Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dng ?i?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vc b? li?u Dng ?i?u ??i Chng 8978
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Dng ?i?u Mi?n Nam, V?nh Long 3545
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Dng ?i?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2846
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Dng ?i?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 3421
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Dng ?i?u Mi?n Nam, V?nh Long 1336
To ??u m d?i nh? di m khn Dng ?i?u ??i Chng 4334
To ??u m d?i Dng ?i?u ??i Chng 3389
To ??u kh chui Dng ?i?u ??i Chng 4062
Tiu ngh?u nh? mo c?t tai Dng ?i?u ??i Chng 8786
Th?p ln th d? chun ro,
Qua sng n??c l?n, ch?n cao l?i nhi?u
Dng ?i?u Mi?n Trung, Ph Yn, 3191
S?c nanh chu?t d? c?n ???c c? mo Dng ?i?u ??i Chng 8976
Nh?ng ng??i m ?? h?ng h?ng
R?ng ?en r?ng r?c, th ch?ng ch?ng yu!
Nh?ng ng??i m?t l? chn niu,
Hm r?ng tr?ng nn, ch?ng yu m?n m (*)
Nh?ng ng??i tnh n?t la c
Lm b? lm bi?ng, ch?ng la c? ngy
Dng ?i?u ??i Chng 459
Ng qua bn ki?ng T Chu,
Th?y em d?t l?a, trn ??u gi?t trm.
Dng ?i?u Mi?n Nam, L?c T?nh 7642
Ng qua bn ch? T?ng Chu
Th?y c ???n ??m trn ??u gi?t ghim.
Dng ?i?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2516
Ng qua bn b?n T Chu
Th?y em gnh n??c trn ??u gi?t trm
Dng ?i?u ??i Chng 8180
N? c??i bao t? Dng ?i?u ??i Chng 9436
Ng??i ngay, m?t ng th?ng, hi?n
Lo lin, li?c tr?m l ph??ng gian manh
Dng ?i?u ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2764
My th cong t? tr?ng non
M?t thun tr?ng ng?ng ng mn lng nheo
Dng ?i?u ??i Chng 8032
Lm duyn lm dng Dng ?i?u ??i Chng 5747
Khu?t bng ?n loan, anh nhn nng khng r,
Th?y d?ng em ng?i, nh? nh? anh th??ng.
Dng ?i?u Mi?n Nam, B?n Tre 10035
H?i ng??i ??ng ? bn sng
Cng nhn cng ??p,cng trng cng gin!
M h?ng nh? th? t son
?i mi c?n ch? trng mn con ng???
Ra ???ng nghing nn c??i c??i
Nh? hoa m?i n?, nh? ng??i trong tranh.
Dng ?i?u ??i Chng 4753
Do dc nh? g m?c ?? Dng ?i?u ??i Chng 1178
C kia nh? th, l?i c chi?c ??ng
Mu?n c??i c v? lm v?
H?i c c ch?ng hay ch?a
C ch?ng n?m ngoi n?m x?a
N?m nay ch?ng m?t nh? ch?a c ch?ng
Dng ?i?u Mi?n Nam, An Giang 6846
C kia nh? th l?i c h?ng nhan
Chn my loan ?i m?t ph?ng
N?i m?t t?nh ny ti ?ng b?ng ch? c m?t mnh c
Dng ?i?u Mi?n Nam, An Giang 4300
C kia ng?i m?i ghe l
Ph?i chi anh ??ng ng?i k? m?t bn.
Dng ?i?u Mi?n Nam, B?c Liu 1446
C kia n??c l?, c?m niu
Ch?ng con ch?ng c, n?m li?u nui thn.
Dng ?i?u Mi?n Nam, ??ng Thp 7515
C kia n??c l? c?m niu
Ch?ng con ch?ng c n?m li?u nui thn
- Ch?ng con l ci n? n?n
Ch?ng th ? v?y nui thn bo m?m !
Dng ?i?u ??i Chng 8578
C kia mi ?? m h?ng
C ch?a l?y ch?ng cn ??i ch? ai,
Bu?ng khng l?n l?a hm mai
??u xanh m?y ch?c da m?i tc s??ng.
Dng ?i?u Mi?n Trung 5028
C kia m th?m mi h?ng
C ch?a c ch?ng lm v? ti ?i.
Dng ?i?u Mi?n Nam, B?c Liu 1966
C kia m t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan ch ch?ng
Ch ch?ng ch?ng b? ch?ng ch
Ch ch?ng th t, ch?ng ch th nhi?u
Dng ?i?u ??i Chng 8209
C kia m ph?n mi son
N?ng d?m m?a di cng dn cng ?a
C kia m?t tr?n my tr?
Vng ?eo b?c qu?n c?ng d? dng ng??i
Dng ?i?u ??i Chng 9603
Chi?u chi?u ai ??ng hng ba
Qu?n ?en o tr?ng n?t na d?u dng
Dng ?i?u ??i Chng 6488
Ch?ng tham nh ngi rung rinh
Tham v m?t n?i anh xinh mi?ng c??i
Mi?ng c??i em ?ng m?y m??i
Chn ?i ?ng nn mi?ng c??i ?ng tr?m
Dng ?i?u ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4199
Bo c?y bo c??ng Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1401
Bo nh? trn ??a Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4107
Bo nh? tr?n m?n Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9625
B?ng trn nh? v?i nht
Bo nh? m?t tru Lo
N gi?t ng??i khng dao
C?ng ??ng vo nh?t h?ng.
Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7790
B?ng nh? b?ng ch n?y xu?ng ao Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6339
B?ng nh? b?ng c cc Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7939
B?ng ?ng khu beo Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4326
Anh th?y em nho nh?, l?i c h??ng nhan,
Chn my em loan, con m?t em ph?ng,
Anh ?i n?i l?c t?nh ny m ?ng b?ng ch? c mnh em.
Dng ?i?u Mi?n Nam, An Giang 1008
?o chn ?ng giy Dng ?i?u ??i Chng 6843
?? nh? m?t tr?i m?c Dng ?i?u ??i Chng 4177
?? nh? g?c chn Dng ?i?u ??i Chng 4591
??u bao l??i nh? chi m?c g?c
Mi?ng t son nh? t d?p mi,
M?t ?eo ki?ng mt gi?ng nh? thi li.
Dng ?i?u Mi?n Nam 6090