Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia Sc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu g g m? m?t yu ch ch li?m m?t Gia Sc ??i Chng 7019
Xui tr? ?n c?t g Gia Sc ??i Chng 2236
Xng xo nh? co vo chu?ng g Gia Sc ??i Chng 4564
V m?t g ra ph?i ba tru Gia Sc ??i Chng 6824
V d?u con ph?ng bay qua
M? ni con g con c?ng ni theo
Gia Sc Mi?n Nam, 2936
V?t gi, g to Gia Sc ??i Chng 2628
V?ng ch? nh g v?c niu tm Gia Sc ??i Chng 3264
V?ng ch? nh g b?i b?p Gia Sc ??i Chng 1092
V?t ngon ?u ??n th? ta
Ton tru h? ??a cng g ch?t toi
Gia Sc ??i Chng 590
Trng g ha cu?c (qu?c) Gia Sc ??i Chng 3848
Tri g khng ch?t Gia Sc ??i Chng 9422
Trai th?y gi l? nh? qu? th?y g con Gia Sc ??i Chng 7499
Tri g?n anh hi ch?ng hi tri xa
D? ki?m th?t g tm ?u ra th?t ph?ng
Gia Sc ??i Chng 5936
Tr?ng khn h?n v?t Gia Sc ??i Chng 649
Tr?ng g tr?ng v?t Gia Sc ??i Chng 2392
Tr? tr?m g gi tr?m b (tr?m tru) Gia Sc ??i Chng 10188
Tr?ng nh? tr?ng g bc Gia Sc ??i Chng 6170
Tr?i ?ang n?ng c? g tr?ng th m?a Gia Sc ??i Chng 6585
Tr?u trong nh ?? g ai b?i Gia Sc ??i Chng 5629
Tnh r?ng ?m b?y ngy ba
M?i ?m c su, g ? sang canh
Chm cha con g tr?ng n ??u trn cnh
Gi bi?t nh? v?y b ? lm g?i, n?u canh ?n r?i
Gia Sc ??i Chng 6971
Thng ging thng hai
Thng ba, thng b?n,
Thng kh?n, thng n?n
?i vay ?i t?m ???c m?t quan ti?n
Ra ch? K? Din mua con g mi
V? nui, h?n ?? ra m??i tr?ng
M?t tr?ng: ung,
Hai tr?ng: ung,
Ba tr?ng: ung
B?n tr?ng: ung,
N?m tr?ng: ung,
Su tr?ng: ung,
Cn ba tr?ng n? ra ba con:
Con di?u tha,
Con qu? b?t,
Cn m?t c?t x?i,
Ch? than ph?n kh ai ?i
Cn da lng m?c, cn ch?i n?y cy
Gia Sc ??i Chng 6351
Th?p l t nh? v?t Gia Sc ??i Chng 1474
Th??ng em khng dm v nh (gh nh)
?i qua ?i l?i h?i c g bn khng?
Gia Sc ??i Chng 10089
Te ti nh? g mi m?c ?? (nh?y ?) Gia Sc ??i Chng 6295
T?i v?t ch?a qua t?i g ? ??n Gia Sc ??i Chng 3754
T?i g v? v?t Gia Sc ??i Chng 711
Sng xao ??u v?t Gia Sc ??i Chng 3090
Th??ng em (anh) anh (em) ?? trong lng
Vi?c quan anh c? php cng anh lm
Th??ng em khng dm v nh
?i qua ?i l?i h?i c g bn khng?
Gia Sc ??i Chng 4655
S?c em m?i ch? l hoa
Tm h?n em m?i th?t l h??ng th?m
Gia Sc ??i Chng 6666
So ?i th so ?n ?a
Ph??ng hong lc ?i c?t g c?ng ?n
C ch?u kh m?i c m ?n
Khng d?ng ai c ?em phn cho ng??i
Gia Sc ??i Chng 6178
Ru?i l?n ch?i v?i b tru
?n g qu?t v?i di?u hu m?y l?n
Gia Sc ??i Chng 1196
Rau r?m hi ng?n ho r?u
Nh?ng l?i em ni m ?au ??n lng.
B?y lu xe s?i ch? h?ng
Ngh? em l?y ???c con tng g n?
By gi? em ? hai m??i
Sao em khng nh? nh?ng l?i ngy x??
Gia Sc ??i Chng 9852
R?n khng chn r?n b kh?p r,
G khng v r?ng nui ??ng chn m??i con;
Khi em ni v?i anh th ma mng ch?a t?i,
Nay ch? c?t hi em ra d?m s??ng di n?ng nn m em
M?ng, chn ??p g?c tot nn gt em mn;
V??n hoa em gi? tr?n, con ong ln c?ng khng v.
Gia Sc Mi?n Trung, Hu? 5942
Qu?c ku ro r?t trn ngn
G r?ng to tc g?i con trn ??i
L?nh lng thay lng gi?ng i
Lng gi?ng l?nh t, sao ti l?nh nhi?u
Gia Sc ??i Chng 9807
R?a chn ?i hn ?i hi (*)
R?a chn ?i ??t ch? hoi r?a chn
Con gi m g? ch?ng g?n
N?a ?m g gy mang ph?n cho cha
Con gi m g? ch?ng xa
Ba so ru?ng cho ch?ng ma no cy
Gia Sc ??i Chng 7632
ng ni g b ni v?t Gia Sc ??i Chng 5931
Nui g ph?i ch?n gi?ng g
G ri b gi?ng nh?ng m ?? mau (sai)
To nh?t l gi?ng g nu
Lng d?y, th?t bo nui lu ?? nhi?u
Gia Sc ??i Chng 3905
Nui b m ?? thng n?m
S?a so?n dao th?t n? b?m th hui
Gia Sc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4436
Ni nh? n??c ?? ??u v?t (l khoai) (l mn) Gia Sc ??i Chng 9242
Nh vua thn v?i Lang sa
?? Ty ?n c?p tr?ng g c?a dn.
Gia Sc Mi?n Trung, Bnh ??nh 3879
Nh n?y ch?t l?n toi g
C ba ng c?ng ??n nh ngy x?a.
Gia Sc ??i Chng 6590
Nh giu mua v?i thng ba (2)
Bn g?o thng tm, nui g thng n?m.
Gia Sc ??i Chng 9558
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m t? r?, nng th??ng ch?ng l ?
Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Gia Sc ??i Chng 3587
Nh? tu?i m l?y ?n b
Nh? tri chn hp, nh? g t m??ng
Gia Sc ??i Chng 2706
Ngy ng nh? g m? Gia Sc ??i Chng 3246
Ng? g ng? v?t Gia Sc ??i Chng 7735
Ng? g ng? g?t Gia Sc ??i Chng 4919
N?c c??i n??c l?nh ln h?i
G con leo ln ? qu?, g?m ci ??i g con
Gia Sc ??i Chng 2054
N??c xo ??u v?t Gia Sc ??i Chng 5142
N??c ?? ??u v?t Gia Sc ??i Chng 7757