Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?n ??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?ng tre tr??c ng ngay hng
Tre ln m?y m?t th??ng chng m?y n?m
Th??ng chng t? thu? m??i l?m
By gi? hai m?t, su n?m r rng
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 3397
Ti trao mi?ng tr?u th mang cu b?t hi?u,
V?y ti ?? hng ro, ai hi?u th?i ?n.
H?n ??c Mi?n Nam, B?n Tre 2788
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
H?n ??c Mi?n Nam, C?n Th?, 10509
Than r?ng l?t v?n kh quai
Em cn non ?i?u ch?a x?ng trai anh hng
Khoanh tay ng?i t?a g?c Tng
Ch?ng no th?c n? th??ng cng s? hay
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 5672
Th?y m? sinh em ph?n gi gi? ??o c??ng th??ng
Anh lui v? h?c l?y v?n ch??ng
Nghn thu em v?n ??i, khng v?n v??ng n?i no.
H?n ??c Mi?n Trung, Th?a Thin 9347
Tay em c?m lng ma ci dao
Th?y l?i anh ni ng?t ngo em th??ng
Chu?n chu?n ?? ng?n ki?n d??ng
?i l?a ta cn nh? cn th??ng v h?i
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 6869
Tay b?ng chn ki?u l li?u n?m bng
Th?y em cn nh? g?ng cng ??i ch?
Ch? ch? ??i ??i lm chi
N?i no x?ng nt v?a khuy anh gi
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 8205
Tu chm cn n?i gin mui
Anh li?u th??ng ??ng mnh tui, tui ch?
H?n ??c ??i Chng 7936
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 3778
Qu? ku ba ti?ng qu? s
Khi no qua r?nh qua nh b?u ch?i
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 3433
Qu? bay m?i cnh qu? s (2)
Khi no b?u r?nh qua nh em ch?i
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 4408
Ph?ng hong c?n b?c th? loan,
Mi?ng ku qun t? d?y xem th? n?y.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2672
Ph? m?u anh ??ng cy cc
Ph? m?u em ?y nui thc cy ?o
Ch?ng no ?o khn cc l?n, m?i k?t vo m lm sui.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9551
Ni kia ai ??p m cao (4)
Sng kia ai ?o, n??c ch?y vng quanh
Nhn tr?i, nhn n??c mng mnh (*)
C v? L? x, ?? anh ??a v?
Tc ngi di, tc mai c?t,
C?u tr?i kh?n B?t cho tc mai di
Bao gi? tc ch?m ngang vai
Th ta kt ngh?a lm hai v? ch?ng
H?n ??c ??i Chng 1658
Nh em c b?i chnh dnh,
C con gi t ?? dnh cho anh.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 9425
Ng?i bu?n xe ch? th?t quang
Gnh n??c sng Hn ?? sang sng H?
Ch?ng no bi?n c?n sng kh
Tu khng qua ??ng Hn v?i H? bi?t ly
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 1686
N?m tc ngi tc ngi di
N?m tc mai, tc mai c?t.
C?u tr?i kh?n B?t cho tc mai d?
Bao gi? tc ch?m ngang vai
Th ta k?t ngi (ngh?a) lm hai v? ch?ng?
H?n ??c ??i Chng 6175
N??c m?m ngon d?m con c ??i (7)
Nh?n v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 2950
N??c m?m ngon d?m con c ??i (6)
Ni ch? Hai m?y chi?u t?i tao qua
H?n ??c Mi?n Nam, Kin Giang 6090
N??c m?m ngon d?m con c ??i (5)
Bi?u ch? Hai m?y ?? t?i tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9043
N??c m?m ngon d?m con c ??i (4)
Bi?u ch? Hai m?y ?? t?i tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9626
N??c m?m ngon d?m con c ??i (3)
Nh?n v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 6228
N??c m?m ngon d?m con c ??i (2)
Ni ch? Hai m?y chi?u t?i tao qua
H?n ??c Mi?n Nam, Kin Giang 3698
N??c m?m ngon d?m con c ??i
Nh?c Ch? Hai mnh tr?i t?i Anh qua. ? h.
H?n ??c Mi?n Nam, B?n Tre, 3998
Mnh r?ng mnh quy?t l?y ta
?? ta h?n c??i h?m ba thng ny
H?m ba nay ? ??n ngy
Ta h?n mnh ry cho ??n thng ging.
Thng ging n?m m?i ch?a nn
Ta h?n mnh li?n cho ??n thng hai
Thng hai c ?? c khoai
Ta l?i v?t ni cho ??n thng t?
Thng t? ngy ch?n thng d?
Ta l?i ch?n ch? cho ??n thng n?m.
Thng n?m l thng tru d?m
Ta h?n mnh r?ng thng su mnh ln.
Thng su lo ch?a k?p ti?n
B??c sang thng b?y l?i li?n m?a ng?
