Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » D? ?oan

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V m ??t bi?t ni n?ng
Cc th?y ??a l ci r?ng ch?ng cn
D? ?oan ??i Chng 7690
Tr?i cao b? r?ng bao la (2)
Vi?c g m ph?i l may ta
Lo cho chu ?o vi?c n??c
Gi? lm sao cho sau tr??c v?n tuy?n
L? l c?u Ph?t c?u Tin!
D? ?oan ??i Chng 9649
Tr?i cao b? r?ng bao la
Vi?c g m ph?i c?u ma c?u t
Trong vi?c nh, ngoi l vi?c n??c
Gi? lm sao, sau tr??c v?n tuy?n
L? l c?u Ph?t c?u Tin!
D? ?oan ??i Chng 10037
Thng m?c tu?i ?i ta,
Thng 11, thng ch?p m?c tu?i m? v?i cha h?t r?i.
D? ?oan Mi?n Trung, Ph Yn, 10064
Th?a ti?n th ?em m cho
??ng d?i xem bi r??c lo vo mnh
D? ?oan ??i Chng 6679
Th?a ti?n th ?em b cho
??ng c xem bi thm lo vo mnh
D? ?oan ??i Chng 4233
Th? nh?t nh?n sa (Th? nh?t ?om ?m v nh)
Th? nh chu?t rc, th? ba hoa ?n
D? ?oan ??i Chng 8074
Th?y cng ng?i c?nh bn th?
M?m th l?m b?m, tay s? d?a xi
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 5263
T? vi xem s? cho ng??i
S? th?y th ?? cho ru?i n bu
D? ?oan ??i Chng 9278
S? c ch?ng giu th ngho
Ngy ba m??i T?t c th?t treo trong nh
D? ?oan ??i Chng 10224
Nh?n ?en th sang
Nh?n vng ph?i m?ng
Nh?n tr?ng ph?i ?n.
D? ?oan ??i Chng 540
Nh?t ho nh? ho tam ho
N ch?y b? ao chu?t ch?y hng ro
Nh ny c q?y hay ma
C con ch ??c s?a ra ??ng m?m
Nh ny c con cho ?en
Ng??i l? n s?a ng??i quen n m?ng
Nh ny c ci c?i xay
B?n chn xu?ng ??t ngng quay ln tr?i
D? ?oan ??i Chng 4012
Ngang tng quen thi
Th?y bi quen ni d?a
D? ?oan ??i Chng 3013
N?u m long h? c tay
Th th?y ??a l c ngy m?t r?ng
D? ?oan ??i Chng 6836
Mo ??n nh th kh ch ??n nh th giu D? ?oan ??i Chng 6957
Mo ??n nh th kh
Ch ??n nh th hn (gi?u) (sang)
D? ?oan ??i Chng 5800
My m?t ?n xi
M?y mi ?n th?t,
My ?t ph?i ?n.
D? ?oan ??i Chng 589
Ma y th?n t??ng D? ?oan ??i Chng 2293
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (5)
L?y v? nn trnh, l?p nh nn king.
D? ?oan ??i Chng 3418
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (4)
D ?i bun bn c?ng l v? khng!
D? ?oan ??i Chng 8156
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (3)
L ngy nguy?t ky ch? ra xu?t hnh.
D? ?oan ??i Chng 5634
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (2)
C? (C?) ba ngy ?y ??ng ?i ra (ra ngoi) ???ng.
D? ?oan ??i Chng 6496
M?ng n?m m??i b?n h?m ba
?i ch?i c?ng l? hu?ng (l?) l ?i bun
D? ?oan ??i Chng 5578
L?m th?y th?i ma
L?m ng??i ta th?i c?t
D? ?oan ??i Chng 3650
Ki?n b mi?ng ch?u th ch?y
Ki?n b mi?ng chn ch?ng ry th mai
D? ?oan ??i Chng 685
K bo tai, t??c bo h? D? ?oan ??i Chng 9892
Hn ??t m bi?t ni n?ng
Th th?y ??a l ci r?ng khng cn
Ch? sng, ch? ni, ch? c?n
Th?y xem long m?ch, huy?t d?n ct hung!
D? ?oan ??i Chng 6034
Hay ?n hay ng? l tin
Hay ba hay ng?i l duyn n? n?n
D? ?oan ??i Chng 9949
G mi gy th g? D? ?oan ??i Chng 4538
G mi gy mai, l?n b?i c?a nh D? ?oan ??i Chng 685
Con gi ?n tu?i cha giu ba h?
Con trai ?n tu?i m? kh ba ??i
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 2928
Con dn n mong ch? (cha) n giu
C m?t c m? c d?u n ?n
Con nh?n n mong ch? (cha) n sang Cho n m?c vng nghnh ngang kh?p nh
D? ?oan ??i Chng 7630
Con ?ch ng?i ? trong hang
G?i khch ?i ?ng: Tr?i n?ng c ging
D? ?oan ??i Chng 8357
Con ?i! hy n?i nghi?p cha
M?t din ?i cng b?ng ba ?i cy
D? ?oan ??i Chng 4595
Chu Sa ?? l?n Ph sa
C th?y ph th?y ?? ra th?y ba
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 1439
Ch? ?i ngy b?y ch? v? ngy ba
?i ch?i c?ng l? hu?ng l ?i bun.
D? ?oan ??i Chng 678
Ch?p ch?p thi l?i chng chong
C con g s?ng c?ng mang h?u (bi?u) th?y
D? ?oan ??i Chng 533
Ch?t s?ng m?c by ti?n th?y b? ti D? ?oan ??i Chng 576
C?p m v?t m?y ng th?y ??a
Voi m giy m?y lo coi ngy
Tr? tru h? kho ??t by,
?i ta th??ng nhau thi?t, l? no tr?i khng ??nh ?i.
D? ?oan Mi?n Nam, Ti?n Giang 601
C?p c?p nh? lu?t l?nh D? ?oan ??i Chng 7469
C??i v? thng h, b qu thng su D? ?oan Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5204
C??i v? king tu?i ?n b
Xy nh so tu?i ?n ng.
D? ?oan ??i Chng 9460
Bi ra ma qut nh ra rc D? ?oan ??i Chng 661
Bi r? cn h?n ng?i khng D? ?oan ??i Chng 4440
B?n chn ch?a qua N?m m??i ba ? t?i! D? ?oan ??i Chng 3624
B?n chn ch?a qua n?m ba ? t?i D? ?oan ??i Chng 4475
B?c m? king ngy trng tang, D? ?oan ??i Chng 2799
B?c m? king ngy trng tang
Tr?ng khoai lang king ngy gi b?c
D? ?oan ??i Chng 6309
?i ra ng g?p gi
Khng g?p khi c?ng g?p beo!
D? ?oan ??i Chng 2837
??ng c?u bng c D? ?oan ??i Chng 2540