???ng...)
Anh ln ?o cho kho
K?o n?a c ?i m khng v?
D?n D Mi?n Trung, Nha Trang, Khnh Ha 1681
Ra v? lng l?i d?n lng
Chanh chua ch? ph?, ng?t bng ch? ham.
D?n D ??i Chng 7322
Ra v? em c d?n d
Mai ra ch? h? chuy?n tr v?i ai.
D?n D Mi?n Trung, Khnh Ha 1532
Ra v? bi?n B?c nh?n ?i
Bao thu? nh?n h?i k?o n ??i mong.
D?n D Mi?n Nam, An Giang 3287
Ra ?i m? c d?n d
Ru?ng r?c th c?y, ru?ng g th gieo
???ng ?i khu?t n?o quanh queo
Khc leo ln d?c, khc tro xu?ng sng
Khng ?i, b?n nh?c b?n trng
?i r?i chu l?y l?i khng mu?n v?
D?n D Mi?n Trung 8128
Ra ?i cha m? d?n d
Sng su ch? l?i, ? ??y ch? ?i
D?n D Mi?n Nam, V?nh Long 2372
Ra ?i anh c d?n d,
Ru?ng su c?y tr??c, ru?ng g c?y sau
La ma th c?y cho su,
La chim th g?y cnh du m?i v?a.
R?ng b?a tm ci cn th?a,
L??i c?y tm t?c m?i v?a lu?ng to.
Mu?n cho la n?y bng to,
C?y su b?a k?, phn tro cho nhi?u.
D?n D ??i Chng 4501
Ra ?i anh c d?n d
Sng su em ??ng l?i, ? ??y em ??ng qua
D?n D Mi?n Nam, ??ng Thp, Mi?n Trung, Khnh Ha 6424
Ph?ng Hong ??u nhnh c?m lai
D?n cng ng??i ngh?a ch? sai l?i nguy?n
D?n D Mi?n Trung, Mi?n Nam 5833
Nong t?m, ao c, n??ng du
? xa b?n c? nh? cu h?n h
D?n D ??i Chng 676
Non non n??c n??c kh?i ch?ng
i n ?i ch?, xin ??ng c qun
Tnh su mong tr?, ngh?a ??n,
??ng vui ch?n khc m qun ch?n n?y,
N??c v?i r?i n??c l?i ??y,
Tnh kia ch?a tr?,ngh?a n?y ch? qun
D?n D ??i Chng 9001
Nh anh ch? c m?t gian
N?a th lm b?p n?a toan lm bu?ng.
C?y em coi sc tr?m ???ng
?? anh bun bn b?n ph??ng thng hnh (tung honh)
Cn cht m? gi nui ?? gip anh
?? anh yn tr kh?i hnh ???ng xa
Li?u m th? knh m? gi,
??ng ti?ng n?ng nh? ng??i ta ch c??i
D no d ?i cho t??i
Khoan ?n b?t ng? li?u bi lo toan.
Cho anh yn d? bn bun
D?n D ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 8023
Nh?t nh?t vng lai, th??ng ngy ??i di?n,
Mu?n phn ?i l?i, s? mi?ng th? gian.
D?n D Mi?n Nam, Ti?n Giang 10228
Nh?n cho nn c?a nn nh
Nn ko nn c?t, nn x t?m vng,
Nh?n cho nn v? nn ch?ng
?? em ra s?c coi trng c?a nh
?i ch? th ch? ?n qu
Mua xong ch? c r? ra ? tr?a,
D ai b?o ??i b?o ch?
Th em ni d?i: Con th? ph?i v?!
D?n D ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4265
Nh?n trn tr?i nh?n l?c ku s??ng
Ngn n?m ly bi?t ??o cang th??ng ch? qun
D?n D ??i Chng 3603
Ngu?n n b? i h?n h (2)
M?t ngy nn ngh?a, chuy?n ? nn quen.
Cng cha ngh?a m? thi?p ??n
Xin chng ??ng c k?t duyn ch?n n?
Xin ??ng ??ng th?p trng cao
Xin ??ng t? t??ng ch?n no h?n ?y!
Xin ??ng tham gi b? my
Tham v??n to r?ng b? cy nhn l?ng!
D?n D ??i Chng 7793
Ng ln trn tri, tr?i cao l?ng l?ng,
Ng xu?ng d??i bi?n, bi?n r?ng mnh mng.
