Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ht Ru

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u ln vng xu?ng di?m
G?p em c?ng h?i n? ni?m nh? x?a.
Ht Ru Mi?n Trung, Ph Yn, 3807
V d?u khng b? ??ng hoa,
C?ng n??ng theo b?u vo ra th?m ch?ng!
Ht Ru Mi?n Trung, Ph Yn, 3467
V d?u cy c?ng r? b?n
Gi lay ch?ng chuy?n s?m r?n no rung
Ht Ru Mi?n Nam, 1114
V d?u c?u vn ?ng ?inh,
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m? d?t con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i.
Ht Ru Mi?n Nam, B?n Tre 434
V d?u b?u t?t b?u xinh,
B?u ra lm b, ph?i rinh ?n ng?i.
Ht Ru Mi?n Trung, Ph Yn, 6982
Tr?m hoa ?ua n? thng Ging,
C bng hoa c?i n? ring thng m??i
Tr?m cnh hoa c??i,
Tr?m n? hoa n? ma xun sang.
?n con y?n tr?ng, d?p du ?n ong, (2)
Con chim kia sao kho no nng!
Cu?c ku ging gi? nh? nung d? s?u.
Gi nam hy h?y ban chi?u
M?t ?n b??m tr?ng d?p du trn non,
?m ?ng tr??ng, nghe v??n ru con
V??n ht ru con, c khe l?n bng, chim bu?n ci c
Ka qun t? trc, d? ny bng khuang^
Em nh? hoa th?m m m?c gc r?ng
Ht Ru ??i Chng 1403
Th? nh?t l b?u Chi L?ng
Th? hai ?o Kh? ??ng ??ng K? L?a
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh
Ai ln X? L?ng cng anh
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em
Tay c?m b?u r??u n?m nem
M?ng vui quenht^ l?i em d?n d
Gnh vng ?i ?? sng Ng
?m n?m t? t??ng ?i m sng Th??ng
Vo cha th?p m?t tu?n h??ng
Mi?ng kh?n tay vi b?n ph??ng cha n?y
Cha n?y c B?t c th?y
C hn ? t?ng c cy ng ??ng
Cy ng ??ng khng tr?ng m m?c
R? ng ??ng r? d?c r? ngang
Tr?m n?m thi?p v?n theo chng
Ht Ru ??i Chng 9811
Ru h?i, ru h?i l ru (3)
Bn c?n th ch?ng bn su th cho (*)
Hai tay em v?a ch?ng v?a cho
Khng ai tt n??c ?? ngho m?t phen
Ht Ru ??i Chng 9168
Ru h?i, ru h?i l ru (2)
Con c l ? ?nh v?y ch?t vi
Ht Ru Mi?n Trung 8554
Ru h?i, ru h?i l ru
Cha con cn ? chi?n khu ch?a v?.
Con ?i ! Nh? tr?n l?i th?
T? do, ??c l?p, khng n? hy sinh.
Ht Ru Mi?n Trung 888
Ru em em hy nn ?i
K?o m m? ?nh em th ph?i ?au
Em ?au ch? c?ng bu?n r?u
B m?m b mi?ng nn mau t?c th
Ht Ru ??i Chng 5162
Ru em cho tht cho mu?i (2)
?? m? ?i ch? Tru?i mua mt em ?n
Ht Ru ??i Chng 4927
Ru em cho tht cho mu?i
?? m? ?i ch? mua vi ?n tr?u
Mua vi Ch? Qun Ch? C?u
Mua cau Nam Ph?, mua tr?u Ch? Dinh
Ch? Dinh bn o con trai
Tri?u S?n bn nn, M?u Ti bn kim
Ht Ru Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6263
Ru em bu?n ng? bu?n ngh
Con t?m chn ??, con d chn mu?i
Con t?m chn ?? ?? l?i m nui
Con d chn mu?i lm th?t m ?n
Ht Ru Mi?n Trung 5430
Ru con nh? m?y l?i qu
Th?y ai ?i rch ch? ch, ??ng c??i.
Th? nh?t, k? s? lm ng??i,
D?u no, d?u ?i cho t??i m?t my.
Mi?ng ?n ph?i gi? thng ngy,
Th?c khuya, d?y s?m cho ty ng??i ta.
Ht Ru Mi?n Trung 3426
Ru con gi?a bu?i chi?u ?ng
?? m? tt n??c gi?a ??ng ?m nay
C?u giai m? ?? lun tay
Cho lnh manh o cho ??y c?m con
Cho lng m? ?? ho hon
Cho g??ng m?t tr? ??p trn nh? g??ng
Qu?n g m?t n?ng hai s??ng
Qu?n g gi b?i trn ???ng con ?i
Ru con m? ht m?y l?i
Ng? ?i cho m? cn r?i g?i tay
Ht Ru ??i Chng 3775
Ru con con ng? cho say
?? u d?t v?i d?y nhu?m nu
C?t qu?n c?t o u khu
?? th?y con m?c cy b?a ma chim
Ht Ru ??i Chng 4940
Ru con con ng? cho r?i (2)
Cho m? ?i ch? mua vi tm tr?u
Mua vi ch? Qun, ch? C?u
Mua cau Nam Ph?, mua tr?u ch? Dinh.
