Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?i Ta

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?m em b?n d?i lng thng,
D?i xanh, d?i ??, d?i tr?ng, d?i vng.
Ci s? c?a chng m?t tr?m ba m??i su ?o?n
M?t ?o?n bn ny, m?t ?o?n bn kia,
V d?u tr?i ??t phn chia,
?i ta nh? kha v?i cha ??ng r?i.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 7810
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
?i Ta ??i Chng 10448
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
?i Ta ??i Chng 4501
Vng ny ?an s?i ?ay gi
Em ?i kn vng ? ba n?m ch?y
?i ta chung m? chung th?y
?m tr?ng chung vng v?i ??y th?y chung
?i Ta ??i Chng 4014
Vi tr?i khoan n?ng khoan m?a
?i ta m?i g?p, phn ch?a h?t l?i
?i Ta Mi?n Nam, 1693
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 1397
Vi b nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
?i ta g ngh?a chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh em c?ng ?ng.
?i Ta Mi?n Nam, 4926
Trc mai tr?ng l?n m?t b?n
?i ta ch?ng v? ai ??n m?c ai
?i Ta ??i Chng 904
Tro ln tri ni Thin Thai
Th?y (G?p) ?i chim ph??ng ?n xoi trn cy
?i ta ? g?p nhau ?y
Khc g chim ph??ng g?p cy ng ??ng
?i Ta ??i Chng 3192
Tro ln ci ni Thin Thai,
G?p hai con ph??ng ?n xoi trn cy.
?i ta ???c g?p nhau ?y.
Khc g chi ph??ng g?p cy ng ??ng.
?i Ta Mi?n Nam, 1454
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
?i Ta ??i Chng 4727
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
?i Ta ??i Chng 3848
Tr?i n?ng m?a n?ng chuy?n
??t n?ng l? n?ng b?i.
?i ta yu l? nhau r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i sao yn!
?i Ta ??i Chng 1444
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 939
Tr?i m?a trn ni m?a v?
?i ta cng ??t ??m d? c? hai
?i Ta Mi?n Trung 7743
Tr?i m?a nh? gi?t ??t g?ng,
?i ta t? nh? ? t?ng th??ng nhau.
?i Ta Mi?n Nam, An Giang 8965
Tr?i m?a n??c d?i d?c d?a
S?a so?n anh tr?y by gi? nng ?i
Quan trn c l?nh v? ?i
Ti vng l?nh ng??i ti ph?i b??c ra
Ti vc m c? bng hoa,
?i tay ?i ti m? ra khp vo
Cau non ti?n ch?m h?t ?o,
Tr?u tm cnh ph??ng b? vo cho anh
?i Ta ??i Chng 8942
Trch lng th?y m? c?m cn
?i ta nh? nh?n ?ang l?n m?i t?.
Hai ta ??ng l?i v?a cn
Trch lng th?y m? ph? g?n tham xa.
?i Ta ??i Chng 8453
Tr?i m?a lien ti?p s?p si
??t ngoi bi?n n?ng l?, n?ng b?i
?i ta th??ng l? nhau r?i
Chng than, thi?p khc, ph? m?u ng?i sao yn?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 4279
Tr?i m?a cho ??t l cau
?i ta be b r? nhau ?i b?a.
Tr?i m?a cho ?t l d?a
?i ta be b ?i b?a ??ng trong.
?i Ta ??i Chng 4247
Tr?u no cay b?ng tr?u X L?t
Th?t no kht b?ng th?t kn kn
?i ta g ngh?a khng b?n
D?t ?i cho r?nh xu?ng ln lm g ?
?i Ta ??i Chng 5494
Tr?i ?i! Sao ch?ng xt suy
?i ta m?i ng?, khi?n chi r r?i.
?i Ta Mi?n Nam, Ti?n Giang 991
Tr?ng lu v b?i lm my,
?i ta tr?c tr? t?i dy t? h?ng.
?i Ta Mi?n Nam, Ti?n Giang 6162
Tr?ng lu v b?i chm my
?i ta cch tr? v giy t? h?ng
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 6528
Tr?ng lu v b?i ng my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
?i Ta ??i Chng 2077
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 4588
Tr?m n?m soi t?m g??ng m?
Khng b?ng m?t pht soi nh? g??ng trong.
?i ta cch m?t con sng
Mu?n sang anh ng cnh h?ng cho sang.
?i Ta ??i Chng 10070
Tnh thng r?i l?i tnh n?m,
Tnh thng thng ?o?n, tnh n?m n?m r?i.
?i ta bi?t thu? no ngui.
?i Ta Mi?n Nam, 8517
Tin sa xu?ng ? m?c tin
?i ta ? h?a L?i nguy?n th thi
?i Ta Mi?n Trung, Ngh? An 691
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 8142
Thnh H N?i n?m c?a chng ?i
Sng Nh? n??c ch?y phn ?i m?t dng
?i ta chua ng?t ? t?ng
Thnh cao, sng m?nh c?ng xin ??ng qun ai.
?i Ta Mi?n B?c, H N?i 3177
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
?i Ta Mi?n Trung 5845
Tay anh c?m tri cau
V?a ?i v?a b?
Tay em c?m ng?n tr?u
V?a r?c v?a tm.
?i ta trong ?m ngoi m
?i Ta ??i Chng 5255
Tu ra kh?i b?n s? chm,
?i ta s? n?i m?t ni?m phu th.