Anh ? th??ng em th th??ng cho tr?n th?y tr?n chung,
??ng nghe ai l??i m?m chu?t ngt,
Lnh ??c tm trong m ph? tnh .
- Ng ln trn tr?i, sao b?ng t? di?n,
Ng xu?ng d??i bi?n, chim li?ng c ?ua.
Anh th? v?i em h?t mi?u h?t cha,
Ai cho anh u?ng thu?c, ?eo ba m m?
D?n D Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4916
N?a ?m tr?ng t?t sao le
Ngoi ng l?m ?, coi qu nghe anh
D?n D ??i Chng 8807
N?i no l?n ch?c quy?n cao
T?t h?n tin tr?i k?, em ??ng c trao duyn lnh.
D?n D Mi?n Trung, Ph Yn, 6268
Mong cho chng ??n v? h
Tn seo ngh? vi?c em v? v?i anh.
Cng nhau gnh ? xy thnh
Tr?m n?m gn gi? m?i tnh ?i ta.
D?n D ??i Chng 4004
M?t tay hai tri kh b?ng,
Mi?n (l) (Mu?n) b?ng tri n? th ??ng tri kia.
D?n D Mi?n Nam, B?n Tre 1145
M?a sa lc ?c gi t?t v thnh
?i ta ch?ng v? ai d? dnh ??ng xiu
D?n D ??i Chng 3732
M? gi nh? b?p kh bao
Sao anh khng ki?m n?i no ?? tay ?
D?n D ??i Chng 9145
M? gi l m? gi anh
Em v b?o d??ng c canh cho th??ng
D?n D ??i Chng 480
L?i giao ngn ? nt vng phai,
D?n em ??ng nh? d? nghe ai bao gi?.
D?n D Mi?n Nam, Ti?n Giang 7569
Kim g?m vo v?t o di
M?y l?i chng ni nh? hoi khng qun
D?n D Mi?n Trung, Khnh Ha 2398
Khoan khoan h?i ? cho ?,
??i anh c?m li d?n d tr??c sau.
D?n D Mi?n Nam, An Giang 4531
Khoan khoan b? m? cho ?
?? ti c?m li d?n d tr??c sau.
D?n D Mi?n Nam, ??ng Thp 3299
H ?... (ch?) Ra ?i anh c d?n d
Ru?ng su c?y tr??c ... (?)
H ?... (ch?) Ru?ng su c?y tr??c ru?ng g c?y sau
D?n D Mi?n Nam, 530
Hai tay b?m g?o v n?ng,
??ng Cam n??c ??c, anh ??ng ? lu.
D?n D Mi?n Trung, Ph Yn, 9661
Hai tay b?ng bt n??c ??y,
Nng ln ??ng tr?c, ?? xu?ng ?y ??ng tri?n.
Hai ta nh? tri ??u quyn
Nh?t sinh nh t? c?ng li?n bn nhau
D?n D Mi?n Trung 9000
Hai ta nh? r??u v?i nem
?ang say ngy ng?t ai gim ch? xa
D?n D ??i Chng 1744
Hai ta hi c?i m?t r?ng
B?t dy m?t c?i xin ??ng nghe ai
D?n D ??i Chng 9753
H?i no th? th?t bng xoi
Chng nguy?n thi?p nguy?n c sai ?u l
B?i v l? mi?ng ng??i ta
Chm ong nhm ki?n, bi?u anh m xa em
Th? gian d?m mi?ng ni gim
N?u ni m??c n?u??ng ?em vo lng
Ba n?m gi? tr?n ch? tng
C n?c em qu?t, ng?n gi l?ng em che
No ai phm ph?nh ??ng nghe
C ku m??c c ngoi h can chi
??ng nghe l?i ni th? phi
??ng nghe chi?c ??a phn ly ??ng ti?n
Anh v? gi? tr?n c?n duyn
M?y l?i giao xin nh? m?y l?i nguy?n xin ghi
D?n D Mi?n Trung, Khnh Ha 5548
Em thc ba n?m x??ng tn c?t r?i
Em ??u thai lm con nh?n b?ch v? ??u b?i chanh
C?t ti?ng ku anh ?i l?y (ni) v?
??ng ch? ??i em nh? h?i bu?i xun xanh ?ang cn
D?n D Mi?n Trung, 9207
Em c ch?ng nh? la ?? vo kho
Qun canh lnh gc, anh ??ng m t?i chi
D?n D Mi?n Trung, Khnh Ha 10015