Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?n Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
H?n Ch? Mi?n Trung 4822
V tnh nn ph?i s??ng sa
M?t ?m n?m b?y l?n ra ch? tnh
Ra sn mnh ch? th?y mnh
No ?u c th?y b?n tnh l ai.
H?n Ch? ??i Chng 6795
V d?u cch ni cch sng
Khuyn em gi? d? g?ng cng ??i ch?
H?n Ch? Mi?n Trung 6049
V d?u anh thc xu?ng m ph?,
Em c?ng h?a th?n ch? em th?,
N?i no t?i ni, em c?ng ch? mn tang.
Em ch? anh trn l?ng d??i tng,
Treo ?? nghi kh?u th nng nh? lo.
H?n Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 7759
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
H?n Ch? Mi?n Trung 889
Vn c?m lai, tr?i chi?u ba xanh,
?n t?a ??ng em th?p s?n, ch? anh h?t d?u.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1930
Vn c?m lai tr?i chi?u ba xanh
?n t?a ??ng em th?p s?n ch? anh h?t d?u
H?n Ch? ??i Chng 2893
V?a ?i v?a ??i v?a ch?
Nhanh chn th k?p l? ?? th thi
H?n Ch? ??i Chng 3972
V?n v? nh? con c np bng c?u
Em ch? anh khc th? nh? con sao h?u ??i tr?ng
H?n Ch? ??i Chng 2261
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2289
U?ng cng xc tp nui nh?ng
M?y n?m ch? ??i, em l?y ch?ng b? anh?
H?n Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 2919
Tui th??ng mnh d? l?m, mnh ?i !
D?u nhnh mai tn c?ng ??i, nhnh b?n tri tui c?ng ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, Long An 4047
Trn ??i c g ??p b?ng bo
Ch? khi n??c l?t bo tro ln sen
Trn ??i g t?t b?ng sen
Quan yn dn chu?ng, r bn c?ng h?
H?n Ch? ??i Chng 5536
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
H?n Ch? ??i Chng 4413
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
H?n Ch? ??i Chng 2033
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n (2)
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 5174
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1138
Tr?i xanh ??t ?? my vng (2)
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?
B?y lu loan ??i ph??ng ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no?
Mong ch? r?ng c k?t giao
Th? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung
By gi? k? ? m?y ?ng
Thuy?n quyn s?u m?t, anh hng s?u hai.
Cn non cn n??c cn di
Cn v? cn nh? t?i ng??i hm nay.
Tm r?ng m l?i g?p my
S?u ring n?m ngoi n?m nay hy cn.
Bi?t nhau ba b?y n?m trn
Nh? sng m?t d?i ai cn dm hay.
L?i ?y em h?i cu ny:
Ph??ng hong ??ng ??y, no cy ng ??ng?
Thuy?n quyn s?m bi?t anh hng
Li?u ty v?ng v? ?o ?ng ??i ch?.
Ra vo m?y lc ng?n ng?
Ngh? g?n sao l?i by gi? nn xa.
Mong cho b??m ? g?n hoa
Mu?n cho sum h?p m?t nh trc mai.
H?n Ch? ??i Chng 10123
Tr?i xanh ??t ?? my vng
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?.
M?y l?i g?n b ??i ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no.
Bao gi? r?ng c k?t giao
Ph? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung.
M?t l?i ? ???c m?y ?ng
Thuy?n quyn s?n m?t anh hng s?u hai.
Chi?u ch?ng ?i h? m? cha c?ng chi?u.
H?n Ch? ??i Chng 6264
Trch tr?i phn r? tc t?,
K? thc m ph?, ng??i ch? d??ng gian !
Chi?u chi?u ra m? khc than,
C?m th??ng b?u ph?i c? hn n?ng m?a.
H?n Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 3568
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
H?n Ch? ??i Chng 10404
Trch ng t? sao khng nh? ph??c cho con nh?
Trai trng, gi ??i, n? ch?
Phng loan v?ng v? hai ?ng l? duyn.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 6083
Tr?u vng gp b?n Sng Bung (5)
Ch? cau ??i M? (6) ??ng cng v? xui
H?n Ch? Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6383
Tr?u khng ?n sao ngon sao bo
Ngh?a nh?n cho kho ?? k?o lng phi?n
Ch? chng bng ng? tr?ng nghing
N?i vui c b?n, ?u phi?n ring em
H?n Ch? ??i Chng 5173
Tr?i m?a chi hoi chi h?y
N??c d??i sng c?m th?y l?nh t?a nh? ??ng
L?nh th em ch?u l?nh
M ?ng c?a loan phng ch? anh.
