Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » D?t Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tm nh b Nguy?t h?i thi?t cho rnh
V ?u hoa n? b? cnh
N? duyn sao s?m d?t tnh h? em?
D?t Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 3362
Tm nh b Nguy?, g?n thi?t cho rnh,
V ?u hoa n? b? cnh
N? duyn sao s?m d?t tnh h? em?
D?t Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 8838
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 3472
Th??ng l? ???ng v ph??ng ?o m,
Anh c d?t tnh em n?a, th khoan ? h?i anh !
Duyn kia trch ?? trong thnh,
L?i c?a em v?i anh l?n tr??c, sao d? anh ?nh b? em?
D?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 2723
Th??ng nhau b?i c? c?ng ng?i
?m tranh c?ng l?i r?ng ch?i c?ng b?ng
Nguy?n cng d??i n??c trn tr?ng
M?t tr?m ch?n c? khng b?ng ch? x?a
Gan kh ru?t ho nh? d?a
Chng ? b?c ngh?a, thi?p ch?a d?t tnh
D?t Tnh Mi?n Trung 3220
Sng su c l?i m?t t?m
Chn thng c?ng ??i m??i n?m c?ng ch?
- Sng su c l?n vo b?
L?y ai th l?y ??i ch? m chi
D?t Tnh ??i Chng 1007
T?i m? cha d?t tnh t? nguy?t,
Khuyn em ??ng tr?c ti?t u?ng cng,
N?i th??ng cha m? bi?u vong,
N?i ch?ng ?nh lng cha m? bi?u ?ng.
D?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 7106
T?i cha m? d?t tnh t? nguy?t
Khuyn em ??ng tr?c ti?t u?ng cng
D?t Tnh ??i Chng 1490
Ra v? nguy?t l?n sao th?a,
D?t tnh t?i b?u, qua ch?a ti?ng g.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 9917
Ra v? nguy?t l?n sao th?a
D?t tnh t?i b?u anh ch?a ti?ng g
D?t Tnh Mi?n Trung 5932
Ng ln tr?ng t? sao th?a
D?t tnh t? b?n tui ch?a m?t lng
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 3105
Ng ln nguy?t l?n sao th?a
D?t tnh t?i b?n, em ch?a ti?ng g.
D?t Tnh Mi?n Trung 9704
Nghe ni anh ?au xanh xao nh? tu l,
L?i thm ba m ?nh ?o?n d?t tnh,
Em v?i ln ch? B?n Thnh h?t m?t thang thu?c b?c.
C cam th?o, ??i to, rau cu
Thm vo m?t l th?t tru
M?t b?u r??u ??,
M?t r? tc tin,
M?t thin ong v v?,
M?t cn ???ng th?,
M? m? xi m?ng,
M?t ch?c th?n l?n,
M?t tr?m t?c k,
Em m?i lm m?t t? ?? tr? b?nh xanh xao
Tay b?ng chn thu?c, n??c m?t em tro
Gi ging th?i t?i m?n ?o c?ng ph?i r?i.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1631
Ng?n c? ph?t ph?, ng?n c? ph? ph?t,
N?i ??ng si, n?i ??t c?ng si.
Anh v?i em duyn n? h?t r?i,
?? cho ng??i khc ??ng ng?i v?i em.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 6036
N??c ch?y re re
Con c he xe ?ui ph?ng
Anh ? b?c tnh trong b?ng em h?t th??ng.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 6062
M?t mai thi?p c xa chng (6)
?i bng thi?p tr?, ?i vng thi?p xin.
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Ti?n Giang, An Giang 4694
M?t mai thi?p c xa chng (3)
?i bng thi?p tr?, ?i vng thi?p xin.
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Ti?n Giang, An Giang 5636
Gi chi?u th?i ho ng?n d?a,
D?t tnh t?i b?u anh ch?a ti?ng no.
D?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 4302
Gi chi?u th?i ho ng?n d?a
D?t tnh t?i b?n, em ch?a ti?ng g.
D?t Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 8479
Gi chi?u lay ??ng ng?n d?a
D?t tnh t?i b?u, anh ch?a ti?ng no.
D?t Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 9227
D?t tnh ru?t l?i qu?n ?au,
Nh?n sm bi?t u?ng m?y tu cho ngui.
