Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??i Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xun non nh?t gia: ?o, l, h?nh
Tu? bn tam h?u: trc, tng, mai
S? kinh anh rng d?i mi
Lng em quy?t ch ??i hoi duyn anh.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 9505
Xun non nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai.
S? kinh anh rng d?i mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
??i Ch? Mi?n Trung 10180
Xun ng?n nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai;
S? kinh anh rng di mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
??i Ch? ??i Chng 10359
V d?u ngy thng thoi ??a
Bao n?m chinh chi?n anh ch?a th?y v?
?i?m t son ph?n em th? ??i anh.
??i Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 10350
V d?u cch ni cch sng
Khuyn em gi? d? g?ng cng ??i ch?
??i Ch? Mi?n Trung 10365
Tu??ng gi?ng su anh n?i s?i giy da`i
Na`o ng? gi?ng ca?n anh ti?c hoa`i s?i dy
Qua t?i ?y khng c??i ???c c hai my
Qua cho ghe ra bi?n ??i n??c ??y qua cho tr? v.
??i Ch? ??i Chng 3707
Trn tr?i bi?t m?y mun sao
Bi?t anh d? no, em ??i u?ng cng
??i Ch? Mi?n Trung 9262
Tri bn bon trong trn ngoi ho,
Tri th?u d?u trong ho ngoi t??i,
Em th??ng anh t ni t c??i,
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, 3952
Tri bn bon trong dn, ngoi ho
Tri th?u d?u trong ho, ngoi t??i
Em th??ng anh t ni, t c??i
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 10187
Trn s?n th?y d?i th ??a h?t
C?n Th? c?n ? thnh tru,
Ti c?t ti?ng cho c hai n? ?i ?u m?i v?,
B?y lu nay anh trng ??i nhi?u b?,
Sao em khng v g ngh?a giao ko v?i anh.
??i Ch? Mi?n Nam, 8757
Tri b? hn trong trn ngoi mo,
Tri s?u ?u trong ho ngoi t??i.
Em th??ng anh t ni t c??i
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Trung 1124
Tr?i m?a lc ?c, h?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a ?iu Thuy?n
Ki?p n?u khng g?p ??i nguy?n ki?p sau
??i Ch? ??i Chng 8832
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 938
Tr?ng tre tr??c ng ngay hng
Tre ln m?y m?t th??ng chng m?y n?m
Th??ng chng t? thu? m??i l?m
By gi? hai m?t, su n?m r rng
??i Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 5139
Tr?ng da v b?i ph?n d?i
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a (??i anh)
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 8100
Tr??c (trc) ??i mai mai khng ??i tr??c,
Sao ch?ng nh? l?i giao ??c thu? x?a.
??i Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 5035
Tr?ng r?m th t?, m??i su tr?ng treo,
Chng trng thi?p ??i
C?ng nh? b V?ng phu trng ch?ng.
Tc di l?i r?i t? bng,
Trm ci l??c gi?t ng?i trng bng ?n.
??i Ch? Mi?n Nam, 5429
Thuy?n kia c nh? b?n ch?ng
B?n n?y m?t d? ??ng ??ng ??i thuy?n
Thuy?n ?y v?n nh? b?n x?a
Ng?i e chnh gi?a c lao kh qua
c lao ny ch?ng kh kh?n g
Ti?n nong ?ng ?? th thuy?n c? qua
Thuy?n ?y v?n li?ng ch?ng nhi?u
E r?ng ?ng ?? th
xiu c?t bu?n
??i Ch? ??i Chng 7385
Thuy?n anh ? ??n b?n anh ?i
Sao anh ch?ng b?t c?u noi ln b?
??ng c?n n??c ??c l? ??
C?m so ??i n??c bi?t bao gi? cho trong ?
Con sng kia n??c ch?y ?i dng
?n khu ?i ng?n em trng ng?n no ?
Trng th?p em l?i trng cao
Ng?n ?n sng t? nh? sao trn tr?i
Em ?i g?n b?n xa v?i !
??i Ch? ??i Chng 7008
Thuy?n ai tri n??c
??i b??c ti cng
Chi?u v? tr?i ??t mng lung
Ph?i duyn th xch l?i cho ?? no nng tuy?t s??ng
??i Ch? ??i Chng 5769
Thuy?n ai l? l?ng bn sng
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n ?
??i Ch? ??i Chng 7145
Thuy?n ai ??ng ch?c bn sng,
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n?
?? ta k?t ngh?a lm quen.
??i Ch? Mi?n Nam, 6445
Thuy?n ?i c nh? b?n ch?ng?
B?n th m?t d? kh?ng kh?ng ??i thuy?n.
??i Ch? Mi?n Nam, An Giang 5048
Thng Ba tr?i h?n sen tn
?m n?m tr?i l gan vng ??i anh
??i Ch? ??i Chng 9520
Thc ba n?m th?t ? thnh bn
??u thai con chim nh?n ??u nhnh tng ch? em
??i Ch? Mi?n Nam, 7191
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
??i Ch? ??i Chng 5441
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Th? t? xin m?t l ba
X?p vo ?i phi, ??i ma m?i tu!