Thng b?y l thng m?a ngu
B??c sang thng tm l?i ??u tr?ng thu
Thng tm l thng tr?ng thu
B??c sang thng chn m m m?a r??
Thng chn l thng m?a r?i
B??c sang thng m??i ? ?i m?a ?ng.
Quanh ?i qu?n l?i em ? c ch?ng
Nh? chim trong l?ng nh? c c?n c?
H?n ??c ??i Chng 1924
M?t l?i ? quy?t ni ra (2)
? vng c?ng quy?t phong ba c?ng li?u
H?n ??c ??i Chng 5028
M?y l?i en ni en hong khi cho b?n
D tr?m n?m n?a, c?ng khng qun l?i no
H?n ??c Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4364
Khuyn ??ng th? v?n than di
Lu mau chi c?ng ba ngy em ln
H?n ??c ??i Chng 2015
Kh? qua xanh, kh? qua tr?ng, (4)
Kh? qua m?c n?ng kh? qua ?o
Anh th??ng em ch?ng ng?i giu ngho
Cch m?y sng anh c?ng l?i, m?y b?ng bu anh c?ng qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 5183
Kh? qua xanh, kh? qua tr?ng (5)
Kh? qua m?c n?ng kh? qua ?o
Anh th??ng em ch?ng ng?i giu ngho
Cch m?y sng anh c?ng l?i, m?y b?ng bu anh c?ng qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 1168
Hm qua qua h?a qua qua
M?c d?n vi?c nh qua qua h?ng ???c.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 6751
Hm nay th? su mnh ?i
Ngy mai th? b?y phin ti l?c x.
H?n ??c Mi?n B?c, H N?i 7402
Hm nay th? b?y mnh ?i
Ngy mai ch? nh?t ?i ch?i B? H?.
H?n ??c Mi?n B?c, H N?i 6573
Giu nh? ng??i ta ?n c?m v?i c
Kh nh? em ?n rau m r?m ??ng.
D cho ch? ??i m?y ?ng
?i no c?ng ch?u m?n n?ng c?ng cam.
H?n ??c ??i Chng 1747
Em v? mua t? gi?y thanh thin
L?y da tr?i b?c l?i ?? ta k?t nguy?n v?i nhau
H?n ??c ??i Chng 615
Em ln cha ln m
Em l?y kha m? r??ng
L?y ?? l?y ??c ra ngoi ???ng ch? anh.
H?n ??c Mi?n Nam, An Giang 6917
Em ?i! chua ng?t ? t?ng,
Non xanh n??c b?c ta ??ng qun nhau
H?n ??c ??i Chng 4562
Em ?i! ?n t?a ??ng m em th?p ? bn th?
D?u ph? m?u v?n ln, th em v?n xu?ng cho ng?n ?n l? anh v.
H?n ??c Mi?n Nam, An Giang 5170
Em day (quay) ci ??u tc,
Anh gi?t ci mc ??ng
Mai sau em c l?u l?c, ra ng Ba Gi?ng g?p anh.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 6988
Con ki?n b mang ? m?i
Anh bo v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 3172
Con cua knh cng b ngang ?m b,
Ni v?i ch? my: gi? t tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 2720
Chi?c thuy?n nho nh?, ng?n gi hy hy
Nay n??c th?y tri?u mai l?i n??c r??i
Sng su sng c? em ?i
Ch? cho sng l?ng bu?m xui, xui cng
Trt ?em nhau vo ki?p b?nh b?ng
Xu?ng gh?nh ln thc ta quy?t m?t lng cho ngoan
Giang h? khoan l?i h khoan
H?n ??c ??i Chng 3333
Ch?ng no tr? h?t n? Cao Hong
?o sng Cao Nh, bn vng B?ng Miu
Lng h?n lng, ai d? ??ng xiu
? mi ph? m?u, s?m chi?u c nhau
H?n ??c ??i Chng 4601
Cy ?a bi?n c?, hnh bng con ?
Thi?t tha cn nh? cu h
Cy ?a b?n c? con ? n?m x?a
H?n ??c ??i Chng 3051
Bao gi? ti s?c t??ng giao
Th ta m? kha ??ng ?o ?n nhau
H?n ??c ??i Chng 10137
Bao gi? nn ??i nn c?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
H?n ??c ??i Chng 5663
Bi?n c?n, l?i nguy?n khng c?n,
Ni l? non mn ngh?a b?n khng qun.
???ng mn sng xu?ng chi?u ln,
D?n ai hy nh? ??ng qun ngh?a tnh.
H?n ??c Mi?n Trung 6019
B?a nay g?p m?t nhau ?y
Bi?t ngy no ???c sum v?y nh?t gia
H?n ??c ??i Chng 8003
B?c c?u cho ki?n leo qua (2)
?? cho ai ? qua nh ti ch?i
H?n ??c ??i Chng 4507
B?c c?u cho ki?n leo qua
Cho con ch x qua nh ti ch?i
H?n ??c ??i Chng 1367