Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ht ??i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V ?y h h? bng lng
Khng ai c??p v? dnh ch?ng c?a ai
??a bn ch? h??ng cn sai
V? ch?ng khng ch?c, gi trai ch?c g
Ht ??i Mi?n Trung 6567
V ai nn d? ??n ?au
L? s?u tun ch?y, kh?n lau khng ng?ng
T?i tnh ta l?m ng??i d?ng
Dang tay ?n gi, gi ??ng rung cy
H?i ng??i th??ng c? co hay
Lm sao gi?i ??ng s?u n?y cho ta
Ht ??i Mi?n Trung 3452
Ti?ng anh ?n h?c lu thng,
H?i anh c bi?t kh?n lng m?y ???ng?
- Em v? ??m h?t c? v??n,
L?i ?y anh ni m?y ???ng kh?n lng.
Ht ??i ??i Chng 6780
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro (2)
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th kh?
N?m c? l?i khng nn
N?m chn tay th l?i ni?m huynh ??
V?y anh c? "b? lng l h?n"
Ht ??i ??i Chng 3325
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th s? t?i tr?i
N?m ngang khc gi?a s? l?i th? gian
Gi?ng su anh ph?i thng thang
Ko ch? du ln ??ng k?o ch?t oan linh h?n
Ht ??i Mi?n Trung 6522
Th tay b?t b??m trn cy
Mi?ng ku h?i b??m, thi?p ?y b? chng
??ng nghi cho b??m m oan
B??m y nh? c?u, b??m hon nh? x?a
Thi?p ni v?i chng h d? ?i ??a
D?u s?m c?ng ??, d?u tr?a c?ng ch?
Ht ??i Mi?n Trung 2992
Thn em nh? ci chung vng
?? trong thnh n?i c ngn qun canh
-Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n b? lc ch? ngy d?ng chung
Ht ??i Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu 2631
Th?y anh hay ch?, em h?i th? ?i l?i (11)
T?o thin l?p ??a, ng tr?i ai sanh.
Ht ??i Mi?n Trung 3244
Th?y anh hay ch? h?i th? ?i l?i,
Cy c? chi khng l, con c g khng x??ng.
- Th?y em h?i t?c anh ni ph?t cho r?i,
Cy c? n?ng khng l, con c h?a khng x??ng.
Ht ??i Mi?n Nam, 4449
Thn em nh? th? h?p vng
Thn anh nh? manh chi?u rch b?n hng b? qun
- Tr?m l?y ng tr?i cho gi th?i ln
Cho manh chi?u rch ph?t ln h?p vng
Ht ??i Mi?n Trung 6204
Tay b?ng d?a mu?i, chn t??ng
T??ng chua mu?i cht, nh? th??ng ngh?a chng
B?n c g?p nh ngi nh sn
Nh? h?i o rch lang thang ch?a t?
B?n c g?p n?i hng l?a ph? ph
Nh? h?i o rch x?a t khng chng
?n tiu nh? t?i mi hnh
B?n c ?n nem g ch? V?t
C?ng nh? rau canh thu? no
Ht ??i Mi?n Trung 5351
Sng su so ng?n (so v?n) kh ?
Mu?n ?i th?m b?n (th?m b?u), s? ? khng ??a
- ? khng ??a lm sao ??n b?n
Thi?p khng th??ng chng, thi?p ??n chi ?y?
Ht ??i Mi?n Trung, ??i Chng, Bnh ??nh 3380
Tai nghe ti?ng h? v?ng ??ng
Ai c con c?ng b?, ai c ch?ng c?ng vong
Ht ??i Mi?n Trung 7117
R??u ?? xu?ng c?u, r??u ha theo n??c
Tr?u ?? xu?ng c?u, tri ng??c tri xui
X?a nay nh? b?n ngi ngi
B?a nay g?p b?n d? vui khn cng
Ht ??i Mi?n Trung 530
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 5189
N?m con ng?a c?t c?n Ng? M
Chn con r?ng n?m C?u Long Giang
Chng m ??i ???c, c l?ng vng em trao
Ht ??i Mi?n B?c Trung Ph?n 4939
M?t nhnh tra, n?m ba nhnh tr?y,
M?t nhnh tr?y, n?m b?y nhnh nho,
Em t?i ?y, c ?? quan v?n, quan v, tr? nh?, h?c tr.
Ai m ??i ??ng ti g? em ch? em cho,
Ai m ??i khng ??ng, ti b?t ch?n b ba n?m.
- M?t nhnh tr?y, n?m b?y nhnh mai
M?t nhnh mai tr?m hai nhnh th?
