Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hay Lm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u ng??i hay lm dng Hay Lm ??i Chng 2680
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? Hay Lm ??i Chng 9147
Tr?i no c ph? ai ?u
Hay lm (Sing n?ng) th giu, c ch th nn
Hay Lm ??i Chng 7569
T?t s? b?ng b? giu Hay Lm ??i Chng 9570
Sng mai anh th?c d?y
Anh xch ci r?a quo
Anh ln hn ni Qu?o
Anh ??n cy c?i cng queo
Anh than v?i em cha m? anh ngho
??a tre y?u ?t dm quo con m?m nhum (*)
Hay Lm Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 9858
Quen tay khng b?ng hay lm Hay Lm ??i Chng 6484
Quen tay hay lm Hay Lm ??i Chng 756
Nhi?u tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 8965
Nh giu s?m l; k? kh s?m c?m Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4548
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 3)
Php qun d h?i m?y l?i th?y chung
R?ng: - Anh l k? c cng
V ?n Nh n??c c?ng khng b?c g
C? sao m?u ph?n lm chi?
Nh?ng ai ??ng ??ng ni th tha ngay!
Nghe l?i nghi?n l?i cau my
M?ng r?ng: - Php t?c ni hay lm g
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k?
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k? (Cn Ti?p Cu 4)
Hay Lm Mi?n B?c, H N?i 1143
Ng??i bi?t ch?ng ni
Ng??i ni ch?ng bi?t
Hay Lm ??i Chng 3630
N?ng thuy?t b?t n?ng hnh Hay Lm ??i Chng 8878
Mu?n ?n th l?n v b?p
Ch?ng ai khen ci n?t hay lm!
Hay Lm ??i Chng 6736
Mau tay hay lm Hay Lm ??i Chng 5017
M?t nh c b?n nng du
Du c? bun bn ra m?u phong l?u
Du hai c v? m? mi?u,
B?c ti?n thc la, bao nhiu ?em v?,
Du ba ln t?n, xa xu?,
Nh? ?n cha m? cho v? Mi?n Nam
Du T? c tnh hay lm,
Ch?n tru c?t c? min man ngoi ??ng!
Hay Lm ??i Chng 9104
M?t ng??i hay ho b?ng kho ng??i hay lm Hay Lm ??i Chng 10096
M? ?i, con ch? l?y th? c?a.
C hai hn ng?c ?u ??a t?i ngy
Hay Lm ??i Chng 3729
Hay ?n th ch?ng hay lm Hay Lm ??i Chng 6081
Kho tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 2016
Khen ng??i th t?t d?t ng??i th x?u
C vay c tr? m?i th?a lng nhau
Tr?i no c ph? ai ?u
Hay lm th giu c ch th nn
Hay Lm ??i Chng 1197
Khen n?t hay lm ai khen n?t hay ?n Hay Lm ??i Chng 1290
Hay m?n tr?c quang m?t s?ch,
Nhc m?n tr?c r?ch m?t tr?
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8263
Hay lm th gi?u, c ch th nn Hay Lm ??i Chng 3137
Hay lm th ?i hay ni th no Hay Lm ??i Chng 2443
Hay lm m ch?ng hay lo,
Lm chi cho l?m lm cho nh?c mnh
Hay Lm ??i Chng 6227
Hay lam hay lm ??u quang m?t s?ch,
Ch?ng hay lm ??u r?ch m?t d?
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2809
Hay lm ??u quang m?t s?ch
Ch?ng hay lm ??u rch m?t d?
Hay Lm ??i Chng 9066
Hay h?c th sng hay lm th t?i Hay Lm ??i Chng 4027
C c?a ko x?.
ng th? no kh?e.
Th v? ?n c?m vua.
ng th? no thua
Th v? b m?
Hay Lm ??i Chng 6942
Chu?t ch ?n tr ?? mui
Ai mu?n m?n m?n th?y tui th v?
M? tui gh g?m, g?m gh,
Mi dao cho s?c m? m? d hai.
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6796
Ch?ng hay lm ??u r?ch m?t d?. Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5517
C? ??i th ?n c?a ch?ng,
M?i ???c m?t ??ng ?i ?i ?n ring
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10232
?ng tay h?n hay lm Hay Lm ??i Chng 8425
??ng b? n?i, ng?i b? ?m Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7135
? sinh ra ki?p hay ch?i
Th Tr?i l?i ??a vo n?i hay lm (khng ti?n)
Hay Lm ??i Chng 5584
??u n?m g?p n?n chy nh,
Cu?i n?m anh b?n Th?ch H t?i ch?i
Hay Lm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3410