Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia ?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Gia ?nh Mi?n Trung 8366
Xng xnh o l? m?i may
Hm qua m?i b?n (m?c) b?a nay m?t r?i
Gia ?nh Mi?n Trung 7817
Xch r? ?i d?o v??n c
C non ch?m m?m, c gi lm d?a
Lm d?a ba b?a d?a chua
Ch? ?i xch r? l?i mua ba ??ng
Ba ??ng m?c l?m anh ?i
Cho thm mi?ng n?a ?n cng b?a c?m
Gia ?nh Mi?n Nam, Kin Giang 6668
V r?ng b?t m?t s?i my
?em v? th?t ging cho m?y ?i bun
?i bun khng l? th l?i
?i ra cho th?y m?t tr?i, m?t tr?ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 1764
V duyn l?y ph?i v? gi
?n c?m ph?i ?t : Xin b nu?t nhanh !
V phc l?y ph?i tr? ranh,
V?a ch?i, v?a ph tung honh t? tung 1
Gia ?nh Mi?n Trung 3968
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2687
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 9627
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5027
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1724
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7733
V d?u c?u vn ?ng ?inh,
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m? d?t con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 5468
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 9841
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 4380
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 7219
V? v?i ch?ng nh? h?ng v?i c?m
No ng? nh? ch ??m mo hoang
Gia ?nh ??i Chng 3747
V? th mu?n l?y ch?ng e m?t ti?n Gia ?nh ??i Chng 7104
V? h? b?i t?i th?ng ch?ng c? nghe Gia ?nh ??i Chng 533
V? gi?ng tnh ch?ng,
Ng??i ? gi?ng tng ch? nh
Gia ?nh ??i Chng 8256
V? duyn l?y ph?i ch?ng ??n Gia ?nh ??i Chng 3655
V? c ch?ngnh? r?ng c my
Ch?ng c v? nh? cy c r?ng
Gia ?nh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3091
V? ch?ng nh? n??c v?i phi
M? ra ??y l?i m?t ?i ??ng no.
Ai ?i mu?n h??ng l?c tr?i
Tr??c th? cha m?, sau th? v? con.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 7171
V? ch?ng nh? o c?i ngay nn la Gia ?nh ??i Chng 842
V? ch?ng ngh?a n?ng tnh su
Th??ng cho ??n thu? b?c ??u v?n th??ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 8823
V? ch?ng ch? ci nhau hoi
Sao cho trong ?m, th ngoi m?i m
Gia ?nh ??i Chng 7566
V?t n?m b? ma r?a lng (2)
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 6486
V?t n?m b? ma r?a lng
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 7891
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Gia ?nh ??i Chng 920
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2093
Trng ch?ng m ch?ng th?y ch?ng
? ?nh m?t n?i m h?ng v duyn
Gia ?nh ??i Chng, Mi?n Nam 2982
Trng ch?ng bng x? tr?ng lu
Quy?t tm ??u Ph?t ?i tu cho r?i
Gia ?nh ??i Chng 4212
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Gia ?nh Mi?n Trung 5843
Trai t? l?y gi c ch?ng
T? tng khi?n m?t ch? t? h?ng no xe
Gia ?nh Mi?n Trung, Khnh Ha 4953
Trai nh? v? c? gi nh? ch?ng x?a Gia ?nh ??i Chng 2858
Trai nh? b?n c?, gi nh? ch?ng x?a
Khng nn tnh ngh?a c?ng ?n ??a cho tr?n ni?m.
Gia ?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6263
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Gia ?nh Mi?n Nam, 2734
Trai m chi, gi m chi, (2)
Mi?n sao c ngh?a, c ngh l h?n.
Gia ?nh Mi?n Trung 2331
Trai khn v v? gi ngoan v ch?ng Gia ?nh ??i Chng 6163
V? ??p m?t, ch?ng ?au l?ng Gia ?nh Mi?n B?c, H N?i 6122
Tr?i xanh bng tr?ng nh?y hu?nh
??i ?n b ngo?i ?? m, m ?? mnh d? th??ng
Gia ?nh Mi?n Nam, 7910
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Gia ?nh Mi?n Nam, An Giang 4308
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 1834
Tr?ng tr?u th? l?n v?i tiu
Con ?i ? d?c, m? li?u thn con
Gia ?nh Mi?n Trung 7025
Tr?n cha l?n ch?ng Gia ?nh ??i Chng 4534
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
Gia ?nh ??i Chng 1760
Tr?i m?a ??t l ?i bi
Con m? m? xt, xt g con du
Gia ?nh ??i Chng 8073
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Gia ?nh Mi?n Trung, Hu? 9087
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 10238
Tr?m n?m, tr?m tu?i may r?i c?ng ch? m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng, v? r?ng m?c ai,
Gia ?nh Mi?n Trung 5418
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (6)
Ph?i (?p) duyn th l?y t? h?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9144
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9937