?i Ta Mi?n Nam, 6637
Tu Nam Vang ch?y ngang sng H?u
Tu V?nh Thu?n hay ??u Tam Bnh
?i ta n?ng ngh?a n?ng tnh
Bi?t cha v?i m? hay chuy?n chng mnh ra sao?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 9145
Ta yu mnh l?m ta th?m mnh phai
Xin ??ng ?n ? ra hai t?m lng.
M?c ng??i b? l ng?n sng
?i ta c? gi? t?m lng ch? pha?
Xin nng ch? c nghe ai
Ch? trong thng ch?p th ngoi thng ging
?i Ta ??i Chng 6193
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
?i Ta Mi?n Trung, Ph Yn, 7256
T?i ?y tr??c mi?u ng th?n linh
C?t ??ng tre ?n tay s?t
?i ta xung kh?c
Tr?c tr?c c?t tc th? nguy?n.
?i Ta Mi?n Nam, B?c Liu 9817
Sng Th??ng n??c ch?y ?i dng
?n khu ?i ng?n em trng ng?n no
Mu?n t?m mt ln ng?n Sng ?o
Mu?n ?n sim chn th vo r?ng xanh
?i tay em vu ?i cnh
Qu? chn em b? qu? xanh th ??ng
Ba b?n n?m nay ?n ? trn r?ng
Chim ku v??n h n?a m?ng n?a lo
Sa chn l? b??c xu?ng ?
Gieo mnh xu?ng s?p nh?ng lo cng phi?n
Ch? V? Hong m?t thng su phin
G?p c hng xn k?t nhn duyn bn hng
Hng c cnh ki?n v? vang
Giy thau giy thp giy ?n l??i cu
G??ng soi v?i l??c ch?i ??u
Hn son bnh m?c g??ng Tu by ra
?n nhang s?p ?? trong nh
Gi?y ti?n vng b?c ?em ra by hng
?i Ta ??i Chng 479
Sng kia c l? g c?u
?i ta c l? g nhau m nhn?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 7478
Ru?t gan chn khc ho kh
Th??ng chng v n?i t??ng t? ?m ngy
Nh? chng nh? bt n??c ??y
?? em chu?c l?y ch?ng ry mnh ha?
?i tay c?m l?y con dao
T??ng nh? c?t ru?t m trao cho chng.
?i Ta ??i Chng 5401
Ra v??n ng?t m?t cnh chanh
Con dao l trc g?t quanh t? b?.
?i ta ? trt l?i th?
Con dao l trc ?? k? tc ma?
By gi? chng ? nghe ai
Nghe tr?ng nghe gi, nghe ai m?c lng.
T??ng r?ng chng ? m?t lng
Ng? ?u chng l?i ?o bng ?i n?i
? ?y g?n ??t xa tr?i
Ch?n bng chng k?t v?i ng??i tri m.
Chng xui em v?n m th?m
Hai hng gi?t l? ??m ??m nh? m?a
?i Ta ??i Chng 3049
Ra ?i th s? m? r?y
Khng ?i s? b?n d??i n?y b?n trng
?i th?i l?i su?i b?ng sng
T?i ?y quy?n luy?n lng khng mu?n v?
L?u trng ?o, ?o l?i trng l
Tr?m kia nh? qu? tm v? r?ng xanh
?i ta nh? l v?i cnh
Nh? con v?i m?, b? sao ?nh, tr?i ?i!
?i Ta Mi?n Trung 6654
R? nhau ?i b? dnh dnh
Dnh dnh khng b?, b? cnh m?u ??n
?i ta nh? c th?n b?n
N?m trn bi ct g?p c?n m?a r?
?i ta nh? ru?ng n?m so
Cch b? ? gi?a lm sao cho li?n.
?i ta nh? th? ??ng ti?n
??ng s?p ??ng ng?a ??ng nghing ??ng n?m.
?i ta nh? th? con t?m
Cng ?n m?t l, cng n?m m?t nong.
?i ta nh? th? con ong
Con qu?n con qut con trong con ngo?
?i ta nh? th? con bi
Ch?ng ?nh v? k?t ch?ng sai con n?
?i Ta ??i Chng 3214
R?n h? mang n?m ngang cy th?c ??a
Ng?a nh tr?i c?n l ch? thin
?i ta cch tr? giang bin
Chim s?u chim bi?n, c s?u c bay.
?i Ta Mi?n Nam, B?c Liu 9709
Qu h? th?y m? th??ng yu
?i ta ch?m ? chung niu gi?a ???ng.
?i Ta ??i Chng 5000
Qu? ku di?u khc, qu?c n? chui qua
Nh? ??n ??i kh?u thi?t giao ha
?i ta th??ng ln, bi?t ph? m?u nh hay ch?a?
?i Ta Mi?n Nam, An Giang 1564
Ph?i chi h?i ??ng Nam To,
?i ta duyn n? ngy no m?i xong.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 4155
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong
?i ta nh? ch? l?n vng
??p duyn th ??p nh?ng t? h?ng khng xe
?i Ta ??i Chng 2974
Nhc trng ln ni Thin Thai
Th?y hai con qu? ?n xoi trn cy
?i ta d?t du ln ?y
o gi?i lm chi?u, kh?n quy lm mn.
?i Ta ??i Chng 6743