??i Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 9915
Th?y ? ni ra em ? hi?u
Mu?n cho ?o l h?p v?i trc mai
Qu?n chi bi?n r?ng sng di
m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu
??i Ch? ??i Chng 1143
Th?y ?? ni ra, ?u em ? hi?u ,
Mu?n cho ?o l hi?p v?i trc mai.
Qu?n chi bi?n r?ng, sng di
B? anh ?i! m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5299
Th??ng nhau ??ng ??i ng?i trng
?m khuya hiu qu?nh loan phng th thi
Mnh nay ? c v? r?i
Cn theo ?n h?i chi ti th? ny
??i Ch? ??i Chng 4860
Thn em nh? th? chung ??ng
?? trn bn Ph?t, ??ng thnh hng hai
Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n long lc ??i ngy d?ng chung
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 6268
Tay b?ng chn ki?u l li?u n?m bng
Th?y em cn nh? g?ng cng ??i ch?
Ch? ch? ??i ??i lm chi
N?i no x?ng nt v?a khuy anh gi
??i Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 8703
Tu xp l m?t anh cn mong ??i
Tu xp l hai anh than v?n th? di.
Tu xp l ba tu ra bi?n b?c
V?n song s?t n??c m?t nh? bn (? ?) ?ng...
M? mi?ng ku b? ch ti cng,
Ch? ch i lm chi
Cho phn v? r? ch?ng (?) ?m n?m canh
??i Ch? Mi?n Nam, 2355
Tu sp l m?t em cn trng ??i
Tu sp l hai em cn ??i cn ch?
Tu sp l ba tu ra bi?n
Hai tay em v?n song s?t n??c m?t nh? dng
Em ku h?i ch ti cng
L?y kh?n lng em ch?m
??o v? ch?ng ngn d?m em khng qun.
??i Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 4229
Th??ng anh trong b?ng ?i ku
C?m tr?a ?ang ??i bng n?a chi?u m?i ?n.
??i Ch? ??i Chng 2719
Th??ng ai ai c gi? l??
Chi?u ch?n ?? ? ng?m ngi ngng trng.
- Chi?u kia n?a ??p n?a mong
Ch?n ??n n?a ??p n?a phng ??i ai
??i Ch? ??i Chng 9714
T?i ?y h ht cho vui,
?u ph?i ?m gi?, ??i tui ?i m?i?
??i Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 1887
Sng T n??c ??c l? l?
C?m so m ??i bao gi? n??c trong.
??i Ch? Mi?n B?c, H N?i 6562
Sng su n??c ch?y lm v?y (2)
Ai xui em ??n ch?n n?y g?p anh
?o t? sen ng xanh xanh
Ng?c lnh cn ??i gi lnh h?p duyn
Cho hay Tin l?i g?p tin
Ph??ng hong ?u ch?u ??ng chen v?i g
??i Ch? ??i Chng 6784
Sao Hm ch? ??i sao Mai,
Trch lng san v??t th??ng ai b?ng ch?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 2197
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i (3)
R??u ngon chu?c chn ??i ng??i tri m.
?i ??a em ? toan c?m
Chng l?y m?t chi?c cho lng em m.
V? nh cha ?nh m? ch
Nh?ng em ch? quy?t m?t b? l?y anh.
Cy xanh th l c?ng xanh
? trt vin cnh th ph?i hi hoa
??i Ch? ??i Chng 1222
Ra v? bi?n B?c nh?n ?i
Bao thu? nh?n h?i k?o n ??i mong.
??i Ch? Mi?n Nam, An Giang 4610
Qu h? anh c lng th??ng
Em m?t lng ??i nh? r??ng kha r?i.
??i Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 436
Qu h? anh c lng th??ng,
Em c lng ??i nh? r??ng kha r?i.
??i Ch? Mi?n Nam, 9124
Qu em hai d?i c lao,
C d?a ?n tri c cau ?n tr?u,
Qu anh c c?a bi?n su,
C ru?ng l?y mu?i, c du nui t?m.
??i Ch? Mi?n Nam, 4891
Qun t? ph?i phng thn
Ch? ??i n??c ??n chn m?i nh?y
??i Ch? ??i Chng 1687
Ph?i chi sng c ci c?u
Thi?p qua thi?p gi?i ci s?u chng nghe
Ai lm chn n? xa ve
Ma xun thi?p ??i, ma h chng trng
Bi?t l c ??ng hay khng
? ch? ?y ??i u?ng cnghai ?ng
??i Ch? Mi?n Trung 4343
Ph?i ?y b?n Chi?u Th?ch ??ng
Cn ?y c li c?m b?ng ??i ai.
??i Ch? Mi?n B?c, H N?i 6558
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo (4)
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong
M?c ai, m?t d? hai lng,
m duyn th? ti?t, m?t lng ??i anh
??i Ch? ??i Chng 2739
Ni M?u S?n cao bao nhiu tr??ng
Sng L? Th?y su b?y nhiu t?m
D?ng thuy?n ??i b?n tri m
Non mn bi?n c?n quy?t khng phai lng
??i Ch? ??i Chng 2165