Ht Ru Mi?n B?c, H N?i 6952
Ru con con ng? cho r?i
M? ra ch? v?ng, m? ng?i than thn
Ht Ru ??i Chng 9778
Ru con con ng? cho lu
?? m? ?i c?y ru?ng su lu v?
Ru con con ng? cho m
M? cn lo chuy?n l th ko cy
Ru con con ng? cho say
M? cn v?t v? chn tay ngoi ??ng
Ru con con ng? cho n?ng
M? cn nh? m? tr? cng cho ng??i
Ht Ru ??i Chng 3824
Ru con con ng? cho lnh
Cho m? gnh n??c r?a bnh cho voi
Mu?n coi ln ni m coi
Coi b Tri?u t??ng c?i voi ?nh c?ng (*)
Ht Ru ??i Chng 6322
Ru con a h?, a h
Con nn m? h?, con la m? bu?n.
Ht Ru ??i Chng 9270
Ru con a h? a h
Con nn m? h? con la m? bu?n
Ht Ru ??i Chng 9754
Ng? ?i con ?i ??ng khc
L?n mau chn tay nh? cy ch, cy tr?c
Cy l?n ln t? ??t
C g?c r?i m?i c ng?n
Ng? ?i con ?i ??ng khc
Ht Ru Dn Ca Banar 6358
Mi?ng ru con, m?t nh? hai hng
Nui con cng l?n m? cng thm lo
Ht Ru ??i Chng 587
M? b?ng con ln ng?i c?u i T? (2)
Gi trng ch?ng ??ng ni V?ng phu
M?t mai bng x? tr?ng lu
Ve ku ma h?, bi?t m?y thu m?i g?p chng!
Ht Ru Mi?n Trung, Hu?, Qu?ng Tr? 5767
M? b?ng con ln ng?i c?u i T?
V? (Gi) trng ch?ng ??ng ni V?ng Phu
Bi?t r?ng ch? bng x? tr?ng lu (Ty c)
Gi? nh? con ve ve n ku ma h?
Bi?t m?y thu m?i g?p chng
Ht Ru Mi?n Trung, Hu?, Qu?ng Tr? 5298
M? ?i! ??ng c u s?u
Quay t? ?nh ?ng lm gi?u m?y h?i! (m coi)
Ht Ru ??i Chng 6915
M? ?i! ??ng ?nh con ?au
?? con b?t ?c hi rau cho m? nh?
Ht Ru ??i Chng 6244
Gi ma thu m? ru con ng?
N?m canh di (ch?y) th?c ?? c? n?m
Ht Ru Mi?n Nam, B?n Tre, Ti?n Giang 8049
Em ti bu?n ng? l?i bu?n ngh
Bu?n ?n c?m n?p, cho k, th?t g
Bu?n ?n bnh ?c, bnh ?a
Bu?n ?n khoai n??ng cng l ng rang!
Ht Ru ??i Chng 4477
Em ti bu?n ng? bu?n ngh, (2)
Con t?m ? chn con d ? mi.
Ht Ru Mi?n Nam, 7972
Con ti bu?n ng? bu?n ngh
Bu?n ?n c?m n?p cho k th?t g
Nh cn c m?t qu? c
Lm sao ?? mi?ng c?m v cho con
Con ti khc ho khc hon
Khc ?i qu? th? mo trn ??u ma
Con thm ph?m o?n trn cha
Thm qu? chu?i ng? ti?n vua c?a lng
Con thm g?o c?m Lng Ngang
Con thm ?n qu? d?a gang Lng Qui
Con thm c mt canh khoai
Con thm x? mt, thm tai qu? h?ng
Con thm ?ui c vy bng
Thm ru tm r?o, thm lng b ?ao
Ht Ru ??i Chng 8223
Con c l?n l?i b? sng (2)
M? ?i t??i n??c cho bng ra ?i.
Trng tr?i, trng ??t, ?ng my,
Trng cho la chn, h?t sy n?ng nhnh,
Trng cho rau mu?ng mau xanh,
?? em c?t n?u bt canh m?n m,
Mt lng sau b?a rau c,
Con ?i mau l?n n??c nh c?y trng.
Ht Ru Mi?n Trung 4406
Con ?n con ng? cho no
Con l?y con ch?ng con b con ?i
Ngy sau con h?c con thi
M? mong con ?? m? th nh? con
Ht Ru ??i Chng 7704
Chu ?i chu ng? cho ngon
C?a d, d gi? ai bn m?c ai
Ht Ru ??i Chng 4635
Chu ?i chu ng? cho lu
M? chu ?i c?y ??ng su ch?a v?