D?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 9180
D?t tnh k? ? ng??i ?i
C?ng nh? Kim Tr?ng bi?t ly Thy Ki?u.
D?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 1973
D?t tnh cho b?n bn bun
M?t v hai go n tung ng?y ng.
D?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 10230
D?t tnh anh m?i gi? roi,
? lui d?m li?u, ?y h?i c? h??ng.
D?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6130
Con chim tr chuy?n
Bay th?p li?ng cao
N ni lm sao
L?ng l?ng lu lu
?i l?a ta b?n b?u
Ai n? d?t tnh
Thn anh ba chm b?y n?i, su b?y ci lnh ?nh
Anh th??ng em ch?t n?a thn mnh
Bi?t l?i th??ng l?i cht tnh hay khng?
D?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 10075
Con chim ku l?n t?n, lu tu
Anh m?c ci c?n l?u ??u sao em n? d?t tnh
T? ngy b?n c?u xa mnh
L?p nhn duyn ch? khc, ng?m s? tnh m?t vui.
D?t Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 8001
Con chim chi?n chi?n (2)
N li?ng trn cao
N ku lm sao
T?ng l?ng tu lu.
Em cn l?u ??u
Khng n? d?t tnh
Ch? khi thanh v?ng m?t mnh,
?n anh, em h?i : ph? tnh t?i ai ?
D?t Tnh Mi?n Trung 9854
Con chim chi?n chi?n
N bay th?p li?ng cao
N ku l?ng l?ng lu lu
?i ta l?n ??n l?u ??u sao n? d?t tnh
Th khng anh ? m?t mnh
K?t duyn r?i l?i b?c tnh sao nn?
D?t Tnh ??i Chng 6893
Chi?u chi?u ra ??ng ng sau (7)
Hai tay xui x? nh? tu chu?i te.
Ti?c cng anh vun bn cy m
M ch?a ra l con chim qu ??u ln
H?i no chng xu?ng thi?p ln
Mn ?ng ch?t c?, khng nn t?i tr?i
T??ng l ko c?t ? ??i
Hay ?u c?t r?, ko r?i hai ph??ng
H?i no thi?p ni thi?p th??ng
T??ng nh? tr?m ?? trong r??ng ch?c r?i
By gi? thi?p ni thi?p thi
R??ng kia m? n?p bay h?i mi tr?m
Em nghe l?i ai qu?ng l??c nm trm
Ai by cho b?n hoang dm d?t tnh
D?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 4614
C L ng? s?u t? bi?n B?c
Chim trn cnh la c?i li?n bay
Ai lm cho ? xa ?y
Ch? khi trung v?ng anh ?y m?t mnh
?n em anh h?i d?t tnh t?i ai
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 2124
C?t ti?ng ku c m? n?
??ng gi? t?ng ?, chung ??ng
Lng c mu?n ?i tu ph?i th?i c?a cho ch?ng
ng thn nh?n m?c
ng c? ??ng th? thi?ng
Bao nhiu ti?n c?a ph?i th?i li?n cho anh.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 8510
B?u non, b m?i t??ng hnh,
?i ta m?i ng?, d?t tnh sao nn?
D?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 6602
B?c tnh chi l?m h?i chim
B? nhnh l kh ho ?i tm nhnh xanh.
B?n ham n?i k? d? ng??i dnh
Cho nn b?n l?i b? ?nh duyn ta.
C?m dao c?t ??t ru?t ra
Ru?t ?au cho m?y khng b?ng xa ngh?a chng!
D?t Tnh Mi?n Trung 8057
Anh d?t tnh th??ng ?o?n tr??ng cho thi?p
Nh? th??ng tha thi?t, t?i nghi?p cho em
m s?u ch?t th?m ngy ?m
N?m canh n?m thy ng?n nghing m?t mnh
D?t Tnh Mi?n Nam, 964
??y d?t tnh th??ng, ?o?n tr??ng thn thi?p,
Nh? trng tha thi?t, t?i nghi?p cho em.
m s?u ch?t th?m ngy ?m,
N?m canh l?n l?n, g?i nghing m?t mnh.
D?t Tnh Mi?n Trung 2265
??t lng nguyn t? nhin c? m?c,
Anh m?ng lo ngho, b?n ng?c c ?i,
? c ?i th thi b? b?u !
Lui t?i lm g cho l?u ti?ng ra.
D?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 6626