Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ganh Ghen

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V? anh x?u mu hay ghen
Anh ??ng l?p l?ng ch?i ?n hai tim.
Ganh Ghen Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn, 2945
Ta r?ng ta ch?ng c ghen
Ch?ng ta ta gi?, ta nghi?n ta ch?i
Ganh Ghen ??i Chng 5852
Ra ?i ch?n b??c d?u dng
M?t my d?n dc tm chng l?u son.
Ganh Ghen Mi?n Trung, Ph Yn, 1927
Ni cao sng c?ng cn di
N?m n?m bo on, ??i ??i ?nh ghen!
Ganh Ghen ??i Chng 7880
Ngn cho ci ki?p con ng??i
Ti tnh cho l?m ?? tr?i b?t ghen!
Ganh Ghen ??i Chng 5659
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 2)
Anh m b?t ch??c Thc Sinh,
Th anh ??ng trch v? mnh Ho?n Th?!"
Ganh Ghen ??i Chng 9999
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
Ganh Ghen ??i Chng 7979
Mnh v? ???ng ?y hm nay
M? cha ??a g?i ??u tay cho mnh
Ganh Ghen Mi?n Trung, Bnh ??nh 9809
Mu ghen Ho?n Th? Ganh Ghen ??i Chng 10327
Lao l? trong d? b?i h?i,
Ch?u ry em bi?t ??ng ng?i v?i ai?
Ganh Ghen Mi?n Trung, Ph Yn, 10378
Ghen chi ghen l? ghen lng
Mo ?i b?t chu?t ??ng mng c?ng ghen.
Ganh Ghen Mi?n Nam, B?c Liu 7018
Em th?y anh em c?ng mu?n cho
S? r?ng ch? ? d?t dao trong mnh
Dao trong mnh, g??m anh c?p nch
Thu?n nh?n tnh khot vch sang ch?i
Ganh Ghen ??i Chng 1466
C th??ng m?i d?c b?n nhau
Khng th??ng ai c lm sao th lm
Ganh Ghen Mi?n Trung, Ph Yn, 6667
C m?t ti anh ni r?ng th??ng
Anh v? ch?n c? v?n v??ng n?i no?
Ganh Ghen Mi?n Nam, V?nh Long 3867
Ch?ng em nh? ci bng ?n
Treo (Chao) ?u sng ??y, bi?t ghen l g
Ganh Ghen ??i Chng 778
B?i anh ?nh ?o?n, ??n ng?n cy b?n
Th??ng anh em ph?i s?m hm
Khng cho ghe c ??u g?n ghe tm,
Ganh Ghen ??i Chng 9744
Ao su th l?m ?c nh?i
Ch?ng mnh l?ch s? n?a ng??i n?a ta
Ghen l?m th ??t ?ui ra
Ch?ng mnh th t?i tay ta phen ny
Ganh Ghen ??i Chng 5955
Anh v? k?o v? anh mong
V? anh nh? n??c trn ??ng kh ng?n
Ganh Ghen Mi?n Trung, Khnh Ha 3241
Ai cho sen mu?ng m?t b?n
Ai t?ng chanh kh? snh cng l?u l
Ganh Ghen ??i Chng 6571
?t no m ?t ch?ng cay
Gi no gi l?i ch?ng hay ghen ch?ng
Vi no m vi ch?ng n?ng
Gi no l gi c ch?ng khng ghen!
Ganh Ghen Mi?n Nam, V?nh Long 6409
?i ?u m ch?ng th?y v?, (5)
Hay l qu?n ta d?a k? o nu
Ganh Ghen Mi?n Nam, An Giang 4978
?i ?u m ch?ng th?y v?, (4)
Con th? nh? d?i, ch? h? vi?ng th?m
Anh c?ng mu?n vi?ng th?m m s? nng mang ti?ng
Gi? khch qua ???ng s?m vi?ng t?i th?m.
Ganh Ghen Mi?n Nam, An Giang 6064
?i ?u m ch?ng th?y v?, (3)
Hay l ? m?c l?i th? ? ?u ?
Ganh Ghen Mi?n Trung 8404
?i ?u m ch?ng th?y v?, (2)
Con th? nh? d?i, ch? h? vi?ng th?m
Anh c?ng mu?n vi?ng th?m m s? nng mang ti?ng
Gi? khch qua ???ng s?m vi?ng t?i th?m.
Ganh Ghen Mi?n Nam, An Giang 5089
?i ?u m ch?ng th?y v?,
Hay l ?n c?n n?m k? v?i ai?
Ganh Ghen ??i Chng 2306