Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn Dng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u ng??i ??p n?t cn h?n ??p ng??i Duyn Dng ??i Chng 10081
X?u m c duyn th?m Duyn Dng ??i Chng 6068
V duyn ch?a ni ? c??i (2)
Ch?a ?i ? ch?y h?i th?i khng th?a
Duyn Dng ??i Chng 3253
V duyn ch?a ni ? c??i
C duyn anh h?i m??i l?i ch?ng th?a
Duyn Dng ??i Chng 6681
Vai mang b?c t??ng d?n lng,
Th?y ai nhan s?c trnh vng cho xa.
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 6533
Tro ln cht vt ng?n gn
Th?y em g m tr?ng, m?t trn anh mu?n hun.
- Thn em chn l?m tay bn
M?t em kht n?ng m anh hun n?i g?
Duyn Dng Mi?n Nam, V?nh Long 8599
Trai ba m??i tu?i ?ang xoan (3)
Gi ba m??i tu?i cn ton n? nhi
B?n m??i tu?i ch?a ??n th
N?m m??i ch?a ??n, ? v?i chi l?y ch?ng
Su m??i vc cu?c ra ??ng
H?i ng T?, b Nguy?t ? l?y ch?ng ???c ch?a
Duyn Dng ??i Chng 2104
V my nn ni li?n tr?i
V c?n gi th?i hoa c??i v?i tr?ng
Duyn Dng ??i Chng 459
Trn thu ba d??i l?i ba thu
Con m?t lng lnh ch?ng tu ???c no
Duyn Dng ??i Chng 6687
Tr?i xanh n??c bi?c m?t mu
Em c??i l khc, em s?u l t??i.
N?i lng c?c l?m anh ?i!
Du con ?n ? ?i n?i song ton.
Ai ng? ch? th?m dy oan
Ai ng? T?n T?n m nn Vi?t H?.
M?t thn n?m li?u b?y lo
Duyn Dng ??i Chng 923
Thi thi, v?t ?u?c ?i th?m
Cn duyn chi n?a, mua tr?m bn h??ng?
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 2434
Th? nh?t l voi m?t ng
Th? nh ?n b m?t m?t
Duyn Dng ??i Chng 6991
Th? nh?t l truy?n Ph??ng Hoa
Th? nh Hong T th? ba Phan Tr?n
Duyn Dng ??i Chng 722
Tai nghe l?nh c?m hoa tai
Em ?eo hoa l, hoa li c?ng xinh.
Duyn Dng ??i Chng 5389
R?ng ?en nho?n mi?ng em c??i
D?u tr?i ???ng n?c c?ng ngui c?n n?ng.
Duyn Dng ??i Chng 1939
R?ng ?en nh?ng nh?c h?t na
Kn ?i kn l?i n ra h?t b?u
Duyn Dng ??i Chng 8127
R?ng ?en nh?ng nh?c h?t d?a
Mi?ng c??i t?m t?m nh? ch?a c ch?ng
Ch?a ch?ng anh ki?m ch?ng cho
Ch?a con anh ki?m cho con m b?ng
Duyn Dng ??i Chng 2708
R?ng ?en ch?ng l? l nh?n
Ng??i gin ch?ng l? v?n kh?n m?i gin
Duyn Dng ??i Chng 5037
R?ng ?en ai nhu?m cho mnh
?? duyn mnh th?m, ?? tnh ta say
Duyn Dng ??i Chng 716
Ph?i chi nhan s?c em cn,
Anh l?n v ? chi?u ln c?ng cam.
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 2754
Nhc trng th?y thong ?i qua
L?ng l? chi m?y cho ta phi?n lng.
V cam cho qut ?o bng
V em nhan s?c cho lng anh say
Duyn Dng ??i Chng 947
Nhc trng t?m o v vai
Th?y m? anh v hay ti v nn?
Nhc trng t?m o c duyn
Mi?ng c??i hoa n? cng nhn cng ?a
o anh em m?c c?ng v?a
ng T? b Nguy?t kho l?a ?i ta
Duyn Dng ??i Chng 3806
Nhc trng con m?t ?ng tr?m
Mi?ng c??i ?ng ch?c, hm r?ng ?ng nghn.
Nhc trng con m?t ?a nhn
?ng tr?m c?ng chu?ng, ?ng nghn c?ng mu?
Duyn Dng ??i Chng 9313
Ng ln trn th? ki?n sai
Th?y ?i chim qu? ?n xoi chn cy
Ng qua bn ni T Chu
Th?y em gnh n??c trn ??u gi?t trm
Duyn Dng ??i Chng 4159
Ng ln ru?ng b?p tr? c?
