Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » p Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn v phc hc ph?i ng ch?ng gi
Ra ???ng b? h?i l cha hay ch?ng ?
Ni ra ?au ??n trong lng
?y ci n? truy?n ki?p, ch? ph?i ch?ng em ?u !
p Duyn ??i Chng 2028
V duyn l?y ph?i ch?ng gi (2)
Ra ???ng b?n h?i r?ng cha hay ch?ng?
Ni ra ?au ??n trong lng
Chnh th?c l ch?ng c ph?i cha ?u.
Ngy ngy vc c?i gi tr?u
Tay th?i rt n??c, tay h?u ci t?m.
?m ?m ??a lo ?i n?m
Thi?p ??t lo xu?ng, lo n?m tr? tr?.
H?i ng lo ?i! ng tr? d?y cho thi?p ti nh?
?? thi?p ti ki?m cht con th? b? b?ng.
N?a mai ng??i c thi?p khng
X?u h? v?i chng b?n, c?c lng m? cha.
p Duyn ??i Chng 5725
V duyn l?y ph?i ch?ng gi
Ku ch?ng th l? ku cha b?n c??i
p Duyn ??i Chng 8774
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
p Duyn ??i Chng 9206
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 5763
Tay c?m ci bnh t ng?t
Tay b?ng chn r??u b?t
Mi?ng ku b? ng mai ?i
?n treo tr??c gi, b?c chy sng ng?i
?ng khng t? b?ng, tr?i no p duyn
p Duyn Mi?n Trung 9724
Ra ???ng ng??i ta h?i cha hay ch?ng
Ni ra ?au ??n trong lng
M?t ci n? ti?n ki?p ch? khng phi ch?ng ti.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4115
Ph?n em v h?nh l?y ph?i ch?ng gi
Ng??i quen g?p h?i: r?ng cha hay ch?ng ?
p Duyn ??i Chng 10177
Ng??i ta b?t ch?ch ??ng ??u
M? em tham giu b?t ch?ch ??ng ?ui
p Duyn ??i Chng 5550
Nn h? m?c th? ch khen
M? ?i, ch? ni ??ng ?en l vng
p Duyn ??i Chng 8997
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 9722
M? mong g? thi?p v? v??n (2)
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3063
M? mong g? thi?p v? v??n
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 1706
M? em tham thng xi r?n (d?n)
Tham con l?n bo, tham ti?n C?nh H?ng.
Em ? b?o m? r?ng ??ng
M? h?m (l??m) m? h? (ngut) m? b?ng ngay (xi) vo
By gi? ch?ng th?p v? cao
Nh? ?i ??a l?ch so sao cho b?ng (v?a).
p Duyn ??i Chng 1703
M? em tham g?o tham g
?em (B?t) em g? bn cho nh cao sang
Ch?ng em th th?p m?t gang
V?t m?i ch?a s?ch, ra ?ng ?nh nhau
Ngh? mnh cng t?c cng ?au
Trch cha trch m? tham giu tham sang
p Duyn ??i Chng 2171
L?a nhen m?i bn duyn tr?m
Trch cho cha m? n? c?m duyn con.
p Duyn Mi?n Trung 6196
L?y ch?ng ch?ng bi?t m?t ch?ng
?m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng
p Duyn ??i Chng 9472
G t? xo v?i m??p gi
V? hai m??i m?t ch?ng ? su m??i
Ra ???ng, ch? di?u em c??i
R?ng hai ng chu k?t ?i v? ch?ng
?m n?m t??ng ci g?i bng
Gi?t mnh g?i ph?i ru ch?ng n?m bn
S?t si t?i ph?n h?n duyn
On cha trch m? tham ti?n bn con
p Duyn ??i Chng 6935
p d?u p m? ai n? p duyn p Duyn ??i Chng 2076
C duyn l?y ???c (m?i l?y) ch?ng gi
?n xi b? chy, ?n g b? x??ng
p Duyn ??i Chng 10203
Chim quyn ?n tri ?i tu,
X?ng ?i m? g?, ham giu m chi.
Ham giu ? th?y giu ch?a,
B?a ?n n??c m?t nh? m?a thng m??i.
p Duyn Mi?n Trung 6418
Cha m? bi?u ?ng em ??ng m?i ph?i,
Em n? lng no b?c ngi v?i anh.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 12779
Cha ?i! Kho li?u c?m g?p m?m,
p g? con vo c? ??m ?n xi
By gi? do dng con ng??i
M? cha g? bn cho n?i ch?ng v?a
Tri duyn khn p, khn ?a
Trch mnh ? l?, trch cha ? l?m.
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 8325
Ch?ng gi v? tr? nh? hoa
V? gi, ch?ng tr? nh? ma l?c m?
p Duyn ??i Chng 7051
Ch?ng gi v? tr? l tin (2)
V? gi ch?ng tr? l duyn ba ??i.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 2110
Ch?ng gi v? tr? l tin
V? gi, ch?ng tr? l duyn trn ??i (n? n?n)
p Duyn ??i Chng 4417
Ch?ng gi v? tr? l duyn
V? gi, ch?ng tr? l tin ba ??i
p Duyn ??i Chng 6370
Bnh d?y nhi?u ??u th ngon,
Cha m? chu?t ngt th con ??t ch?ng.
p Duyn Mi?n Nam, 2422
B?a c?m mc n??c r?a ru
H?u c?m, h?u r??u, h?u tr?u, h?u t?m
?m ?m d?t c? ?i n?m
Than thn ph?n gi, m l?ng lo gi
ng ?i, ng bung ti ra
K?o ng??i trng th?y, ng??i ta ch c??i
p Duyn ??i Chng 8476
B?i v cha m? khng th??ng
C? lng p u?ng l?y ch?ng v? phu
Tham vng g? k? giu ngu
Cho nn em l? ???ng tu th? n?y
p Duyn ??i Chng 3206
B? p duyn nn ti ph?i ku tr?i,
G duyn ai g, b? ti?ng ??i em mang.
p Duyn Mi?n Nam, 2501
? ??i nn ph?i chi?u ??i
Ch?ng th?i nh? c, v? th?i nh? tin
B?i ch?ng b? m? tham ti?n
Cho nn c ? v?i tin cng ??i
Bao gi? mn ki?p con c kia ?i
Th tin v?i c m?i r?i ???c nhau
p Duyn ??i Chng 9291
???ng ?i nh?ng lch cng lau
Cha m? tham giu p u?ng duyn con.
Duyn sao c?c c?, h?i duyn!
C?m g??ng g??ng t?i, c?m vng vng pha?
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 4686
?n chanh ng?i g?c cy chanh (2)
Bc m? g? p (bn) cho anh h?c tr
p Duyn ??i Chng 4502