Ch? v?n, ch? s?, anh ??i h?t tr?m cu
??i r?i anh h?i ch? em ?u
N?u ch? khng c, anh b?t em h?u ngn n?m
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 9756
M? l?i cho gi, cho tr?ng
Cho quanh Ni Cha, cho b?ng Sng Tr
M? l?i cho ch? em ta
Bn h?u ?n b bn t? ?n ng
M? l?i cho gi n? cng
Cho trai ti?t h?nh gi?a ?m ?ng h?i n?y
Khoan khoan b? b?n khoan cho
L?i ?y ta h?i ng??i no bi?t ta
T? khi cha m? sinh ra
T? l?n ch nh?, b?n ta m?y l?n
X?ng r?ng b?n c?u b?n tn
L?i ?y ta h?i m?i giao ln k?t nguy?n
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 1163
L?i nguy?n ?? l?i t?i mai
? phn, ?y gi?i th? ai b?c tnh
- B?c chi m b?n ku ta r?ng b?c
Chim ku su?i ng?t, ng?n ?n t? l?u ly
Thi?p ch? chng ? b?n con tr?ng ni
Chng khng lai vng, thi?p ?i l?y ch?ng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8473
Ht ln m?t ti?ng cho thanh
Trai b? h?c hnh, gi b? bn bun
Gi b? bn bun, gi cn l?ch s?
Trai b? h?c hnh m?t ch? n?m roi
Ht ??i Mi?n Trung 3665
Hai bn hng c, chnh gi?a hng tm
V? no ch?ng n?y, m nhau m h
Ai nhi?u nhn ngh?a th lo
Ti ?y t nhn, t ngh?a, ti h l?i l?i
Ai di c?n, di nh? th th? ngoi kh?i
Ti ?y ng?n c?n, ng?n nh?, ti th? ch?i trong gnh
H?a may gi mt tr?ng thanh
C kia ?n v?c b? gnh ?n cu
Ht ??i Mi?n Trung 3133
Gi g?o r?i, c?i c?t chy treo
Anh v? em ? cheo veo m?t mnh
Ht ??i Mi?n Trung 3835
G?p nhau ?y con bng ?ang tr?a
R?ng r?ng n??c m?t, thi?p ??a chng v?
Chng v? trong n?, thi?p ? ngi ni
D?n chng ba ch? nh? ghi vo lng
H?i th??ng n??c ??c c?ng trong
Khng th??ng n??c ch?y gi?a dng c?ng d?
Thi?t nh? l?i em ni em ch?
Ba b?n n?i t?i ng trao th?, em khng c?m
Ht ??i Mi?n Trung 5404
G?p anh em h?i vi l?i
Thng n?m kh h?n chim tr?i ?n chi
- Chim tr?i th h??ng l?c tr?i
C? sao em b?u h?i l?i ?n ng?n
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 669
Em ch?a c ch?ng chn r?i tay r?nh
Em c ch?ng r?i m?t c?nh hai qu
Ni ra cam kh? nhi?u b? b?n ?i
Ph?i r?ng ch?u r?a cho r?i
G?o trt v n?i khng l? trt ra
X?a kia quy?n m? v?i cha
By gi? c l? ng??i ta n?m quy?n
V? v?i ch?ng l ngh?a b nin
B?n bi?u ta phn chi?c ??a, ??ng ti?n sao nn
Ht ??i Mi?n Trung 9252
Em h?i anh x?a kia
Ai "x?" chn m?t tr?i ?
Ai d?o ch?i m ph? ?
Ai n?m ng? qun ?n ?
Ai khc cho m?ng m?c ?
Ai d?y h?c tr thi ?
Trai nam nh?n ??i ??ng, gi n? nhi xin k?t nguy?n.
- ? em ?i! bu?i x?a kia
ng H?u Ngh? "x?" chn m?t tr?i,
ng Ph?m Cng d?o ch?i m ph?,
ng ??ch Nhi n?m ng? qun ?n,
Nng M?nh Tng khc cho m?ng m?c,
??c Khng T? d?y h?c tr thi
Trai nam nh?n anh ??i ??ng, gi n? nhi hy k?t nguy?n.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8390
Dao vng r?c l tr?u vng (2)
M?t thi?p, thi?p li?c, m?t chng chng lun
Trai xun g?p gi c?ng xun
Nh? bng la tr? n?a ch?ng g?p m?a
Anh th??ng em cha m? hay ch?a
Hay l th??ng ?n th??ng ??a ngoi ???ng
Ht ??i Mi?n Trung 4090
Con v?t n ku "c?p, c?p"
N ku khng h?i khng ch?p, ku kh?p dng sng
Ku "?o hoa giang th??ng t??ng chi?u h?ng (1)"
Ku trai ch?a v?, gi ch?a ch?ng thnh ?i
Ku r?i n??c ch?y hoa tri
Ti?ng th?i ku "c?p" nh?ng m? ci m?t mnh
- Con g n ku "Chi?c, chi?c"
H?n ku tha thi?t, ku c? n?m canh
Ku: "C s?n l?u th?y b?t v? th?n (2)"
Tr?i kia kho ?? duyn lnh nh? nh?
