Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hn Nhn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 1003
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 6401
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 10161
V d?u ru?t th?t gan teo
V th? anh ngho khng ??ng c??i em.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 4701
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 7688
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp 1066
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 2397
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 10183
V? xa ch?ng c?m khng ?n, ?m n?m khng ng?
Gi?ng nh? Quan cng th?t th? H? B
Ch?ng m xa v? bi?t l?y ngh?a g cho vui?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 9382
V? x? ?ng ch?ng x? b?c Hn Nhn ??i Chng 8835
V? x?u l v? c?a mnh
Ngoi vnh thng rch trong ??y la th?m.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 4747
V? m?t c?t ch?t dy tr?u
V? hai c?t ch?t n?i s?u ?a ?oan
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 1510
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 844
V? l?n ?nh v? nh? ch?y ra c?a ng ku tr?i
Tr?i ?i nh?t phu, l??ng ph? ? ??i ??ng ?u?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 4030
V? ch?ng l ngh?a su?t ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Hn Nhn Mi?n Nam, Kin Giang 9720
V? ch?ng l ngh?a phu th,
Tay ?p m k? sanh t? c nhau.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 1405
V?nh k?t ??ng tm, x?o sinh qu t? Hn Nhn Mi?n Trung, Bnh ??nh 2285
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
Hn Nhn ??i Chng 6498
Tuy anh ngho nh? dng h? anh ?ng,
Ng??i gip m?t ??ng, c?ng ?? c??i em.
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 9981
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 921
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 4848
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
Hn Nhn Mi?n Nam, 953
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 3139
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 8169
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 5761
Tru gi kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 6725
Tru gi c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 5896
Tru gi ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 7409
V? ch?ng ??o c? l? h?ng,
M?t dy m?t bu?c ai ch?ng cho ra.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 6953
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 2258
Tr?i xanh bng tr?ng nh?y hu?nh
??i ?n b ngo?i ?? m, m ?? mnh d? th??ng
Hn Nhn Mi?n Nam, 1417
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 1400
Tr?i v?n v?, my gi?ng b?n pha
N??c bi?n ?ng sng d?n t? b?
Bi?t lm sao cho tr?n ngh?a phu th
? ch?ng ??y v?, ?i v? c ?i.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 1864
Trai ?n vua lc ?ua thuy?n r?ng
Gi ?n ch?ng lc b?ng con th?
Hn Nhn Mi?n Nam, An Giang 5891
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 8966
Tr?i m?a n??c ch?y qua sn (2)
L?y ng lo mm qua l?n th thi.
Bao gi? lo mm ch?u tr?i
Th em l?i ki?m m?t ng??i trai t?.
Hn Nhn ??i Chng 2824
Tr?i m?a n??c ch?y qua sn
Em l?y ng lo qua l?n th thi
Bao gi? ng lo ch?u tr?i
Th em l?i ki?m m?t ng??i trai t?
Trai t? ?i h?i trai t?
?i ?u m v?i m v? n? dng
Hn Nhn ??i Chng 8304
Tr?i m?a n??c ch?y qua ?nh
Ti ch?ng l?y n, n rnh l?y ti.
Tr?i m?a n??c ch?y qua ngi
Ti ch?ng l?y n, n ?i l?y ti.
Hn Nhn ??i Chng 2761
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 5012
Tr?ng tre ng? ng?n xu?ng m??ng
Hai du v? t?i, m th??ng du no
Du no du n?y c?ng th??ng
Du c? t?m th??ng du m?i m th??ng h?n.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 7296
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 10494
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh
G duyn v?i b?n c?ng mu?n thnh phu th
Hn Nhn Mi?n Trung, Khnh Ha 7935
Tr?i cao h?n trn,
Tr?ng sng h?n ?n,
Kn ku h?n quy?n,
Bi?n r?ng h?n sng,
Anh ??ng th??ng tr??c u?ng cng,
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy th??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, V?nh Long 3111
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?c Liu 9000
Tr?ng r?m, m??i su tr?ng treo
V? c??i ch?a ch?c, v? theo ch?c g.
Hn Nhn Mi?n Nam, Ti?n Giang 529
Tr?i th??ng cho xu x??ng xu th?t Hn Nhn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7745
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng,
D?u ai c thu ph?ng, v? r?ng m?c ai.
Hn Nhn Mi?n Nam, L?c T?nh 2598
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng (5)
D ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Hn Nhn Mi?n Nam, B?n Tre 4950
Tr?m n?m tr?m tu?i may r?i m?t ch?ng
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Hn Nhn Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 3882
Tr?m n?m h?nh phc Hn Nhn ??i Chng 4714