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 9765
Tr?i cao h?n tr?ng, n??c sng h?n ?n
Kn ku h?n k?ng, bi?n r?ng h?n sng
M?a ??ng th??ng tr??c u?ng cng
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy hay
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 4396
Tr?ng ln kh?i ni,
Tr?ng khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Ph?i duyn th l?y, em ??ng ch? u?ng cng
H?n Ch? ??i Chng 3980
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Anh bi?t em bao nhiu tu?i m ??i ch? cho u?ng cn
H?n Ch? ??i Chng 8305
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2456
Tr?ng ln cao qu tr?ng m?
My bay xa qu ai ch? ???c my
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 7794
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2035
Tr?m n?m t??ng rch cn th?
L? duyn ch?u l?, quy?t ch? ??i anh
H?n Ch? Mi?n Trung 7341
Tnh anh th?p th?m ??i ch?
Tnh em mun ??i chn ch? m??i mong.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1410
Ti?ng em lanh l?nh ngoi thnh
?? anh ?i t?t v? quanh ??i ch?.
H?n Ch? ??i Chng 6387
Ti?c thay con th? n?ng n?ng,
Np lm ch? ??i bng tr?ng b?y ch?y.
H?n Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 10028
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7931
Thuy?n sao ch?ng b? li cho
Thuy?n cn l? l?ng ?? ch? ??i ai?
H?n Ch? ??i Chng 9751
Thuy?n ng??c hay l thuy?n xui,
Thuy?n v? Nam ??nh cho ti gh nh?.
Con gi ch? ni ?m ?!
Thuy?n anh ch?t ch?i cn ch? lm sao.
Mi?ng ni tay anh b? li vo.
R?a chn cho s?ch b??c vo trong khoan.
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang.
Anh th?i n?m gi?a hai nng ?i bn.
H?n Ch? ??i Chng 10096
Thuy?n em ? nh?, cho l? kh theo,
Khuyn em b?t mi h? lo ch? anh.
- ?y ? cho l?i, ??ng ch? ng??i tri k?
G?p m?t chuy?n tr cho ph? ??c m?!
H?n Ch? Mi?n Nam, An Giang, Kin Giang 10112
Thuy?n cn ln ng??c
Em ch?ng th??ng ???c anh ?u.
Ch? cho xui n??c ? km mu xun xanh
Em ?i l?m thc nhi?u gh?nh!
M?t l m? cha ng?n tr?, hai n?a lnh ?nh khng v?
H?n Ch? ??i Chng 6684
Thuy?n anh m?ng vn bng lng nh? cho
Xin anh b?t ng?n th? lo ch? em
H?n Ch? ??i Chng 4327
Thuy?n ai l? l?ng bn sng (2)
Hay thuy?n ch li ch? ch?ng ti ch?ng?
Ngy ngy ra ??ng b? sng
H?i th?m ch li no ch?ng ti ?u
Ch?ng em cn ? sng Ngu
Bun ch m?n h?o n?m sau m?i v?.
H?n Ch? ??i Chng 4827
Thuy?n ai khng n? kh quanh,
N?m canh np bng cy xanh em ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, 6420
Thuy?n ai gc mi h?ng h?
Ph?i duyn th gh, ?y ch? ? lu.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 5654
Thuy?n ai cho tr??c b?t n??c n?i l? ??,
Ph?i thuy?n ng??i ngh?a ??i ch? em theo.
B? chi?c thuy?n sau cho mau anh ??i,
?? khu?t bng tr?ng r?i, b? b?i t?i t?m.
H?n Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 7132
Thuy?n ai ?i tr??c b?t n??c n?i ph?nh
Ch? ti ?i v?i tm tnh ?i cu.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 3226
Thuy?n ?i ?? b?n ??i ch?
Tnh ?i ngh?a ? bao gi? qun nhau
Ch?ng nn tnh tr??c ngh?a sau
B?n ny di bng tr?ng thu ??i thuy?n
H?n Ch? ??i Chng 6115
Thng thng tr?ng ?nh, ? ??a,
?i ng??i b?n c?, s?m tr?a c?ng ch?!
H?n Ch? Mi?n Trung, Hu? 8960
Thi thi ? l? n??c c?
C th??ng xin hy ??i ch? ki?p sau
H?n Ch? ??i Chng 6061
Thi r?i bnh tch b? r?i
Chn chung l? b?, b?u ng?i ch? ai
H?n Ch? Mi?n Trung 7160