May m ng? g?p tnh c?
Tuy r?ng ku "Chi?c" nh?ng by gi? thnh ?i
Ht ??i ??i Chng 572
Con g h?n ku "chi?c chi?c",
H?n ku, tha thi?t, ku c? n?m canh.
Ku "C s?n l?u th?y b?t vi th?n" ()
Tr?i kia kho ?? duyn lnh nh?n nh?-
May m ng? g?p tnh c?,
Tuy r?ng ku "chi?c", nh?ng by gi? thnh ?i.
Ht ??i ??i Chng 9434
Con cc ?n tr?u ?? mi
C ai lm l? ch?ng ti th lam
Ht ??i ??i Chng 2003
C ch?ng r?i, b?u ni r?ng khng,
Con ?u b?n ?m, b?n b?ng trn tay?
- C ch?ng n?m ngoi, n?m x?a,
N?m nay ch?ng ??, c?ng nh? ch?a c ch?ng.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 6783
Ch? anh ? mn thng T?
Anh khng b??c t?i, em ? n?i xa
M?i anh m??i su qua nh
?n tr?u u?ng r??u n?i xa em k?t nguy?n
- Ph?i chi em ni t?n t?
Th anh b??c t?i thng T? ? r?i
V em ?n ni li thi
N?i xa h? b??c t?i ? r?i cn ?u
- M?i anh m??i su qua nh?
M?t lng anh ch?u, qua nh th khng
Anh nguy?n cng em n??c m?t ch?y b?ng sng
Bu?i ti?n duyn khng ??ng v? ch?ng th thi
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3835
Ch? Trung, ch? Hi?u, ch? Ha
H?i trong ba ch?, th? cha ch? no ?
- Ch? Trung, th ?? th? cha,
Ch? Hi?u th? m?, ch? Ha th? anh.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 7403
Cy mt ??t tr?ng b? ao c?ng ??t
Cy ?t cay tr?ng n?i ang n??c c?ng cay
Ch? em mnh h h? cho hay
Anh hng xa x? c?n mng tay ??ng nhn
Ht ??i ??i Chng 7453
Bu?n tnh cha ch? bu?n tnh (2)
Khng ai ?i Hu? cho mnh g?i th?.
- G?i th? th ph?i g?i l?i,
S? e th? r?t, th? r?i gi?a ???ng.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 9986
Bi?t ?u m ch?n giu sang
Bi?t ?u m ch?n nh?ng trang anh hng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3973
B?y lu m?i g?p duyn mnh
Gi? nh? v?n th? g?p bnh n??c tin
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3196
B? v?, ? b?n b? v?
N?i th??ng khng c n?i ch? c?ng khng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3810
o gi n?m nt h? bu
Em cn cha m? dm ?u t? tnh
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8470
o anh rch mi?ng bn vai
C?y nng v gip ?? mai ?i lm.
- Anh v? s?m b?c cng vng,
S?m cho ?? l? ??n ?y nng v cho.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 9370
Anh v? ki?m v? k?o gi
Ki?m con k?o mu?n, em ? c ?i
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 2646
Anh v? ?? ru?ng cy ?a
?? ??ng n??c ng?t sang qua c??i nng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 1246
Anh khn ngoan c?ng ? d??i ng tr?i
Em l con n ??i d?i th??ng thin
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 4372
Anh th??ng em b?t lu?n x?u xinh
L giang n?u v?i cua knh c?ng ngon
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 10039
Anh th??ng em t? thu? tr?ng cau
Cau ln chn lng ru?t ?au chn t?ng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8442
Anh th??ng em cn s? n?i m? cha
Thu? nay o m?c kh qua kh?i ??u
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 709
?i?u g vui cho b?ng ?i?u ht h
C m?t c?ng r??i c?ng d m ?i
Ht ??i ??i Chng 1464
?? anh ??m h?t sao tr?i
Em ?y k?t tc ? ??i v?i anh
- Em v? ??m h?t c d??i ao
R?i anh ??m ?? m?y sao trn tr?i
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh, Mi?n Nam, B?c Liu 5388
??n ?y h ht lm thn
Ci ??u bi l?y tr??c sn lm g
Ht ??i Mi?n B?c Trung Ph?n 1669
??n ?y ?ng th?t l ?ng
Cho bn nam th m?t lng bn n?
Cho qun t? th s? d? thuy?n quyn
Em cho chung m?t ti?ng k?o cho ring b?n c??i
Ht ??i Mi?n B?c Trung Ph?n 1675