Say m dng vc, anh ch? duyn em!
Duyn Dng ??i Chng 7104
Ng ln c? y?m em may
???ng ngi em r? anh say v tnh.
Duyn Dng ??i Chng 10253
Ng?c cn ?n bng cy tng
Thuy?n quyn ??i khch (bng) anh hng vng lai
Duyn Dng ??i Chng 1344
Ng??i x?u duyn l?n vo trong
Bao nhiu ng??i ??p, duyn bong ra ngo?
Duyn Dng ??i Chng 1993
Mi?ng te loe nh? ?ng nh?
M?t r? ch?ng nh? t? ong
V? nh ch? c?i cho xong
V duyn l?i ni m?t lng ch? em
Duyn Dng Mi?n Trung, Khnh Ha 6121
M?t thn vai gnh, mi?ng rao,
Ai mua duyn ng?c, m ?o bn cho.
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 6080
Ki?n b?t th? nh? t?m thin l, (2)
Th?y mi?ng em c??i h?u anh th??ng.
Ch? r?ng ng? th?y m?t ???ng,
By gi? cng chi?u cng gi??ng b?u ?i !
Duyn Dng Mi?n Nam, Long An 1337
Ki?n b?t th? nh? t?m thin l,
Th?y mi?ng em c??i h?u anh th??ng.
Ch? r?ng ng? th?y m?t ???ng,
By gi? cng chi?u cng gi??ng b?u ?i !
Duyn Dng Mi?n Nam, Long An 6758
Kh?n xo th b?t th?t ngang,
??u th?i bao ??nh, t??ng r?ng c duyn
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 4060
Hoa th?m m?t nh?y ?i r?i (2)
D?u r?ng trang ?i?m c?ng ng??i v duyn.
Duyn Dng ??i Chng 1116
Hoa t??i trong ?? gi xun
Gi xinh, xinh ??n c ch?ng th thi
Duyn Dng ??i Chng 3637
Gi ??a m??i tm l me (3)
M?t r? hoa m ?n ni c duyn.
Duyn Dng ??i Chng 5606
Gi ??a cy trc ng qu?,
Ba n?m tr?c ti?t cn g l xun.
Duyn Dng Mi?n Trung 1412
Giao T? l?m bi nhi?u soi
L?m con gi ??p nhi?u n?i ph?i lng
Giao T? g?n gi?ng, g?n sng
N??c trong t?m mt m h?ng thm xinh.
Duyn Dng Mi?n B?c, H N?i 6915
Gi?a ?ng c cy ?a xanh
Gi ?nh m?t cnh t??i v?n hon t??i
Duyn Dng ??i Chng 7626
Gi m?t con trng mn con m?t (2)
Gi hai con, con m?t li?c ngang
Ba con, c? ng?ng, r?ng vng
B?n con qu?n o ?i ngang kht m
N?m con tc r?i t? cu
Su con, y?m tr?t, vy d v?n ngang
Duyn Dng Mi?n Trung, Khnh Ha 7030
Gi m?t con trng mn con m?t
Gi hai con v qu?t ra sau
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9047
Gi ??a m??i b?y l me
M?t r? hoa m, ?n ni c duyn
Duyn Dng Mi?n Nam, V?nh Long 2500
Gi?n chi ch? b? m ?o,
Cn ?u ci lm h?i no d? th??ng?
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 7719
Em ?i ??ng ch anh ?en
Anh ?en ru?ng mu?i, ?en m c duyn.
Duyn Dng Mi?n Nam, B?c Liu 5339
Em khng chn tr?ng m h?ng
Dm ?u l?i ??c t? h?ng xe duyn
Duyn Dng ??i Chng 2825
D em m?t ? du du
H? hng thn thch r? nhau m nhn
Duyn Dng ??i Chng 2819
Con gi ch?i v?i con trai
R?i sau ci v b?ng hai s? d?a
Duyn Dng ??i Chng 3585
Cn duyn th bn nhn bn h?ng
H?t duyn bn mt cho ch?ng g?m x?
Duyn Dng ??i Chng 8353
Cn duyn nn gu quai t?,
H?t duyn nn xoy quai d?a c?ng xong.
Duyn Dng Mi?n Nam, L?c T?nh 5948
Cn duyn nn c? quai t?
H?t duyn nn xoy quai d?a c?ng xong
Cn duyn ?ng c?a kn ch?ng
H?t duyn bn qun ng?i trng b? hnh
Duyn Dng ??i Chng 6960