Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hon C?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V?n Nin l V?n Nin no
Thnh xy x??ng lnh ho ?o mu dn
Hon C?nh ??i Chng 6491
Tr? khu r? Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1334
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
Hon C?nh ??i Chng 3156
Tr?ng u m v my,
?m l?nh lng v c??i (s??ng)
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4687
Qu?t rch th gi? l?y li,
B? rch th gi? l?y quai cho b?n
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3548
Nh?n m?ng ??i khch ?ng xa,
?y l c?a ?? ch?ng ta ?i ?ng (???ng).
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3881
Nh? b? lc ??t quai Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2013
N?t m?a ??y m?n Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5192
Ma c su th m?i ng?t,
Nh c m?t th m?i yn
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1155
Lu ni n? ? ?ng,
B?a ni ? ?ng c? lng b?t ???c
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10044
Khng c ch b?t mo ?n c?t Hon C?nh ??i Chng 9609
D ai nh? c nh? ma,
V? ??t ??ng L? c?ng ra con ngi;
D ai bo b?o nh? voi,
V? ??t Ngo Tr?t c?ng li x??ng ra
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9212
Con nh giu ?? ch? Cy
Con ?n my ?? ch? Gt
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8732
Ch? Tu k?t t? kim c??ng,
M?i ng??i m?t x? bi?u th??ng sao ?nh.
Hon C?nh Mi?n Nam, 7938
Ch?t ti, ti ch?u, ch? ??ng b?n b?u b? ?i?u chung tnh,
Con nh?n bay cao kh b?n, con c ? ao qu?nh kh cu.
Hon C?nh Mi?n Nam, An Giang 3504
Co gi khng ?n g hng xm Hon C?nh ??i Chng 9855
Ba chm b?y n?i chn linh ?inh Hon C?nh ??i Chng 5136
Ba chm b?y n?i Hon C?nh ??i Chng 5177
Ba ch?ng b?y ??i Hon C?nh ??i Chng 6651
Ba c?c ba ??ng Hon C?nh ??i Chng 2632
Ba c?m, b?y m?m,
Chn c s?m m?a,
Tr?a n?ng, m?i ra l
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8639
Ba ??i kh?n kh? ? khu
Lm khng xong vi?c, cng phu l? lng
Hon C?nh ??i Chng 3442
Ba ??i b?y h? nh tre
H? c?t l?y gnh n ? ln vai
Hon C?nh ??i Chng 2697
Ba ??i b?y h? nh khoai
D ng?t d bi c?ng ph?i l?n t?n
Hon C?nh ??i Chng 9856
Ba ??ng c?ng cng ?i ch? Hon C?nh ??i Chng 2298
B?t n?i sang niu Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10054
B? ?p cnh cau Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5948
o rch vai ??ng ?ng m c?ng ch?,
Cht kh?n xo ni gi?ng ??u b
Tr?n g?c ma b? ? tu mo
Dng ch r ln ?y ta hm
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3060
?i ngho sinh h?, no d? sinh t? t? Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6319
?i c?m th ?n ??n rau,
T?i chi m?n (lm) m?n (v? b) n?m sau l?ng ch?ng
Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9376
??ng h?i ??ng thuy?n Hon C?nh ??i Chng 6772
??i c?m ?n s? ??i c ?n chung Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7909
?n sung sung cht ?n ?o chua
Bao gi? cho n??c c vua
Cho dn c g?o cho cha c s?
Hon C?nh ??i Chng 7574
?n bt m? n?m chi?u manh
?n bt ??i Thanh n?m chi?u mi?ng
Hon C?nh ??i Chng 6515
?n b?a hm lo b?a mai Hon C?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4951