Ch?ng v? b?t ???c con c tr
Trng c? mang v? b chu mnh ?n
Ht Ru ??i Chng 1608
Ci ng? my ng? cho say
M? my v?t v? chn tay su?t ngy
B?t ???c m?t gi? c ??y
Bn ?i mua g?o cho my n?u ?n
Ht Ru Mi?n B?c 1077
Ci ng? my ng? cho lu
M? my ?i c?y ??ng (ru?ng) su ch?a v?
B?t ???c m?t l? c tr
Xch c? li v?, n?u cho ng? ?n!
Ng? ?n khng h?t, ?? dnh ??n T?t
Mo gi tha h?t, mo ?m ph?i ?n
Mo con ph?i v?, con qu? ??t ?ui
Con ru?i ??t cnh, ?n gnh c m?u
C? ?u c s?ng, bnh ch?ng c l
Con c c v?y, ng th?y c sch
?o c?ch c?n dao, th? ro c ba
Xay la c chng, vi?c lng c m
C?t c? c li?m, cu lim c l??i
Cy b??i c hoa, cy c c tri
Con gi c ch?ng, ?n ng c v?.
K? ch? c vua, trn cha c b?t!
Ci bt c ngi, con voi c qu?n.
Ht Ru Mi?n B?c 4367
Ci ng? con ng? cho say
M? con v?t v? chn tay t?i ngy
Ht Ru Mi?n Nam, V?nh Long 6901
Ci ng? con ng? cho lu
M? con ?i c?y ru?ng su ch?a v?
Ht Ru Mi?n Nam, V?nh Long 3153
Ci b?ng m?c x?ng ngang chn
L?y ch?ng K? Ch? cho g?n, xem voi
Tro ln tri ni m coi
Th?y ng qu?n t??ng ci voi ?nh c?ng
Ti vc m thu ch? h?ng
Tm tr?u cnh ph??ng cho ch?ng ?i thi
M?t mai ch?ng ??, vinh quy
Vng anh ?i tr??c, em th vng sau
Tn qu?t, h??ng n theo h?u
Vinh quy bi t?, gi?t tru ?n m?ng!
Ht Ru ??i Chng 2770
Ci b?ng l ci b?ng bnh (2)
Th?i c?m n?u n??c m?t mnh m thi
Trong nh cho ch ngai sn
M?i vi?c thu x?p ??t l?n m?i thi
R?ng ngy c khch ??n ch?i,
C?m ?n r??u u?ng cho vui lng ch?ng.
R?ng ngy ?n u?ng v?a xong,
Tay nh?c mm ??ng, tay tr?i chi?u ho?
Nh?n mi?ng ?i khch ?ng xa,
?y l c?a g?i ch?ng ta ?n ?ng.
Ht Ru ??i Chng 6810
Ci b?ng l ci b?ng bnh
Th?i c?m n?u n??c m?t mnh m thi
R?ng ngy c khch ??n ch?i,
C?m ?n r??u u?ng cho vui lng ch?ng.
R?ng ngy ?n u?ng v?a xong,
Tay nh?c mm ??ng, tay tr?i chi?u ho?
Nh?n mi?ng ?i khch ?ng xa,
?y l c?a g?i ch?ng ta ?n ?ng.
Ht Ru ??i Chng 6961
Ci b?ng l ci b?ng bang (3)
Th?y m? ?i ch? b?ng cng lm th? (*)
Ngy sau b?ng ?? ng ??
?i vng l s?n, ?i d l khoai
Ht Ru ??i Chng 6169
Ci b?ng l ci b?ng bang (2)
Con ?i l?y sng cho m? ?? khoai
Con ?n m?t, m? ?n hai
Con ?i b?c mu?i th khoai ch?ng cn
Con ng?i con khc n? non
M? c?m ci v?t, con bon ra h
C ?nh ?nh v?t tre
??ng ?nh v?t n?a m qu chn con
Ht Ru ??i Chng 4115
Ci b?ng l ci b?ng bang
?n c?m b?ng sng, b?c mu?i b?ng vung.
M? gi?n m? v?t (??y) xn?ng sng,
B?i ra c?a (Con ra ???ng) bi?n l?y ch?ng li bun.
Kht n??c th u?ng n??c ngu?n,
L?c ???ng th b?o li bun ??a v?.
Ht Ru ??i Chng 8037
Ci b?ng cng ch?ng ?i ch?i
?i ??n ch? l?i ?nh r?i m?t ch?ng
Ch li ?i, cho ti m??n c? g?u sng
Ti tt n??c c?n cho ch?ng ti ln
Ht Ru ??i Chng 1826
Ci b?ng ?i ch? c?u Canh,
Ci tm ? tr??c c? hnh ?i sau,
Con cua l?ch ??ch ?i h?u,
Ci chy r?i xu?ng v? ??u con cua.
Ht Ru Mi?n Nam, 6876
Ci b?ng ?i ch? C?u C?n
Th?y ba ng b?t c?i tr?n n?u c?m
ng th x?i x?i ??m ??m
ng th ? h?, n?i c?m khng cn (*)
Ht Ru ??i Chng 750